Usmej sa na mňa

Usmej sa na mňa

Usmej sa na mňa

Viete si predstaviť, že sa Váš život od narodenia odohráva v úzkom stereotypnom okruhu ľudí - rodič, lekár, terapeut, učiteľ? Zdravotne postihnutí ľudia čelia od útleho detstva sociálnemu vylúčeniu prakticky vo všetkých oblastiach života. Otvorme im spolu zabuchnuté dvere.

Podporím
Napíšte nám

Náš cieľ na rok 2019

Máme už
970,3
Vďaka
27 darcom
Chýba nám
2 029,7

Viete si predstaviť, že sa Váš život od narodenia odohráva v úzkom stereotypnom okruhu ľudí - rodič, lekár, terapeut, učiteľ? Zdravotne postihnutí ľudia čelia od útleho detstva sociálnemu vylúčeniu prakticky vo všetkých oblastiach života. Otvorme im spolu zabuchnuté dvere.

Deti a mladí ľudia s hendikepom ( sluchovým, zrakovým, mentálnym a telesným) kvôli svojim špecifickým potrebám nemôžu ísť cez prázdniny do bežného tábora, nemôžu chodiť do športových oddielov so zdravými deťmi, nie vždy sú akceptovaní na spoločenských a kultúrnych podujatiach, nemajú pracovné uplatnenie. Preto sme tu my. Viac o projekte.

22.08

Aj speváci podporili hendikepované deti

Ivan Timko a celá skupina No Name pravidelne podporuje hendikepované deti z OZ Usmej sa na mňa rôznymi formami. Deti ich milujú (a my tiež :), lebo majú veľké srdce. Viac.

16.08

Spolu je nám dobre

Už po 15. krát zorganizovalo OZ Usmej sa na mňa špeciálny letný tábor pre 49 mentálne, sluchovo, zrakovo a telesne hendikepovaných detí a mládež v krásnej prírode v hoteli DAM v Košickej Belej. O túto veselú chasu sa staralo 16 dobrovoľníkov z radov členov občianskeho združenia ako aj študentov, dokonca aj dospelých „výnimočný detí“. Aj vďaka Vášmu príspevku na Dobrej krajine mali deti nádherné "usmievavé" tričká. Ďakujeme Vám. Viac.

13.07

Keď neskúsiš, nepochopíš

Niektorí z nás vidia v tme, počujú očami, čítajú prstami, pohybujú sa rukami, alebo rozmýšĺajú celý život ako deti. Dali sme príležitosť vyskúšať si to zdravým ľuďom na vlastnej koži aspoň na pár minút. Boli veľmi prekvapení, aké je to náročné a koľko prekážok máme. Viac.

01.07

Sen sa stal skutočnosťou

Monika, Dianka, Martin, Janko a ďalších deväť zdravotne hendikepovaných mladých ľudí sa celý rok tešili na to, že už dosiahnu vek, aby mohli ísť s OZ Usmej sa na mňa prežiť svoj vysnívaný týždeň pri Jadranskom mori. Viac.

01.05

Plavci s Downovým syndrómom sa v Európe nestratili

Športovci s mentálnym hendikepom z plaveckého oddielu Usmej sa na mňa zúročili svoje dlhoročné pravidelné tréningy. Šport sa stal pre nich životným štýlom. Viac.

25.03

Bližšie k hviezdam

Hendikepované deti a mladí ľudia mohli 10. marca stretnúť svoje idoly, vystúpiť s nimi na jednom pódiu a ukázať svoje talenty na 14. benefičnom koncerte Usmej sa na mňa v Košiciach. Viac.

27.02

Remeslo má zlaté dno

Zdravotne hendikepovaní mladí ľudia majú veľmi malú šancu zamestnať sa, hoci by boli veľmi vďační, keby boli užitoční. Preto sme sa rozhodli dať im možnosť vyskúšať si rôzne remeslá a naučiť ich jednoduché zručnosti pod dohľadom odborníkov v UĽUVe. Viac.

18.01

Čo sa dá stihnúť za rok, keď nám pomáhate.

Rok 2018 bol pre zdravotne znevýhodnené deti z OZ Usmej sa na mňa výnimočný. S Vašou pomocou sme zrealizovali 23 projektov pre cca 300 hendikepovaných ľudí. Viac.

15.12

Výnimočný ples

Ten kto nezažil, neuverí. Takú nespútanú radosť, akú sme zažili s 200 sluchovo, zrakovo, mentálne a telesne hendikepovanými ľuďmi na 12. Výnimočnom plese zažije málokto. Viac.

04.11

Výnimočné deti robia výnimočné veci

Evka, Katka, Ivetka, Dávid, Peťko a iní sú „výnimočné deti,“ ktoré žijú svoj výnimočný život. Život so svojimi obmedzeniami, ale aj radosťami a zážitkami. Chcú byť užitoční, sú radi v spoločnosti a radi pracujú aj napriek tomu, že ich zatiaľ nikto nezamestnal. Navštevujú tvorivé dielne Usmej sa na mňa, kde vyrábajú krásne a užitočné vecičky, ktoré nájdete na portáli Dobrý obchod (https://www.sashe.sk/dobryobchod). Viac.

02.10

Očarili sme na Dobrom trhu

Výrobky našich „výnimočných remeselníkov“ sa páčili aj Bratislavčanom na Dobrom trhu. Viac.

22.08

More je aj pre nás

Začiatkom júla sme splnili sen 12 hendikepovaným mladým ľuďom, ktorí si mohli užiť šťastné chvíle pri chorvátskom mori. Viac.

20.08

Letný tábor pre "výnimočné" deti

Spolu tráviť prázdniny je pre nich sen. OZ Usmej sa na mňa zorganizovalo letný tábor pre 50 mentálne, sluchovo, zrakovo a telesne postihnutých detí a mládež. Viac.