Radostnejší život

Radostnejší život

Zdraví ľudia majú tisíce snov. Tí, ktorí zdraví nie sú, mávajú obvykle len jeden.

Máme už
23048
Vďaka
130 darcom
Zatiaľ na
17 projektov

Zdraví ľudia majú tisíce snov. Tí, ktorí zdraví nie sú, mávajú obvykle len jeden.

Ak sa k tomu pridajú nečakané životné situácie, či existenčné problémy, zoznam priorít sa zásadne mení. Často s bolesťou v srdci, hľadajú šancu ako prežiť. Pridajte sa ku pomoci, ktorá dáva ľuďom nádej na radostnejší život.

Majú choré srdiečko, ale chcú byť ako iné deti
Chýba už len 2 611,97 €

Majú choré srdiečko, ale chcú byť ako iné deti

Klub detskej nádeje

Pomôžte svojím darom 70 malým pacientom s kardiologickým ochorením. Vďaka vám zažijú atmosféru na letnom tábore a iné pekné zážitky.

Naordinujme hru deťom bez lásky
Chýba už len 1 550,64 €

Naordinujme hru deťom bez lásky

Centrum Slniečko

Deti, ktoré sa stali svedkami násilia, alebo boli obeťou, často nedokážu svoje zážitky komunikovať. Cez kreslenie, stavebnice prerozprávajú svoj príbeh, aby im dospelí rozumeli. Pomôžte Centru Slniečko liečiť malých pacientov.

Alzheimerspace
Chýba už len 5 449 €

Alzheimerspace

Centrum MEMORY

Pomôžme ľuďom s Alzheimerovou chorobou žiť plnohodnotný život bez ohľadu na ich diagnózu. Vytvorme spolu Alzheimerspace - priestor pre zdieľanie talentu, emócií, zachovaných schopností a vedomostí.

Strecha pre Vecičky s Dušou
Chýba už len 4 521,7 €

Strecha pre Vecičky s Dušou

Vstúpte

Máte možnosť priamo sa podieľať na zlepšení podmienok pre fungovanie rehabilitačného strediska pre ľudí s mentálnym postihnutím Vstúpte, n. o.v Malackách. Nezisková organizácia prevádzkuje aj chránenú dielňu, v ktorej našli zamestnanie mladí ľudia so zdravotným postihnutím.

Samostatnosť, nie samota
Chýba už len 221,97 €

Samostatnosť, nie samota

DSS Most

Ľudia s duševnou poruchou žijú medzi nami a ich počet narastá. Pre niekoho každodennosť, pre iného výzva - nadviazať medziľudský kontakt, cestovať MHD či zmysluplne tráviť voľný čas. Pomôžme ľuďom s duševnými poruchami viesť samostatnejší každodenný život.

Darujme hluchoslepým farebný život
Chýba už len 824,5 €

Darujme hluchoslepým farebný život

Maják n.o.

Predstavte si svoj život v tichu a tme. Taký je život mladých hluchoslepých, ktorým sa na Slovensku špeciálne venujú na jedinom mieste. V Majáku pri Košiciach.

Darujme rodinám stratené Slnko
Chýba už len 840,14 €

Darujme rodinám stratené Slnko

Plamienok

Deti by nemali prichádzať o svojich súrodencov či rodičov. Rodičia by nemali prichádzať o svoje deti. Deje sa to. Každý deň. Pomôžte s nami rodinám, ktoré trpia stratou blízkeho. Staňte sa darcom Plamienka – staňte sa lúčom, ktorý prehreje ich deň.

Nepočujem, ale rozprávať môžem
Chýba už len 7 607,07 €

Nepočujem, ale rozprávať môžem

NepocujuceDieta.sk

Pre nepočujúce deti je v stávke veľa - ak nikdy nepočuli, bude pre ne skoro nemožné vedieť hovoriť, odzerať a čítať s porozumením. Celý počujúci svet im ostane zatvorený. Nemusí to tak byť, stačí pár kúziel a my v OZ Nepočujúce Dieťa ich poznáme!

Na kolesách proti rakovine 2017
Chýba už len 3 224,2 €

Na kolesách proti rakovine 2017

Nadácia Výskum Rakoviny

Pomôžte nám upozorniť širokú verejnosť na problémy zdravotne postihnutých ľudí a onkologických pacientov. Zapojme čo najviac detí, mládeže aj dospelých do pohybových aktivít. Pomôžme zbierať finančné prostriedky na zakúpenie laboratórnych prístrojov.

