Radostnejší život

Radostnejší život

Zdraví ľudia majú tisíce snov. Tí, ktorí zdraví nie sú, mávajú obvykle len jeden.

Máme už
44891
Vďaka
537 darcom
Zatiaľ na
16 projektov

Zdraví ľudia majú tisíce snov. Tí, ktorí zdraví nie sú, mávajú obvykle len jeden.

Ak sa k tomu pridajú nečakané životné situácie, či existenčné problémy, zoznam priorít sa zásadne mení. Často s bolesťou v srdci, hľadajú šancu ako prežiť. Pridajte sa ku pomoci, ktorá dáva ľuďom nádej na radostnejší život.

Majú choré srdiečko, ale chcú byť ako iné deti
Chýba už len 2 343,74 €

Majú choré srdiečko, ale chcú byť ako iné deti

Klub detskej nádeje

Pomôžte svojím darom 70 malým pacientom s kardiologickým ochorením. Vďaka vám zažijú atmosféru na letnom tábore a iné pekné zážitky.

Naordinujme hru deťom bez lásky
Chýba už len 1 164,44 €

Naordinujme hru deťom bez lásky

Centrum Slniečko

Deti, ktoré sa stali svedkami násilia, alebo boli obeťou, často nedokážu svoje zážitky komunikovať. Cez kreslenie, stavebnice prerozprávajú svoj príbeh, aby im dospelí rozumeli. Pomôžte Centru Slniečko liečiť malých pacientov.

Život s "pánom Alzheimerom"
Chýba už len 4 030,57 €

Život s "pánom Alzheimerom"

Centrum MEMORY

Život s pánom Alzheimerom je nepredvídateľný. Prichádza pomaly, nenápadne až napokon udrie v plnej sile. Pomôžte nám spomaliť jeho príchod včasnou diagnostikou a následnými tréningami pamäti pre seniorov s počiatočnými štádiami tejto choroby, ale i pre zdravých seniorov, ktorí si chcú schopnosti svojej pamäti uchovať.

Strecha pre Vecičky s Dušou
Chýba už len 4 006,09 €

Strecha pre Vecičky s Dušou

Vstúpte

Máte možnosť priamo sa podieľať na zlepšení podmienok pre fungovanie rehabilitačného strediska pre ľudí s mentálnym postihnutím Vstúpte, n. o.v Malackách. Nezisková organizácia prevádzkuje aj chránenú dielňu, v ktorej našli zamestnanie mladí ľudia so zdravotným postihnutím.

Samostatnosť, nie samota
Chýba už len 434,74 €

Samostatnosť, nie samota

DSS Most

Ľudia s duševnou poruchou žijú medzi nami a ich počet narastá. Pre niekoho každodennosť, pre iného výzva - nadviazať medziľudský kontakt, cestovať MHD či zmysluplne tráviť voľný čas. Pomôžme ľuďom s duševnými poruchami viesť samostatnejší každodenný život.

Darujme hluchoslepým farebný život
Chýba už len 721,57 €

Darujme hluchoslepým farebný život

Maják n.o.

Predstavte si svoj život v tichu a tme. Taký je život mladých hluchoslepých, ktorým sa na Slovensku špeciálne venujú na jedinom mieste. V Majáku pri Košiciach.

Darujme rodinám stratené Slnko
Chýba už len 643,3 €

Darujme rodinám stratené Slnko

Plamienok

Deti by nemali prichádzať o svojich súrodencov či rodičov. Rodičia by nemali prichádzať o svoje deti. Deje sa to. Každý deň. Pomôžte s nami rodinám, ktoré trpia stratou blízkeho. Staňte sa darcom Plamienka – staňte sa lúčom, ktorý prehreje ich deň.

Nepočujem, ale rozprávať môžem
Chýba už len 3 241,49 €

Nepočujem, ale rozprávať môžem

NepocujuceDieta.sk

Pre nepočujúce deti je v stávke veľa - ak nikdy nepočuli, bude pre ne skoro nemožné vedieť hovoriť, odzerať a čítať s porozumením. Celý počujúci svet im ostane zatvorený. Nemusí to tak byť, stačí pár kúziel a my v OZ Nepočujúce Dieťa ich poznáme!

