Komunita

Komunita

Sú maličké, ale vo svojej komunite veľmi dôležité. V tejto téme nájdete organizácie, ktoré sa usilujú zlepšovať život a pomáhať v rôznych miestach na Slovensku.

Máme už
946
Vďaka
64 darcom
Zatiaľ na
13 projektov

Sú maličké, ale vo svojej komunite veľmi dôležité. V tejto téme nájdete organizácie, ktoré sa usilujú zlepšovať život a pomáhať v rôznych miestach na Slovensku.

Pracujú s deťmi na ulici, ľuďmi bez domova, pomáhajú tínedžerom, ktorí opúšťajú brány detského domova. Dávajú šancu na lepší život zdravotne postihnutým, obnovujú hrad, pôvodnú flóru a faunu a mnohé ďalšie. Pozrite si projekty, vďaka ktorým je na Slovensku krajšie a radostnejšie.

Mládež (z) ulice
Chýba ešte 4 995,25 €

Mládež (z) ulice

Mládež ulice

Skúste sa na pár chvíľ vrátiť do obdobia svojho detstva a dospievania. Spomeniete si na letné zážitky, čas strávený so spolužiakmi či dôležité rozhodnutia, pred ktorými ste stáli. Isto vo Vašom živote hrali dôležitú rolu rodičia, no možno tu boli aj ďalší dospelí, ktorí vás inšpirovali a posunuli. Učiteľ, tréner, vedúci krúžku či kňaz – človek, ktorý Vám rozumel.

Cesta (k) samostatnosti
Chýba ešte 685,25 €

Cesta (k) samostatnosti

Stopy snov

Z krúžku do práce. Od starostlivosti k podpore. Od strachu k tolerancii. Vytvárame priestor pre dospelých ľudí s mentálnym znevýhodnením, aby mali rovnaké príležitosti ako ostatní - vytvoriť si domov, uplatniť sa v práci a budovať si vzťahy.

Pripravme domovákov do života
Chýba ešte 2 490,5 €

Pripravme domovákov do života

Púpava

Predstavte si, že máte čerstvých 18. Stojíte na prahu domu, za ktorým vás čaká samostatný život. Nie je to však dom vašich rodičov, ale detský domov - a ako to všetko pokračuje

Vyjdime z Ulity
Chýba ešte 2 490,5 €

Vyjdime z Ulity

Ulita

Sídlisko Kopčany je trochu zabudnutou časťou Petržalky. Časťou plnou detí a mládeže, ktorí ale nemajú kde zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Preto je tu už 14 rokov Komunitné centrum Kopčany, ktoré im poskytuje širokú ponuku aktivít.

Adoptujte si kozy a zachráňte orchidey
Chýba ešte 1 480,05 €

Adoptujte si kozy a zachráňte orchidey

Bratislavské regionálne ochranárske združenie

Adopciou podporíte kozy ochranárky pri obnove vzácnych pasienkov a lúk

Okná do sveta
Chýba ešte 4 105 €

Okná do sveta

Claudianum

Pracujeme na vybudovaní podporovaného bývania pre mladých ľudí s mentálnym postihnutím. Spolu s Vami sme urobili veľký krok v rekonštrukci vybraných priestorov - výmenu okien. Chceme pokračovať ďalej a každý deň otvárať symbolické okná, prepájať svet zdravých a postihnutých.

Katarínka - história "na vlastnej koži"
Chýba ešte 2 017 €

Katarínka - história "na vlastnej koži"

Katarínka

Cieľom projektu Katarínka je záchrana ruín Kláštora a Kostola sv. Kataríny, významnej kultúrnej i historickej pamiatky.

POMÁHAME S ÚSMEVOM
Chýba ešte 5 500 €

POMÁHAME S ÚSMEVOM

SMILE

Každý máme nejaký životný príbeh, niektorí veselší, iní ťažší a smutnejší. Aj keď nás život skúša, vždy je priestor na úsmev, milé slovo a objatie. Veríme v človečenstvo v nás, ktoré nám pomáha prekonávať životné prekážky. Transplantácia kostnej drene je veľmi náročny proces po fyzickej ako aj po psychickej stránke, o to ťažší, keď hlavnú úlohu v ňom hrá Vaše dieťa. Aj Vaša finančná podpora dokáže zjemniť náročné obdobie života rodín, v ktorých dieťa prechádza transplantáciou kostnej drene a onkologickou liečbou. Prostriedky z Dobrej krajiny nám pomôžu vybudovať online platformu pre deti a mládež s transplantovanou kostnou dreňou v SR, prostredníctvom, ktorej môžu podporovať deti a mladých ľudí, ktorí prechádzajú procesom transplantácie, komunikovať a zdielať svoje životy v doliečovacom post-transplantačnom procese.

Tanečno-pohybová terapia
Chýba ešte 660 €

Tanečno-pohybová terapia

4Arts Therapy

Neverbalita je veľmi silný komunikačný kanál a telo si vo svojej pamäti ukladá všetky naše príbehy. Tieto príbehy majú počas tanečno-pohybovej terapii priestor byť oslovené, videné, prežité a rozpovedané. Každé telo rozpráva aj keď slová nie sú. Každé telo má za sebou veľa zážitkov, ktoré ho formujú tak ako formujú stav našej psychiky, preto je možné pri práci s telom zároveň pracovať s mysľou a psychikou klienta. Telo, myseľ a duša sú prepojené a počas tanenčo-pohybovej terapii im dávame priestor a možnosť opäť sa zjednotiť.

Stará Jedáleň
Chýba ešte 5 000 €

Stará Jedáleň

Stará Jedáleň

Pozrite si príbeh neobyčajného komunitného centra pre decká na obyčajnom bratislavskom sídlisku. Staňte sa súčasťou komunity Stará Jedáleň.

Omama
Chýba ešte 30 112,2 €

Omama

Cesta von

Ak sa narodíte do začarovaného kruhu chudoby, veľmi pravdepodobne v ňom zostanete po celý život. Pomôžme tým, ktorí nemali pri narodení šťastie, budovať cestu von.

Pre každé dieťa (v)čas
Chýba ešte 4 995,25 €

Pre každé dieťa (v)čas

Centrum včasnej intervencie Trnava, n.o.

Podpora rodín s dieťaťom s postihnutím je opodstatnená ak je včas.

Ihrisko pre všetky deti
Chýba ešte 2 000 €

Ihrisko pre všetky deti

Barlička

Na prešovskom Sídlisku III spoločne vytvorme hraciu a objaviteľskú zónu na bezbariérovom ihrisku pre všetky deti, s postihnutím aj bez. Na podnet rodín s deťmi by sme radi otvorili detské ihrisko prispôsobené tak, aby na ňom mohli jačať, jašiť sa a smiať všetky deti bez ohľadu na svoje špeciálne potreby.

Čo ďalej

Ak darujete na túto tému, Váš príspevok rovným dielom rozdelíme medzi projekty, ktoré sa Vám zobrazili.
Ak chcete podporiť len konkrétny projekt, kliknite na jeho názov a darujte. Z každého daru bude 5 % použitých na vykrytie nákladov s verejnou zbierkou a správou portálu DobraKrajina.sk. Ďakujeme.