Ihrisko pre všetky deti

Ihrisko pre všetky deti

Barlička

Na prešovskom Sídlisku III spoločne vytvorme hraciu a objaviteľskú zónu na bezbariérovom ihrisku pre všetky deti, s postihnutím aj bez. Na podnet rodín s deťmi by sme radi otvorili detské ihrisko prispôsobené tak, aby na ňom mohli jačať, jašiť sa a smiať všetky deti bez ohľadu na svoje špeciálne potreby.

Napíšte nám
Máme už
1 709,71
Vďaka
10 darcom
Chýba nám
290,29

Po troch sezónach práce v našej Komunitnej záhrade by sme radi na podnet záhradkárov ako aj sídliskových rodín s deťmi otvorili detské ihrisko. Pracujeme s deťmi s postihnutím a preto ho chceme prispôsobiť všetkým a budovať ho ako bezbariérové. Namiesto schodov preto dať rampy, prvky doplniť držadlami a všetko vystlať mäkkým povrchom pre každý prípad. Viac o projekte.

Na Sídlisku III v Prešove chceme posilňovať našu úlohu ako miesta stretnutí, oddychu a búrania sídliskovej anonymity.

Registrujeme požiadavku užívateľov Komunitnej záhrady, ako aj sídliskových rodín s deťmi na bezbariérové detské ihrisko a preto sme sa rozhodli, že ho osadíme ho v našom sade. Máme už vybudované chodníky pre vozíčky, potrebujeme ešte bezpečné hracie prvky.

Projekt je výnimočný v spojení bezbariérovej komunitnej záhrady s ihriskom, ako aj v prepojení detí a seniorov zo sídliska. Sme si vedomí svojej zodpovednosti voči bezpečnosti detí a pri hracej zóne sme sa rozhodli pracovať len s odbornými firmami, ktoré sú však drahšie. Preto sme sa rozhodli spojiť a osloviť našich susedov blízkych aj vzdialených :)