Sokratov inštitút

Sokratov inštitút

Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIvica

Sokratov inštitút (SI) vychováva sociálnych lídrov - aktívnych, čestných, šikovných a pokorných ľudí, ktorí sa budú aktívne podieľať na budovaní moderného a demokratického Slovenska.

Podporím
Napíšte nám

Náš cieľ na rok 2021

Máme už
0
Vďaka
0 darcom
Chýba nám
1 700

Sokratov inštitút (SI) vychováva sociálnych lídrov - aktívnych, čestných, šikovných a pokorných ľudí, ktorí sa budú aktívne podieľať na budovaní moderného a demokratického Slovenska.

www.sokratovinstitut.skKaždý rok prijmeme 20 študentov z najrozličnejších študijných odborov i miest, a učíme ich zručnostiam a vedomostiam, ktoré líder dnes na Slovensku potrebuje. Všetci naši študenti sa musia osvedčiť v praxi – vypracovať vlastný filantropický start up (mikroprojekt) prospešný pre spoločnosť. SI je jediný vzdelávací program svojho druhu akreditovaný univerzitou a so sídlom mimo Bratislavy, na strednom Slovensku. Peniaze získané cez crowdfunding použijeme na úhradu nákladov spojených so štúdiom na SI. Viac o projekte.

21.12

JURAJ HIPŠ: Všetci chcú byť strašne originálni

Juraj Hipš sa ako riaditeľ Živice už roky venuje environmentálnej výchove. Priamo zo zaježovských lazov nám odpovedal na otázky v ďalšom zo série Vianočných miniportrétov z Dobrej krajiny. Viac.

05.09

„My sme mozog a mozog je vesmír“

Známy neurológ Martin J. Stránský o tom, ako sa mozog učí (a neučí), ako myslí, čo ho ohrozuje, a ako je napojený na vesmír. Viac.

Čo ďalej

Ak Vás tento projekt nezaujal, pozrite si ďalšie alternatívy v rámci rovnakej témy.
Z každého daru bude 5 % použitých na vykrytie nákladov s verejnou zbierkou a správou portálu DobraKrajina.sk. Ďakujeme.