Chceme viac vnímavých škôl na Slovensku

Chceme viac vnímavých škôl na Slovensku

Od emócií k poznaniu - EDUMA

Povedzme spolu nie šikane a extrémizmu. V EDUME scitlivujeme mladých ľudí ľudí cez príbehy, aby rozumeli svetu okolo seba. Len s vašou pomocou môžeme dostať príbehy z Online živej knižnice na ešte viac škôl do rôznych kútov Slovenska.

Podporím
Napíšte nám

Náš cieľ na rok 2020

Máme už
139,23
Vďaka
12 darcom
Chýba nám
1 860,77

Povedzme spolu nie šikane a extrémizmu. V EDUME scitlivujeme mladých ľudí ľudí cez príbehy, aby rozumeli svetu okolo seba. Len s vašou pomocou môžeme dostať príbehy z Online živej knižnice na ešte viac škôl do rôznych kútov Slovenska.

www.eduma.sk
"Na hodinách s príbehmi z Online živej knižnice ukazujeme žiakom inakosť a búrame ich predsudky pomocou reálnych príbehov. Neraz ma pritom prekvapuje súcit žiakov. Tomu sa v školách neučíme a často som prekvapená hĺbkou ich vnímania," hovorí učiteľka angličtiny Mirka Závadská zo ZŠ Nováky. Ak sa do našej blízkosti dostane mladý Róm, človek na vozíku, nevidiaci, bez domova alebo s hendikepom, vieme ako adekvátne zareagovať? Koľkokrát sme natoľko vystavení strachu a predsudkom, že si o človeku vytvárame mienku na základe toho, ako vyzerá? Na internete sa čoraz viac šíria anonymné diskusie namierené voči zraniteľným. Naša práca s príbehmi ukazuje, že mladí ľudia dokážu viac reflektovať, ak pred sebou vidia celý príbeh. Aj vašich 5 alebo 10 eur, ktoré nám mesačne darujete, pomôže, aby sme na vybraných školách odučili Zážitkové hodiny cez príbehy s Online živou knižnicou. Na základe nich budú storytelling využívať vo vzdelávaní využívať aj sami učitelia vo svojich triedach s mladými. Viac o projekte.

11.05

Netradičná škola v Kežmarku, kde sa ušilo už vyše 7-tisíc rúšok

Škola dodáva rúška predovšetkým pre seniorov a Rómov v osadách. Prichádzajú jej aj objednávky z firiem, zo zahraničia a od rôznych neziskových organizácií a občianskych združení. Viac.

02.12

​Katarína Petrisková: Hodina s príbehom je málokedy tichá a to je dobre

Ako môže vyzerať hodina s príbehmi a prečo by mali byť súčasťou súčasného vzdelávania? Majú vôbec príbehy v našich podmienkach nejaký význam? Katarína Petrisková, ktorá učí na bratislavskom gymnáziu C.S. Lewisa tvrdí, že áno a že si bez nich nedokáže predstaviť svoje hodiny. Prečo? Lebo sú iné a obohacujú študentov. Inšpirujete sa? Viac.

18.11

Zážitky z príbehov na hodinách naozaj oslovujú mladých

Aké je pracovať s príbehmi z Online živej knižnice? Má to vôbec zmysel v dobe, keď sú mladí ľudia naučení komunikovať cez sociálne siete? Sú vôbec dostatočne citliví voči svojim rovesníkom a ľuďom s prekážkami? Vnímajú, čo sa v spoločnosti deje? V rozhovore s našou lektorkou Jankou Harušťákovou si môžete prečítať, ako mladí ľudia z bratislavského Bilgymu reagujú počas zážitkových hodín s príbehmi z Online živej knižnice a po vyskúšaní virtuálnej reality. Viac.

27.11

Podpor vnímavé školy na #GivingTuesday

​Ak sa do našej blízkosti dostane nevidiaci, nepočujúci, človek s inou farbou pleti alebo na vozíku či bez rúk, vieme, ako zareagovať? Viac.

26.09

Škola, ktorej nie je jedno, akých žiakov vychováva

Základná škola Juraja Fándlyho v Seredi sa už dlhé roky snaží viesť žiakov k vnímavosti voči svojmu okoliu. Kolektív školy kladie dôraz na konštruktivistický prístup vo vzdelávaní. Navštevujú ju žiaci s telesným hendikepom, s inou etnicitou a kultúrnou odlišnosťou, s poruchami učenia a narušenou komunikačnou schopnosťou i sociálne znevýhodnení žiaci. Viac.

