Sokratov inštitút Ak ty pridáš, my pridáme

Sokratov inštitút

Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIvica

Sokratov inštitút (SI) vychováva sociálnych lídrov - aktívnych, čestných, šikovných a pokorných ľudí, ktorí sa budú aktívne podieľať na budovaní moderného a demokratického Slovenska.

Napíšte nám
Máme už
754,21
Vďaka
21 darcom
Chýba nám
1 745,79

Každý rok prijmeme 20 študentov z najrozličnejších študijných odborov i miest, a učíme ich zručnostiam a vedomostiam, ktoré líder dnes na Slovensku potrebuje. Všetci naši študenti sa musia osvedčiť v praxi – vypracovať vlastný filantropický start up (mikroprojekt) prospešný pre spoločnosť. SI je jediný vzdelávací program svojho druhu akreditovaný univerzitou a so sídlom, mimo Bratislavy, na strednom Slovensku. Peniaze získané cez crowdfunding použijeme na úhradu nákladov spojených so štúdiom na SI. Viac o projekte.

Sokratov inštitút (SI) vychováva sociálnych lídrov - aktívnych, čestných, šikovných a pokorných ľudí, ktorí sa budú aktívne podieľať na budovaní moderného a demokratického Slovenska. Každý rok prijmeme 20 študentov z najrozličnejších študijných odborov i miest, a učíme ich zručnostiam a vedomostiam, ktoré líder dnes na Slovensku potrebuje. Všetci naši študenti sa musia osvedčiť v praxi – vypracovať vlastný filantropický start up (mikroprojekt) prospešný pre spoločnosť. SI je jediný vzdelávací program svojho druhu akreditovaný univerzitou a so sídlom, mimo Bratislavy, na strednom Slovensku. Peniaze získané cez crowdfunding použijeme na úhradu nákladov spojených so štúdiom na SI.