Usmej sa na mňa

Usmej sa na mňa

Usmej sa na mňa

Viete si predstaviť, že sa Váš život od narodenia odohráva v úzkom stereotypnom okruhu ľudí - rodič, lekár, terapeut, učiteľ? Zdravotne postihnutí ľudia čelia od útleho detstva sociálnemu vylúčeniu prakticky vo všetkých oblastiach života. Otvorme im spolu zabuchnuté dvere.

Napíšte nám

Náš cieľ na rok 2018

Máme už
0,5
Vďaka
1 darcovi
Chýba nám
999,5

Deti a mladí ľudia s hendikepom ( sluchovým, zrakovým, mentálnym a telesným) kvôli svojim špecifickým potrebám nemôžu ísť cez prázdniny do bežného tábora, nemôžu chodiť do športových oddielov so zdravými deťmi, nie vždy sú akceptovaní na spoločenských a kultúrnych podujatiach, nemajú pracovné uplatnenie. Preto sme tu my. Viac o projekte.

.

Pred 15 rokmi sa hŕstka nadšencov z radov rodičov, lekárov a učiteľov výnimočných detí rozhodla túto situáciu zmeniť.OZ Usmej sa na mňa pomáha ľuďom s inými danosťami z Košíc a okolia. Zastrešuje všeky postihy a pre každú vekovú kategóriu organizuje vhodné podujatia.Pre deti je určený letný tábor, pre mládež pobyt pri mori, pre dospelých ples a koncerty, pre výnimočných športovcov plavecké, florbalové a bowlingové tréningy.

Na čo využijeme Váš príspevok?

Pre hendikepovaných mladých ľudí nastáva kritické obdobie po ukončení školskej dochádzky. Jedným z našich cieľov je nájsť uplatnenie a pocit užitočnosti. Preto organizujeme TVORIVÉ DIELNE, kde ich učíme remeslené zručnosti formou arteterapie a ergoterapie. Naši mladí už mali možnosť si vyskúšať prácu s keramikou, drôtom a šúpolím, osvoiť si základy šitia na stroji a vyskúšať si rôzne techniky batikovania. V rámci dielní vznikli krásne výrobky, z ktorých mali úžasnú radosť a uspokojenie. Vaše darované fianančné prostriedky budú použité na rozšírenie vybavenia tvorivej dielne, na nákup materiálu ďalšie aktivity, ktoré organizuje OZ Usmej sa na mňa.