19.09

Škola, ktorá chce zanechávať v deťoch dobrý pocit

Počtom žiakov a tried patrí medzi menšie školy. Navštevujú ju aj žiaci s inou etnicitou alebo kultúrnou odlišnosťou, s poruchami učenia, s narušenou komunikačnou schopnosťou a s rôznymi znevýhodneniami. Ale to pre Základnú školu na Dolinách v Trenčíne nie je žiadna prekážka. Viac.

12.09

Škola z Lučenca, ktorá dáva šancu mnohým deťom

Predstavte si školu, ktorá je otvorená všetkým deťom. Navštevujú ju deti z rôzneho spoločenského prostredia. Sú medzi nimi aj sociálne znevýhodnené deti, žiaci s rôznym zdravotným postihnutím a hendikepom i s poruchami učenia. Dokonca v nej nechýba ani nultý ročník. Viac.

05.09

Predstavujeme vám 10 škôl, ktoré sa zapojili do programu Vnímavá škola

Na Slovensku nám vyrastajú skupiny mladých ľudí, ktorí sa kvôli svojej inakosti – inej etnicite, rase alebo kvôli slabým socioekonomickým podmienkam – čoraz častejšie ocitajú v priepasti zvanej sociálne vylúčenie. Čo s tým môžeme urobiť? Viac.

24.05

Zažite s nami najväčší festival Živých kníh a Vnímavosti!

Počúvaj – Premýšľaj – Zmeň – aj to je názov nášho dvojdňového festivalu, ktorý sa uskutoční už 14. a 15. júna. Čaká vás bohatý program plný príbehov a zážitkových aktivít, ktoré vám pomôžu pochopiť dennodenné životy ľudí prekonávajúcich prekážky v našej spoločnosti. Viac.

21.02

Premeň svoj hendikep na jedinečnosť, čakáme ťa v zóne Bez hraníc na Profesia days

Ak hovoríme o práci, myslíme tým možnosť pracovať pre všetkých. Tento rok sme sa spojili s Profesiou, aby sme pre vás na Profesia days Bratislava pripravili zónu Bez hraníc. Ľudia so znevýhodnením, ale aj ich príbuzní nájdu rady, ako sa uplatniť na pracovnom trhu a tiež informácie o ďalšom vzdelávaní a možnostiach uplatnenia sa. Príďte si po inšpirácie a príklady dobrej praxe a objavte možnosti, ako využiť svoj hendikep ako príležitosť pracovať, mentorovať, dobrovoľníčiť a testovať kvalitu a dostupnosť služieb. V zóne sú vítaní aj mladí ľudia, ktorí hľadajú zaujímavé dobrovoľnícke príležitosti a firmy, ktoré by sa radi zapojili do programu Vnímavá firma. A nebudú chýbať ani naše Živé knihy. Viac.

11.01

Otvárame dvere k vnímavosti

Chceme podávať čo najlepší výkon v zamestnaní. Dosiahnuť čo najlepšie študijné výsledky. Snažíme sa o nasadenie a vysoké pracovné tempo. Byť najlepší. V škole mať samé jednotky. „Ale bude sa nám takto žiť lepšie?" pýta sa Anka Chlupíková, riaditeľka Základnej školy Nováky. Viac.

02.01

Poďte s nami tvoriť Vnímavú komunitu

V decembri sme sa v Edume nesmierne tešili. Pozvali sme našich známych a priateľov do kaviarne Berlinka v Bratislave, aby sme spoločne ocenili prvú Vnímavú školu a Vnímavú firmu. Pozývame aj vás, aby ste s nami tento rok budovali Vnímavú komunitu na Slovensku. Viac.

29.12

JANETTE MOTLOVÁ: Najcennejšie pre mňa sú moje deti, skúsenosti a chyby

Janette Motlová je šéfkou organizácie Eduma – Od emócií k poznaniu. Pozrite si, ako odpovedala na otázky z kolekcie Vianočných miniportrétov z Dobrej krajiny. Viac.

