Smiech nepozná vek

Smiech nepozná vek

ČERVENÝ NOS Clowndoctors

Mnohí si myslia, že klauni sú iba pre deti a zdravotní klauni chodia do nemocníc len za tými najmenšími. Ale nie je to úplná pravda. Zdravotní klauni z občianskeho združenia Červený Nos Clowndoctors už sedem rokov navštevujú aj seniorov v nemocniciach a v zariadeniach pre seniorov. Aj dieťa, aj starší človek sa potrebujú zasmiať, potešiť, zažiť vtipnú situáciu. Zvlášť vo chvíľach, keď im nie je práve najlepšie, prežívajú bolesti, samotu, smútok. Keď ich navštívia klauni, mnohokrát sa deti aj seniori smejú na to istom. Pre deti možno nie je ľudský kontakt taký vzácny ako pre seniorov, lebo ho majú dostatok. Od seniorov si klauni často pýtajú radu. „Veľa vedia, veľa zažili, no už veľmi nemajú možnosť sa o to podeliť,“ myslí si zdravotná klaunka.

Napíšte nám

Náš cieľ na rok 2018

Máme už
0,45
Vďaka
1 darcovi
Chýba nám
2 499,55

Myslíte si, že smiech pomáha len deťom? My sme presvedčení, že smiech nepozná vek.​ Aj seniori túžia po chvíľach plných humoru, smiechu a uvoľnenia. Zdravotní klauni prichádzajú na návštevy – tzv. klauniády – do seniorského zariadenia a venujú sa každému klientovi osobitne. Dokážu svojím humorom rozžiariť tváre seniorov, ktorí často bojujú s vážnymi chorobami, bolesťami, aj s osamelosťou. Prinášajú so sebou povzbudenie, novú radosť zo života a ľudskú blízkosť. Pracujú s hudbou, so sluchovými, hmatovými, zrakovými vnemami a rôznymi podnetmi. Viac o projekte.

Zdravotní klauni môžu vďaka pestrosti svojich pováh a charakterov, rovnako aj svojho repertoáru tém, povzbudiť v starších ľuďoch chuť k citovým prejavom. Nenásilne ich nútia pracovať s pamäťou a celkovo ich podnecujú k väčšej duševnej a fyzickej aktivite.


„Pripomínajú mi moju mladosť. Aj ja som býval taký beťár, samý vtip." pán Janko

Zdravotní klauni pracujúci so seniormi sú špeciálne vyškolení na túto prácu, poznajú znaky a úskalia diagnóz, často sa vyskytujúcich v tomto veku. Klauni prispôsobujú svoj prejav a misiu danému charakteru postihnutia klienta. Ku každému seniorovi pristupujú s úctou a empaticky, no zároveň sa snažia vytvárať vtipné situácie, lebo sme presvedčení, že humor je potrebný aj vo vyššom veku.

„Moji drahí klauni? Niekedy sa na nich smejem ešte dlho potom, ako odišli." pani Gabriela

"Ako zdravotná klaunka pracujem deväť rokov. Je to práca snov, stále vo mne udržiava detskú hravú dušu a na každej klauniáde si uvedomujem, že najdôležitejšia je zdravie. Veľmi si vážim, že starším ľuďom som často tak blízko, že sa vidím v ich zreničkách, vidím, ako sa im rozžiari tvár, keď nás zbadajú. Je to krásny pocit, keď niekoho rozosmejete, vtedy si vážne poviem, má to zmysel, pre toto to robím", hovorí zdravotná klaunka Eva.

.

Hlavnými cieľmi programu sú aktivizácia pamäti seniorov, vytváranie hlbokých emocionálnych zážitkov a vnášanie humoru do všedných dní starších ľudí. Aby sme mohli tieto ciele napĺňať, potrebujeme Vašu pomoc. Zdravotným klaunom sa môže stať človek, ktorý prejde výberovými workshopmi, má viac ako 21 rokov, je empatický, má umelecké vlohy, pravdaže, zmysel pre humor a neberie sa príliš vážne. Všetci vyškolení zdravotní klauni sú profesionáli, vzdelávajú sa celoživotne, každoročne absolvujú niekoľko workshopov a odborných prednášok, poznajú úskalia diagnóz, s ktorými sa pacienti často stretávajú. Vaše dary použijeme na vyškolenie nových klaunov, aby sme vedeli prinášať viac radosti seniorom. Ďakujeme!