Omama

Omama

Cesta von

Ak sa narodíte do začarovaného kruhu chudoby, veľmi pravdepodobne v ňom zostanete po celý život. Pomôžme tým, ktorí nemali pri narodení šťastie, budovať cestu von.

Napíšte nám

Náš cieľ na rok 2018

Máme už
15 164,38
Vďaka
281 darcom
Chýba nám
15 635,62

Aj napriek ekonomickému rastu žijú na Slovensku stále stovky tisíc ľudí v extrémnej chudobe, do ktorej sa narodili a z ktorej sa nevedia vymaniť. Projekt Omama sa snaží preťať začarovaný kruh chudoby na dvoch miestach. Rozvíja osobnosti detí z málopodnetného chudobného prostredia v kľúčovom ranom veku (0-6), čo predurčuje úspech v ich celom ďalšom živote. Rané detstvo je najdôležitejším obdobím života každého z nás. V prvom roku života sa každú sekundu vytvára 700 až 1.000 nových neurónových spojení. V troch rokoch máme vytvorených 80 % veľkosti mozgu. Množstvo štúdií však dokázalo, že chudoba preukázateľne zmenšuje množstvo priaznivých podnetov pre rozvoj detského mozgu a zdravého rastu osobnosti. Projekty ranej starostlivosti pre deti narodené do generačnej chudoby sa na Slovensku nerealizujú, pritom môžu mať dramatický prínos. To sa zmení, ak nám pomôžete rozbehnúť Omamu. Projekt zároveň pomáha konkrétnym chudobným ľuďom, najmä ženám, získavať vzdelanie, pracovné návyky a zmysluplnú prácu, ktorá im časom pomôže trvalo sa zamestnať. Viac o projekte.

04.08

Omamy sa rozbehli

Pred štyrmi mesiacmi sme vám dali trošku trúfalý záväzok, že ak nás podporíte, zamestnáme 1-3 omamy v najchudobnejších komunitách, aby pomáhali budovať lepšie základy u detí už od ich narodenia. Ďakujeme, že ste nápadu uverili. Vďaka vašim darom začali od tohto týždňa reálne pracovať štyri omamy v prvých troch rómskych osadách – v Zborove, Muránskej Dlhej Lúka a Kecerovciach. Pozrite si pár fotiek ilustrujúcich, čo robia. Viac.

19.07

40tka pre Omamy

V nedeľu budem mať 40 rokov. Viac ako fľaša vína či kvety by ma potešil dar na podporu projektu Omama. Založili sme ho s priateľmi, aby sme mohli dať šancu ľuďom v generačnej chudobe. Ďakujem! Vaša Olga. Viac.

10.04

Jeden beh je za nami, ten väčší začína

Milí priatelia, dávam vedieť, že náš sobotný polmaratónsky čas bol 2:01, čo je moje osobné zlepšenie o 9 minút oproti minulému roku a o 24 minút oproti roku predtým. Bežali ste so mnou na tričku, resp. pár anonymných alebo záverečných darcov v srdci :) Heslo polmaratónu All runners are beautiful platí pre Vás dvojnásobne. Vďaka Vám sa mi bežalo úplne skvelo, ďakujem Vám. Viac.

02.04

Rozbehnite to s nami

V sobotu 7. apríla 2018 pobežím Pražský polmaratón. Vy môžete bežať so mnou. Naším cieľom nebude žiaden časový rekord. Pobežím pre to, aby sme mohli zamestnať jednu ženu žijúcu v extrémnej chudobe. Viac.

Čo ďalej

Ak Vás tento projekt nezaujal, pozrite si ďalšie alternatívy v rámci rovnakej témy.
Z každého daru bude 5 % použitých na vykrytie nákladov s verejnou zbierkou a správou portálu DobraKrajina.sk. Ďakujeme.