DORKA bag - Taška, ktorá má príbeh

DORKA bag - Taška, ktorá má príbeh

Nadácia DeDo

Unikátny projekt šitia nákupných a plážových tašiek z materiálu, ktorý by inak skončil na smetisku. Nový príbeh pre ženu v núdzi, ďalšia šanca pre banner. Pomôžme vytvárať nové šťastné príbehy.

Podporím
Napíšte nám

Náš cieľ na rok 2019

Máme už
1 007,08
Vďaka
21 darcom
Chýba nám
2 140,92

Unikátny projekt šitia nákupných a plážových tašiek z materiálu, ktorý by inak skončil na smetisku. Nový príbeh pre ženu v núdzi, ďalšia šanca pre banner. Pomôžme vytvárať nové šťastné príbehy.

Ženy - matky, žijúce v sociálnych centrách Dorka na Slovensku, šijú tašky z odpadovej reklamnej banneroviny a dávajú jej tak druhú, ekologickú šancu a vkusné využitie. Vyrobená Dorka bag ukrýva nie len reklamný príbeh bannera, ale predovšetkým životný príbeh ženy v núdzi. Podporením projektu prispejete na vznik novej šijacej dielne v Centre Dorka v Prešove a umožníte tak ďalším ženám - matkám začať nový životný príbeh. Viac o projekte.

Centrum DORKA je unikátne zariadenie, ktoré umožňuje prijať rodinu ako celok, pracuje so širšou rodinou a rieši komplexne sociálnu situáciu. Slúži občanom, ktorí chcú svoju situáciu zmeniť, pracovať na zmene a sú ochotní dodržiavať pravidlá, ktoré sú nevyhnutné pre zmenu ich životnej situácie, t. j. pracovať, zbaviť sa všetkých závislostí a vytvoriť vo svojej rodine vhodné prostredie pre rozvoj ich detí.

V našich centrách DORKA na celom Slovensku ponúkame bezpečný domov, ochranu a sociálnu pomoc najmä ohrozeným rodinám s deťmi. Prevažnú časť tvoria práve osamelé mamky s deťmi, ktoré majú obmedzené pracovné možnosti práve tým, že majú deti v nízkom veku prípadne sa starajú o viacero detí naraz.

Bežné pracovné príležitosti na aktuálnom pracovnom trhu na východnom Slovensku nereflektujú ich osobnú situáciu. Práca na 8-12 hodín denne v zmenových prevádzkach je pre nich nemožná.

Z našich skúseností vyplynulo, že je nevyhnutné vytvoriť pre nich pracovné príležitosti tak, aby mohli vo svojom čase, kedy majú deti v školách a škôlkach, mať taký spôsob obživy, kde si vlastnými rukami zarobia potrebné prostriedky na dôstojnú starostlivosť o svoje deti. A tak sme po intenzívnom uvažovaní v spolupráci s miestnou eventovou agentúrou našli efektívny spôsob vytvorenia pracovných príležitosti pre naše ženy - matky priamo v priestoroch krízového centra v Košiciach pod názvom DORKA bag - Taška, ktorá má príbeh.

Pri výrobe týchto tašiek používame výlučne odpadovú reklamnú bannerovinu z rôznych eventov, ktorá takto dostáva svoju druhú, ekologickú šancu. Okrem svojho eventového príbehu má každá vyrobená taška našimi ženami aj svoj vlastný príbeh - príbeh ženy v núdzi, ktorá konkrétnu tašku ušila. Podporou nášho projektu budeme môcť rozšíriť tento start-up aj do nášho prešovského krízového centra DORKA, kde na toto pracovné uplatnenie čakajú ďalšie ženy v núdzi.


Foto: Rudolf Sivý


Čo ďalej

Ak Vás tento projekt nezaujal, pozrite si ďalšie alternatívy v rámci rovnakej témy.
Z každého daru bude 5 % použitých na vykrytie nákladov s verejnou zbierkou a správou portálu DobraKrajina.sk. Ďakujeme.