Nezábudka
Chýba už len 714,17 €

Nezábudka

Nezábudka

Život rodiny s ťažko zdravotne znevýhodneným dieťaťom je náročný a silno ohraničený špeciálnymi potrebami dieťaťa. Pomôžte nám dopriať dostatok času špeciálnemu vzdelávaniu, zlepšiť zdravotný stav rehabilitáciou a naplniť život týchto detí a mladých radosťou. Vašich 10 Eur umožní 1 dieťaťu 2 špeciálne terapie za deň.

4500 opustených detí chce vyrastať v rodine
Chýba už len 1 911,98 €

4500 opustených detí chce vyrastať v rodine

Návrat

Hľadáme pre opustené deti rodičov, ktorí im vytvoria bezpečný domov a ponúknu sami seba. Tieto deti ale často prežili traumatickú udalosť a my im aj ich novým rodičom s vašou pomocou ponúkame možnosť rôznych terapií, ktoré im pomôžu preliečiť "boľačky" na duši.

Rehabilitácia onkologických pacientov
Chýba už len 2 377,42 €

Rehabilitácia onkologických pacientov

Liga proti rakovine

Zvyšujeme kvalitu života onkologickým pacientom, a to nielen po fyzickej stránke - rehabilitácia, masáže,cvičenie, ale aj po stránke psychickej - uvoľňovanie endorfínov, zdieľanie a stretávanie sa s ľuďmi s podobným osudom.

Darujte 1 hodinu cvičenia pre hendikepované deti
Chýba už len 4 313,72 €

Darujte 1 hodinu cvičenia pre hendikepované deti

Centrum Natália

V Hlohovci prevádzkujeme rehabilitačné centrum pre deti s detskou mozgovou obrnou, oneskoreným vývojom a ďalšími neurovývojovými poruchami. Vďaka vašej pomoci budú môcť deti absolvovať rehabilitácie a cvičenia pravidelne.

Pre rodičov bez rodičov
Chýba už len 2 851,84 €

Pre rodičov bez rodičov

Autistické centrum Andreas

Víkend bez detí? Rodičia autistických detí takúto možnosť nemajú často. Ale aj oni občas potrebujú načerpať nové sily. Za vašich 5 eur sa o ne hodinu môže odborne starať vychovávateľ v Autistickom centre Andreas.

Ihrisko pre všetky deti
Chýba už len 288,51 €

Ihrisko pre všetky deti

Barlička

Na prešovskom Sídlisku III spoločne vytvorme hraciu a objaviteľskú zónu na bezbariérovom ihrisku pre všetky deti, s postihnutím aj bez. Na podnet rodín s deťmi by sme radi otvorili detské ihrisko prispôsobené tak, aby na ňom mohli jačať, jašiť sa a smiať všetky deti bez ohľadu na svoje špeciálne potreby.

S nami nie ste sami
Chýba už len 1 302,37 €

S nami nie ste sami

Prosocia

Čo robiť ak Váš rodič zostane imobilný a vy musíte chodiť do práce? Radi by ste ho mali doma pri sebe, ale nemôžete si zdravotnícke pomôcky potrebné na jeho opateru dovoliť? Presne s tým Vám pomôže Prosocia. Umožníme, aby rodina zostala spolu.

Máme dieťa s poruchou sluchu
Chýba už len 1 079,5 €

Máme dieťa s poruchou sluchu

NepocujuceDieta.sk

Na Slovensku sa ročne narodí približne 200 detí s poruchou sluchu, až 90 % z nich počujúcim rodičom. Nová situácia mnohých zaskočí, pričom prvé mesiace sú pre vývoj dieťatka mimoriadne dôležité. Pomôžte rodičom nepočujúcich detí získať informácie a pomoc včas.

Čo ďalej

Ak darujete na túto tému, Váš príspevok rovným dielom rozdelíme medzi projekty, ktoré sa Vám zobrazili.
Ak chcete podporiť len konkrétny projekt, kliknite na jeho názov a darujte. Z každého daru bude 5 % použitých na vykrytie nákladov s verejnou zbierkou a správou portálu DobraKrajina.sk. Ďakujeme.