Chcem byť v obraze

Chcem byť v obraze

DSS Integra

Projekt "Chcem byť v obraze" je zameraný na modernizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti detí a mladých dospelých s ťažkým zdravotným znevýhodnením prostredníctvom interaktívneho príslušenstva.

Napíšte nám
Máme už
0
Vďaka
0 darcom
Chýba nám
2 450

Projekt "Chcem byť v obraze" je zameraný na modernizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti detí a mladých dospelých s ťažkým zdravotným znevýhodnením prostredníctvom interaktívneho príslušenstva ( interaktívna tabuľa, projektor, notebook). Táto informačno - komunikačná technológia nám umožní aktívne zapojenie prijímateľov sociálnych služieb do edukačného procesu, zvýši ich motiváciu k získavaniu nových poznatkov a prinesie im nové impulzy pre všetky zmysly. Základnými ľudskými potrebami sú potreba stimulácie a učenia. Viac o projekte.

02.10

Fotograf

Hoci má Róbert ťažké zdravotné postihnutie, ktoré ho vo viacerých oblastiach limituje, drieme v ňom duša umelca. Napĺňa ho práca s rôznymi výtvarnými technikami a materiálmi, ktorej výsledkom sú zaujímavé výtvory odrážajúce jeho vnímanie reality a estetické cítenie. Viac.

30.06

25 rokov DSS Integra

Dňa 29.6.2017 sme vo veľkom oslávili 25. výročie DSS Integra. Viac.

31.03

Deň bláznov

Dnes sme si spolu s dobrovoľníkmi z Medzinárodnej dobrovoľníckej organizácie Inex Slovakia pripomenuli „deň bláznov“, ktorý sa niesol v duchu klaunov. Viac.

28.02

Fašiangový ples v Integre

Každý ples v sebe nosí noblesu, ale aj neviazanú zábavu. My v Integre sme 28.2.2017 tiež zavŕšili plesovú sezónu tretím ročníkom slávnostného plesu v Integre. Viac.

12.09

Medzinárodný dobrovoľnícky tábor

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra sa aj tento rok stal na dva týždne prechodným domovom pre skupinu dobrovoľníkov zo zahraničia. Viac.