Nezábudka
Chýba už len 2 949,34 €

Nezábudka

Nezábudka

Život rodiny s ťažko zdravotne znevýhodneným dieťaťom je náročný a silno ohraničený špeciálnymi potrebami dieťaťa. Pomôžte nám dopriať dostatok času špeciálnemu vzdelávaniu, zlepšiť zdravotný stav rehabilitáciou a naplniť život týchto detí a mladých radosťou. Vašich 10 Eur umožní 1 dieťaťu 2 špeciálne terapie za deň.

4500 opustených detí chce vyrastať v rodine
Chýba už len 2 559,08 €

4500 opustených detí chce vyrastať v rodine

Návrat

Hľadáme pre opustené deti rodičov, ktorí im vytvoria bezpečný domov a ponúknu sami seba. Tieto deti ale často prežili traumatickú udalosť a my im aj ich novým rodičom s vašou pomocou ponúkame možnosť rôznych terapií, ktoré im pomôžu preliečiť "boľačky" na duši.

Rehabilitácia onkologických pacientov
Chýba už len 2 857,5 €

Rehabilitácia onkologických pacientov

Liga proti rakovine

Zvyšujeme kvalitu života onkologickým pacientom, a to nielen po fyzickej stránke - rehabilitácia, masáže,cvičenie, ale aj po stránke psychickej - uvoľňovanie endorfínov, zdieľanie a stretávanie sa s ľuďmi s podobným osudom.

Darujte 1 hodinu cvičenia pre hendikepované deti
Chýba už len 4 392,9 €

Darujte 1 hodinu cvičenia pre hendikepované deti

Centrum Natália

V Hlohovci prevádzkujeme rehabilitačné centrum pre deti s detskou mozgovou obrnou, oneskoreným vývojom a ďalšími neurovývojovými poruchami. Vďaka vašej pomoci budú môcť deti absolvovať rehabilitácie a cvičenia pravidelne.

Pre rodičov bez rodičov
Chýba už len 3 242,09 €

Pre rodičov bez rodičov

Autistické centrum Andreas

Víkend bez detí? Rodičia autistických detí takúto možnosť nemajú často. Ale aj oni občas potrebujú načerpať nové sily. Za vašich 5 eur sa o ne hodinu môže odborne starať vychovávateľ v Autistickom centre Andreas.

Ihrisko pre všetky deti
Chýba už len 1 598,89 €

Ihrisko pre všetky deti

Barlička

Na prešovskom Sídlisku III spoločne vytvorme hraciu a objaviteľskú zónu na bezbariérovom ihrisku pre všetky deti, s postihnutím aj bez. Na podnet rodín s deťmi by sme radi otvorili detské ihrisko prispôsobené tak, aby na ňom mohli jačať, jašiť sa a smiať všetky deti bez ohľadu na svoje špeciálne potreby.

S nami nie ste sami
Chýba už len 1 985,75 €

S nami nie ste sami

Prosocia

Naši milovaní rodičia, starí rodičia, seniori. Nezabudnime na všetko krásne, čo nám v detstve s láskou dávali. Vďaka vašej pomoci im vieme dopriať dôstojnú jeseň života a zakúpiť životne dôležité zdravotnícke pomôcky. Aby skutočne cítili, že „S nami nie sú sami.“

Nezastaviteľní
Chýba už len 3 537,72 €

Nezastaviteľní

Nadácia Pontis

Zažili niečo, čo si mnohí z nás nevedia ani len predstaviť. Niečo, čo im úplne zmenilo život, ale ani to ich nezlomilo. Takí sú noví Nezastaviteľní, 13 ľudí s rôznymi príbehmi, ktorých spája jeden spoločný sen – aj napriek svojmu hendikepu neprestať aktívne športovať. Preto Birell pre takýchto ľudí už po druhýkrát organizuje charitatívny projekt Nezastaviteľní. Zapojte sa doň aj vy, pomôcť môžete už len svojím pohybom.

Čo ďalej

Ak darujete na túto tému, Váš príspevok rovným dielom rozdelíme medzi projekty, ktoré sa Vám zobrazili.
Ak chcete podporiť len konkrétny projekt, kliknite na jeho názov a darujte. Z každého daru bude 5 % použitých na vykrytie nákladov s verejnou zbierkou a správou portálu DobraKrajina.sk. Ďakujeme.