Zariaďujeme Budúcnosť INAK

Zariaďujeme Budúcnosť INAK

Nadácia Pontis - Budúcnosť INAK

Viete, že aj žiak na základnej škole môže pomôcť svojmu regiónu či vyriešiť komunitný problém? Stačí mu dať iba príležitosť. Program Budúcnosť INAK preto prichádza do regiónov a komunít a svoje brány otvára žiakom a žiačkam z rôznych prostredí, aby mohli zažiť svet nepoznaných inovácií a technológií a získať tie správne zručnosti a schopnosti, ktoré ich pripravia na lepšiu budúcnosť. Už na jeseň otvárame pilotné centrum a aj s vašou pomocou budeme môcť deťom zabezpečiť krásne coworkingové priestory. Pretože veríme, že talenty sú všade, no príležitosti nie.

Podporím
Napíšte nám

Náš cieľ na rok 2019

Máme už
489,99
Vďaka
11 darcom
Chýba nám
4 510,01

Viete, že aj žiak na základnej škole môže pomôcť svojmu regiónu či vyriešiť komunitný problém? Stačí mu dať iba príležitosť. Program Budúcnosť INAK preto prichádza do regiónov a komunít a svoje brány otvára žiakom a žiačkam z rôznych prostredí, aby mohli zažiť svet nepoznaných inovácií a technológií a získať tie správne zručnosti a schopnosti, ktoré ich pripravia na lepšiu budúcnosť. Už na jeseň otvárame pilotné centrum a aj s vašou pomocou budeme môcť deťom zabezpečiť krásne coworkingové priestory. Pretože veríme, že talenty sú všade, no príležitosti nie.

Začiatkom školského roka 2019/2020 otvoríme v Trnave na ZŠ Maxima Gorkého unikátne centrum, zatiaľ jediné svojho druhu na Slovensku. Centrum poskytne pre účastníkov vo veku od 11 do 15 rokov príjemné zázemie mimo školy, vybavené najnovšími digitálnymi technológiami a oddychovou zónou. Mladých účastníkov z rôznych sociálnych prostredí, však čaká oveľa viac. S pomocou mentorov a mentoriek zo známych slovenských firiem budú spoločne pracovať na vlastnom startupe, ktorý rieši problém v ich vlastnej komunite, regióne či okolí a zároveň si zdokonaľovať svoje digitálne zručnosti, tvorivosť a podnikavosť – schopnosti, ktoré sú odrazovým mostíkom pre lepšiu budúcnosť. Priestory už síce máme, ale aby sme z nich mohli vytvoriť príjemné zázemie, kde budú deti rady spoločne pracovať, tráviť svoj voľný čas či si robiť domáce úlohy, potrebujeme aj vašu pomoc. Zariaďte s nami ich Budúcnosť INAK a dajte príležitosť mladým sociálnym inovátorom. Viac o projekte.

Našou víziou je vniknúť do regiónov a komunít a zvýšiť tak šance na lepšiu budúcnosť detí tam, kde je to potrebné. Podstatou je poskytnúť deťom príjemné zázemie, bezproblémový prístup k IT a posilniť ich digitálne zručnosti, tvorivosť a podnikavosť. Ukázať im príležitosť a motivovať ich k ďalšiemu sebarozvoju, zlepšeniu si výsledkov v škole, uľahčiť im prechod na stredné školy a sprístupniť tak možnosti kvalitnejšieho vzdelania v budúcnosti pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

V rámci 3-ročného programu budú deti pracovať pod dohľadom mentorov a mentoriek na vlastnom nápade, ktorý rieši sociálny problém v ich okolí. Hravým, neformálnym, no hlavne zábavným spôsobom sa naučia veľa nových vecí, dostanú sa blízko k špičkovým technológiám a spoznajú kopec skvelých a inšpiratívnych ľudí nielen medzi svojimi rovesníkmi.

V centre, ktoré plánujeme spustiť už túto jeseň, chceme mladým účastníkom vytvoriť moderné coworkingové prostredie, kde si okrem vzdelávacieho programu môžu robiť domáce úlohy, používať tablety a počítate, či len tak tráviť svoj voľný čas a oddychovať. Centrum bude otvorené vždy po škole až do večerných hodín. Samozrejmosťou bude občerstvenie, ale aj pomoc pracovníkov centra s domácimi úlohami či prihláškami na stredné školy.

  • Pilotné centrum Budúcnosti INAK otvárame na ZŠ a MŠ Maxima Gorkého v Trnave.
  • 2/3 účastníkov bude práve z tejto školy a zvyšná tretina účastníkov bude vyberaná spomedzi detí z celého Trnavského kraja. Nábor na trnavských školách spustíme už v septembri 2019.

Aj vďaka vašim darom im budeme môcť ZARIADIŤ BUDÚCNOSŤ INAK

Priestory sme našli, dokonca sme sa radili aj s odborníkmi, aby priestor čo najviac vyhovoval týmto mladým ľuďom. Pozrite sa sami, ako priestory budú vyzerať a čo všetko ešte potrebujeme, aby sa deti cítili čo najpríjemnejšie a rady tu trávili svoj voľný čas. Každý váš dar pomôže odhaliť ďalší mladý talent a dá mu príležitosť na budúcnosť, akú si zaslúži.

Čo ďalej

Ak Vás tento projekt nezaujal, pozrite si ďalšie alternatívy v rámci rovnakej témy.
Z každého daru bude 5 % použitých na vykrytie nákladov s verejnou zbierkou a správou portálu DobraKrajina.sk. Ďakujeme.