13.07

Ktoré z detí túži byť nezamestnaným či kradnúť?

Autobus plný budúcich mladých učiteľov prichádza pred obecný úrad v Krížovej Vsi neďaleko Kežmarku. Slovenská dedina ako každá iná. Avšak keď po niekoľkých metroch zahneme za roh, naskytne sa nám pohľad na miesto, ktoré sa mi bude dlho vynárať v mysli. Domy malé i veľké, bez omietky, hýriace rôznymi farbami, veľakrát bez okien či dverí. Mierime do miestnej osady. Viac.

04.07

Mosty sú lepšie ako múry, za ktorými kvasia predsudky

Tento rok sme získali ocenenie Generácia 3.0 za inovatívny prístup vo vzdelávaní. Spolu s nami ocenenie od Nadácie Pontis získalo aj Bilingválne gymnázium CS Lewisa v Bratislave. Netrvalo dlho a spojili sme sa pre dobrú vec. Máme za sebou prvý spoločný tréning pre učiteľov, ktorých sa chcú učiť viac o inklúzii a pracovať s ňou aj na škole. Prečítajte si náš zaujímavý rozhovor s riaditeľom Dušanom Jaurom a možno inšpirujeme aj vás. Viac.

12.05

Restaurant Day: Príďte si zamaškrtiť do Čitárne so Živými knihami

Rizoto tisíc a jednej noci, cigánske „divoké“ marikle, povzbudivý čajík, emočný elixír alebo koláčiky s príbehom. Na to všetko sa môžete tešiť v našej Čitárni so živými knihami počas Restaurant Day. Čakáme vás v sobotu 20.mája v Starej tržnici v Bratislave. Viac.

27.04

Chceli by ste spolužiaka bez rúk?

Aký život majú ľudia s hendikepom a akí sú? Aj o tom bola jedna z hodín, ktorú som odučila vďaka našej Online živej knižnici šiestakom v Malackách. Pustili sme si silný príbeh Maťa bez rúk a reakcie detí na seba dlho nenechali čakať. Viac.

18.04

Badáte to? V našej spoločnosti sa tvorí niečo nové

Čo by ste urobili, keby vám dal niekto za úlohu, aby ste na ulici nafotili stereotypy? Podobnú dostali študenti Gymnázia Jura Hronca, ktoré vraj patrí k jedným z najlepších v Bratislave. Dostala som možnosť sa o tom presvedčiť aj vďaka pozvaniu od organizácie Amnesty International, kde som hovorila mladým ľuďom o tom, ako môžeme pracovať s našimi stereotypmi a predsudkami cez storytelling a prostredníctvom Online živej knižnice. Viac.

13.04

Strach? Prázdne papiere a neistý nútený smiech

Ak som doteraz čakala na výzvy súvisiace s búraním predsudkov, tak som si po nich do Malaciek prišla správne. Navštívila som tri triedy – dve s deviatakmi a jednu so šiestakmi. Tešila som sa najmä na deviatakov, pretože je to vždy výzva. A práve im chcem venovať tento blog. Viac.

28.03

Odkaz žiaka Maťovi bez rúk: Ďakujem, tvoj príbeh mi otvoril oči

Po nejakom čase som sa opäť postavila pred školské lavice. O Základnej škole v Budimíri pri Košiciach sa hovorí, že tam dávajú rodičia svoje deti vtedy, keď sa chcú vyhnúť rómskym školám v okolí. Nie je to pravda. V triedach nájdete aj rómske deti a všetci sa spoločne učia. Viac.

23.03

Knihy nám na školách nestačia, aj preto učíme cez príbehy

Prečo potrebujeme na Slovensku vnímavú spoločnosť? Naozaj nás zužuje strach z nepoznaného? Ukazuje sa, že áno. Že nedokážeme pracovať s vlastnými predsudkami a že odsúvame druhých na okraj skôr, ako by sme ich poznali a zaoberali sa ich problémami. A to sa v EDUMA snažíme zmeniť. Viac.

Čo ďalej

Ak Vás tento projekt nezaujal, pozrite si ďalšie alternatívy v rámci rovnakej témy.
Z každého daru bude 5 % použitých na vykrytie nákladov s verejnou zbierkou a správou portálu DobraKrajina.sk. Ďakujeme.