Chcem byť v obraze

Chcem byť v obraze

DSS Integra

Svet je krásne miesto plné príležitostí – môžeme ho spoznávať všetkými zmyslami, cestovať, tvoriť, zabávať sa, učiť sa nové veci, objavovať prírodu, ale i obdivuhodné ľudské výtvory, zaujímať sa o minulosť, ale i o prítomné dianie – jednoducho „byť v obraze“.

Napíšte nám

Náš cieľ na rok 2018

Máme už
87,26
Vďaka
4 darcom
Chýba nám
2 362,74

Svet je krásne miesto plné príležitostí – môžeme ho spoznávať všetkými zmyslami, cestovať, tvoriť, zabávať sa, učiť sa nové veci, objavovať prírodu, ale i obdivuhodné ľudské výtvory, zaujímať sa o minulosť, ale i o prítomné dianie – jednoducho „byť v obraze“. Pre mnohých ľudí s telesným a mentálnym znevýhodnením sú však tieto možnosti limitované a cesta k „bytiu v obraze“ je plná bariér. Našou snahou je hľadať cesty, ako tieto bariéry prekonávať. Viac o projekte.

14.02

Valentínska párty

Aj tento rok sme zažili úžasnú valentínsku párty s našimi kamarátmi. Viac.

02.10

Fotograf

Hoci má Róbert ťažké zdravotné postihnutie, ktoré ho vo viacerých oblastiach limituje, drieme v ňom duša umelca. Napĺňa ho práca s rôznymi výtvarnými technikami a materiálmi, ktorej výsledkom sú zaujímavé výtvory odrážajúce jeho vnímanie reality a estetické cítenie. Viac.

30.06

25 rokov DSS Integra

Dňa 29.6.2017 sme vo veľkom oslávili 25. výročie DSS Integra. Viac.

31.03

Deň bláznov

Dnes sme si spolu s dobrovoľníkmi z Medzinárodnej dobrovoľníckej organizácie Inex Slovakia pripomenuli „deň bláznov“, ktorý sa niesol v duchu klaunov. Viac.

28.02

Fašiangový ples v Integre

Každý ples v sebe nosí noblesu, ale aj neviazanú zábavu. My v Integre sme 28.2.2017 tiež zavŕšili plesovú sezónu tretím ročníkom slávnostného plesu v Integre. Viac.

12.09

Medzinárodný dobrovoľnícky tábor

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra sa aj tento rok stal na dva týždne prechodným domovom pre skupinu dobrovoľníkov zo zahraničia. Viac.