Pochod po stopách hrdinov

Pochod po stopách hrdinov

Nadácia Pontis - NF Vrba&Wetzler

Pripojte sa k tradícii memoriálu Vrba Wetzler. Podporte lektorov holokaustu na školách, vybudovanie pamätného orientačného chodníka, alebo účasť pedagógov na pochode Vrba Wetzler Memorial.

Účast' pedagógov na spomienkovom pochode VWM & Podpora lektorov holokaustu na stredných a základných v školskom roku 2020-2021
{{ object.organization|i18n_field:'name'
Podporím
Napíšte nám

Náš cieľ na rok 2020

Máme už
0
Vďaka
0 darcom
Chýba nám
13 000

Pripojte sa k tradícii memoriálu Vrba Wetzler. Podporte lektorov holokaustu na školách, vybudovanie pamätného orientačného chodníka, alebo účasť pedagógov na pochode Vrba Wetzler Memorial.

Na trase medzi koncentračným táborom Auschwitz-Birkenau a Žilinou sa odohral jeden z najdramatickejších príbehov novodobej histórie Slovenska. Dvaja slovenskí Židia Alfréd Wetzler a Rudolf Vrba utiekli zo smutne známeho koncentračného tábora pri Osvienčime. Následne bole spísaná 32-stranová Správa, ktorá odkryla pravdu o továrni na smrť. Nedovol'me zabudnúť na ich odvážny skutok a hrdinský príbeh. Každý dar pomôže podporiť učiteľov a lektorov, ktorí rozšíria tento príbeh v našich školách. Bojujme spolu proti nenávisti, predsudkom a extrémizmu. Viac o projekte.

Účast' pedagógov na spomienkovom pochode VWM & Podpora lektorov holokaustu na stredných a základných v školskom roku 2020-2021

Ešte 13 000 € a podarí sa nám splniť náš ďalší cieľ.

V našom záujme je aktívne podporovať účasť pedagógov na Pochode Vrba-Wetzler Memorial. Oslovujeme preto sponzorov, ktorých príspevky učiteľom umožnia sa tohto pochodu zúčastniť. Účastnický poplatok je 300 €. My chceme jedného učiteľa dotovať čiastkou 100 €, takže zaplatí len 200 €. Zámerom je takto podporiť 10 učiteľov, ktorý prinesú tento príbeh do svojich tried, ročne. Dotácia bude poskytnutá podľa poradia došlých prihlášok do získaných sponzorských príspevkov. Cieľom prednášok holokaustu je zvýšiť u mladej slovenskej populácie povedomie o závažnosti rasových predsudkov a mechanismoch ich vzniku a pôsobiť tak preventívne proti rizikovému správaniu a extrémismu v spoločnosti. Platíme lektorovi 40 € za prednášku, cestovné v priemere 40 €, administratíva a koordinácia 40 €. To posledné zahŕňa aj školenie.

Účast' pedagógov na spomienkovom pochode VWM & Podpora lektorov holokaustu na stredných a základných v školskom roku 2020-2021
01.11

Očami jednej účastníčky

..v srdciach cítime to nutkanie vrátiť sa a znovu kráčať poľskou krajinou. Viac.

31.08

Reportáž z Pochodu po stopách hrdinov 2019

Spomínanie je kľúčom k budúcnosti Viac.

16.07

Vrba a Wetzler. Riskovali pre záchranu tisícov…

Ich autentické výpovede boli v takom kontraste s dobovou propagandou, že im neuverili ani predstavitelia židovskej komunity. Viac.

16.07

Wetzler a Vrba, hrdinovia aj pre dnešok

Týždňový pochod, kopírujúci trasu tak, ako je zachytená v dvoch knižných výpovediach oboch aktérov úteku z apríla 1944, má ambíciu znovuobjaviť tento strhujúci príbeh. Viac.

14.06

Pozdrav od Robin Vrbovej

Všetkým mojim vzácnym priateľom z Pochodu Vrba Wetzler Memorial 2017 Viac.

14.06

Svedectvo z pekla

Spomienka na Wetzlera a Vrbu Viac.

14.06

Pochod po stopách hrdinov 2019

Pridajte sa k Pochodu Vrba Wetzler Memorial Viac.

Čo ďalej

Ak Vás tento projekt nezaujal, pozrite si ďalšie alternatívy v rámci rovnakej témy.
Z každého daru bude 5 % použitých na vykrytie nákladov s verejnou zbierkou a správou portálu DobraKrajina.sk. Ďakujeme.