Usmej sa na mňa

Usmej sa na mňa

Usmej sa na mňa

Viete si predstaviť, že sa Váš život od narodenia odohráva v úzkom stereotypnom okruhu ľudí - rodič, lekár, terapeut, učiteľ? Zdravotne postihnutí ľudia čelia od útleho detstva sociálnemu vylúčeniu prakticky vo všetkých oblastiach života. Otvorme im spolu zabuchnuté dvere.

Napíšte nám

Náš cieľ na rok 2018

Máme už
374,37
Vďaka
24 darcom
Chýba nám
625,63

Deti a mladí ľudia s hendikepom ( sluchovým, zrakovým, mentálnym a telesným) kvôli svojim špecifickým potrebám nemôžu ísť cez prázdniny do bežného tábora, nemôžu chodiť do športových oddielov so zdravými deťmi, nie vždy sú akceptovaní na spoločenských a kultúrnych podujatiach, nemajú pracovné uplatnenie. Preto sme tu my. Viac o projekte.

22.08

More je aj pre nás

Začiatkom júla sme splnili sen 12 hendikepovaným mladým ľuďom, ktorí si mohli užiť šťastné chvíle pri chorvátskom mori. Viac.

20.08

Letný tábor pre "výnimočné" deti

Spolu tráviť prázdniny je pre nich sen. OZ Usmej sa na mňa zorganizovalo letný tábor pre 50 mentálne, sluchovo, zrakovo a telesne postihnutých detí a mládež. Viac.