Chudoba

Chudoba

Každý desiaty človek na Slovensku je priamo ohrozený chudobou. (EU SILC 2013) Týmto desiatym človekom je často dieťa, invalidný dôchodca alebo sociálne vylúčený.

Máme už
17440
Vďaka
282 darcom
Zatiaľ na
11 projektov

Každý desiaty človek na Slovensku je priamo ohrozený chudobou. Týmto desiatym človekom je často dieťa, invalidný dôchodca alebo sociálne vylúčený.

Chudoba je vážnym problémom, ktorý trápi sociálne vylúčených, rodiny, ktoré prišli o živiteľa alebo jednotlivcov, ktorí rodinu jednoducho nemajú a vyrastali v detskom domove. Ťažká sociálna situácia si vyžaduje strategické a inovatívne riešenia. Ak pomôžete zmierňovať chudobu,pomôžete ju raz trvalo odstrániť.

Chcem, ale sám to nedokážem!
Chýba už len 640,17 €

Chcem, ale sám to nedokážem!

Život bez závislostí

V dysfunkčných rodinách platia nepísané pravidlá: Nehovor! Nedôveruj! Necíť! Deti z týchto málopodnetných rodín, rovnako ako ich vrstovníci, túžia mať blízkych ľudí, ktorým môžu dôverovať a zdieľať s nimi svoj život. Vytvorme pre ne bezpečné prostredie, v ktorom môžu vyjadriť svoje obavy i túžby, lebo bez pomoci zvonku to ťažko zvládnu.

Práca pre rodiny v núdzi
Chýba už len 18 699,02 €

Práca pre rodiny v núdzi

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Dorka - centrum pre obnovu rodiny je unikátne zariadenie, ktoré umožňuje prijať rodinu ako celok a komplexne rieši sociálnu situáciu rodiny so zameraním na všetkých jej členov. V roku 2016 sme začali intenzívne pracovať na novej priorite našej pomoci klientom - priamo v Dorke by sme im radi poskytovali prácu.

Dajme šancu utečencom
Chýba už len 4 582,12 €

Dajme šancu utečencom

Liga za ľudské práva

Pomáhame utečencom, ktorí na Slovensku žiadajú o azyl, ako aj tým, ktorým už bola poskytnutá medzinárodná ochrana. Snažia sa tu žiť, naučiť sa slovenský jazyk, nájsť si prácu, začleniť sa do našej spoločnosti... začiatky sú ťažké a my našim klientom pomáha ich prekonať a viesť plnohodnotný život.

Nosiči batožín Nota bene
Chýba už len 1 512,57 €

Nosiči batožín Nota bene

Proti prúdu, vydavateľ Nota bene

Dávame šancu ľuďom bez domova, aby si pomohli sami. Predávajú časopis Nota bene a niektorých z nich zamestnávame ako Nosičov batožín na Hlavnej železničnej stanici v Bratislave.

Sebestačné oravské rodiny
Chýba už len 282,62 €

Sebestačné oravské rodiny

Misia mladých

Deti prišli o otca, matky o manžela ako živiteľa rodiny vinou choroby alebo úrazu. Mnohé rodiny v oravskom regióne sa tak ocitli v náročnej životnej situácii a vo finančných ťažkostiach. S pomocou občianskeho združenia Misia mladých sa učia sebestačnosti. Bezplatným darovaním hospodárskych zvierat, ovocných stromčekov, semien plodovej, listovej a koreňovej zeleniny môžete pomôcť týmto rodinám v samostatnom hospodárení a zvyšovaní sebestačnosti aj vy. Súčasťou pomoci je aj vzdelávanie matiek z týchto rodín v oblasti zberu, využívania a poznania byliniek.

Susedská pomoc Ukrajine
Chýba už len 7 488,29 €

Susedská pomoc Ukrajine

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar (Susedská pomoc Ukrajine)

Odchádzali narýchlo, zachraňujúc si životy pred streľbou a ohrozením. Zanechali všetko a utekali smerom na západ, do bezpečnejších regiónov. Už dva roky žijú v provizóriu, ďaleko od svojich domovov. Pomôžme ukrajinským utečencom.

Raňajky a čistá bielizeň pre ľudí bez domova
Chýba už len 5 568,37 €

Raňajky a čistá bielizeň pre ľudí bez domova

Depaul Slovensko

Ľudia, ktorí skončia na ulici, sú odkázaní sami na seba. Nie je to len samota, opustenosť a nepohoda, ktorá ich trápi. Mnohí sú chorí, imobilní, bezvládni… a počasie, ktoré my prežívame ako nepohodu, pre nich znamená ohrozenie života.

Domov na mame - pomôž nám dať prácu ľuďom v núdzi
Chýba už len 4 635,87 €

Domov na mame - pomôž nám dať prácu ľuďom v núdzi

Slovak Fashion Council

DOMOV NA MAME pomáha dvakrát -- dávame prácu ľuďom v núdzi a tí ušijú nosiče pre deti. Doteraz sme šitím nosičov poskytli prácu mnohým sociálne znevýhodneným ľuďom na Slovensku a začlenili ich tak na trh práce (zdravotne hendikepovaní, Rómovia, ľudia bez domova, krajčíri bez práce, azylanti...)

Domov je viac ako dvere a pár stien
Chýba už len 3 510,26 €

Domov je viac ako dvere a pár stien

Vagus

Predstavte si, že ste prišli ste o všetko. Nemáte posteľ, mydlo, šaty, jedlo, mobil a ani monitor, do ktorého sa práve pozeráte. To by sa ešte dalo prežiť, ale skúste si predstaviť, že okrem tých pár stien ste stratili ešte oveľa viac - ten hrejivý pocit, že sa máte kam vrátiť a niekam patríte. Čo by ste najviac potrebovali?

Deti Afriky
Chýba už len 9 168,53 €

Deti Afriky

Deti Afriky SK

Pomôžte nám vybudovať školské laboratórium, ktoré bude slúžiť 80 študentom na strednej škole Yedidia v Tanzánii pri výučbe prírodovedných predmetov.

Pomoc pre detskú nemocnicu na východe Ukrajiny
Chýba už len 2 721,2 €

Pomoc pre detskú nemocnicu na východe Ukrajiny

SME SPOLU

Ukrajinská komunita na Slovensku si veľmi cení, že môžeme ponúknuť spoluprácu a podporu charitatívnym projektom na pomoc deťom na východe Ukrajiny!

Čo ďalej

Ak darujete na túto tému, Váš príspevok rovným dielom rozdelíme medzi projekty, ktoré sa Vám zobrazili.
Ak chcete podporiť len konkrétny projekt, kliknite na jeho názov a darujte. Z každého daru bude 5 % použitých na vykrytie nákladov s verejnou zbierkou a správou portálu DobraKrajina.sk. Ďakujeme.