Zmierňujeme neľudské podmienky utečencov

Zmierňujeme neľudské podmienky utečencov

EQUITY

S príchodom zimy sa podmienky pre putujúcich utečencov, ale aj tých, ktorí sú umiestnení v utečeneckých táboroch, ďalej komplikujú. Hoci počet ľudí na úteku prichádzajúcich do Európy klesá, ich situácia je naďalej veľmi vážna. Utekajúce rodiny i jednotlivci stále trpia nedostatkom teplého oblečenia, nemajú teplú obuv, častokrát ani jedlo a pitie na cestu. Zimné oblečenie, lieky, hygienické a školské potreby, hračky, hry ale aj vzdelávanie pre deti chýbajú aj tým, ktorí sú umiestnení v utečeneckých táboroch. Tak, ako my všetci, aj oni potrebujú cítiť ľudskú spolupatričnosť a mať nádej, že toto náročné obdobie spolu so svojimi rodinami zvládnu.

Napíšte nám
Darovali ste
20,33
Vďaka
3 darcom
 

S príchodom zimy sa podmienky pre putujúcich utečencov, ale aj tých, ktorí sú umiestnení v utečeneckých táboroch, ďalej komplikujú. Hoci počet ľudí na úteku prichádzajúcich do Európy klesá, ich situácia je naďalej veľmi vážna. Utekajúce rodiny i jednotlivci stále trpia nedostatkom teplého oblečenia, nemajú teplú obuv, častokrát ani jedlo a pitie na cestu. Zimné oblečenie, lieky, hygienické a školské potreby, hračky, hry ale aj vzdelávanie pre deti chýbajú aj tým, ktorí sú umiestnení v utečeneckých táboroch. Tak, ako my všetci, aj oni potrebujú cítiť ľudskú spolupatričnosť a mať nádej, že toto náročné obdobie spolu so svojimi rodinami zvládnu.

Tento projekt už nie je možné podporiť, pretože bol ukončený k 16. 05. 2016. Ak vás však zaujala téma ľudských práv, pozrite si podobné projekty tu: Ľudské práva.
Ďakujeme za to, že nám pomáhate tvoriť Dobrú krajinu!


Dokážeme spoločne obstáť vo veľkom teste solidarity a akcieschopnosti, ktorý nám prináša utečenecká kríza? Na Slovensku sú tisíce ľudí ochotných podať pomocnú ruku, nevedia však kde a ako. Našim cieľom je zabezpečiť efektívnu pomoc najzraniteľnejším ľuďom na úteku v tranzitných bodoch a v utečeneckých táboroch. Koordinujeme zbierky materiálnej pomoci – najmä oblečenia, jedla a liekov, vysielame dobrovoľníkov na miesta, kde ich je pomoc najviac potrebná. Viac o projekte.

Ako funguje nami organizovaná dobrovoľnícka pomoc:

Verejnosť je rozdelená v názoroch či utečencom pomáhať, alebo voči nim stavať ploty. V našej iniciatíve sme presvedčení, že núdznym treba v krízovej situácii pomôcť. Zároveň veríme, že pomocou utečencom prispievame k tomu, aby naša krajina aj Európa túto krízu zvládli a stali sa silnejšími.

Na Slovensku je mnoho ľudí, ktorí chcú podať pomocnú ruku. Chýbajú im však informácie, ako a kde sa môžu zapojiť. Najčastejšia otázka týchto ľudí je „Ako môžem pomôcť“? Zmyslom našej aktivity je zapájanie jednotlivcov a komunít do priamej pomoci utečencom.

Sprostredkovávame priamu, autentickú skúsenosť z poskytnutia pomoci tým, ktorí utekajú pred vojnou a násilím. Osobný kontakt s utekajúcimi mení pohľad ľudí na utečeneckú krízu. Z anonymnej masy zrazu vystupujú konkrétni ľudia, rodiny s deťmi, ľudia ako my. Táto skúsenosť každého mení. Tešíme sa, že o pomoci utečencom ľudia hovoria a svoje skúsenosti z priameho kontaktu zdieľajú.

Možností ako pomôcť je veľa. Pre zapojenie stačí vyplniť jednoduchý online formulár, kde každý uvedie, akú pomoc je schopný a ochotný poskytnúť.

  • Zbierky potrieb: organizujeme zbierky materiálnej pomoci, registrujeme zberné miesta, ktoré vznikajú po Slovensku, dávame inštrukcie o aktuálnych potrebách a spôsobe triedenia. Organizujeme dobrovoľníkov na triedenie, balenie, označovanie a expedovanie zbierok. Vyzbierané veci doručujeme na miesta kde je materiálna pomoc potrebná a kde sa dostáva priamo utečencom – a to na tranzitných bodoch počas ich putovania, alebo v utečeneckých táboroch.
  • Humanitárni dobrovoľníci: vysielame dobrovoľníkov v menších skupinkách na miesta potreby podľa ich časovej disponibility (zvyčajne na 2-7 dní). Koordinujeme dobrovoľníkov, informujeme ich o situácii na mieste a o tom ako sa na vycestovanie do terénu pripraviť. Všetky dôležité informácie a odporúčania dostanú v manuáli dobrovoľníka. Aktivity dobrovoľníkov na mieste (v utečeneckom tábore či hraničnom priechode) sú rôzne podľa aktuálnej potreby. Najčastejšie ide o podávanie vody, čaju, základných potravinových balíčkov prichádzajúcim utečencom, poskytovanie liekov a základného zdravotníckeho ošetrenia, stanov pre rodiny s deťmi, rozdávanie teplého oblečenia a diek. Dobrovoľníci tiež pomáhajú v provizórnych skladových priestoroch triediť zásielky posielané od darcov. Ak je treba, poskytujú informácie a komunikujú s utečencami tak, aby nevznikal chaos. Aktívne vyhľadávajú najzraniteľnejších ľudí, ktorí potrebujú pomoc: ženy s deťmi, opustené deti, chorí alebo starí ľudia a snažia sa im poskytnúť osobitnú mieru pomoci.
  • Prepájanie s ďalšími organizáciami: sme v kontakte s organizáciami zo Slovenska a zahraničia ktoré napomáhajú riešeniu migračnej krízy, snažia sa prispieť k úspešnej integrácii migrantov a poskytujú možnosti angažovania dobrovoľníkov. Príkladom je neformálna iniciatíva Cook4Refugees, ktorá organizuje prípravu teplého jedla pre utečencov. Dá sa variť v Bratislave a jedlo posielať do viedenských utečeneckých táborov, ísť na jeden deň do rakúskeho Traiskirchenu a variť spolu s miestnymi utečencami pre nových prichádzajucích ľudí alebo na viacdňový výjazd na rakúsko-slovinské hranice, do Spielfieldu.

V spolupráci s neformálnou skupinou „Refugee Crisis Bratislava“ navštevujeme utečenecké tábory v Gabčíkove, Bergu a Prellenkirchene. Obyvateľov táborov zásobujeme potrebným oblečením, ale aj kozmetikou, detskými hračkami, školskými potrebami a jedlom. Podieľame sa na organizovaní spoločenských podujatí, snažíme sa zabezpečiť pravidelné aktivity a vzdelávacie programy pre deti. Tu však nejde len o doručovanie materiálnej pomoci, ale najmä o priamy kontakt s utečencami, o vzájomné sa spoznávanie.

S príchodom zimy sa zhoršujú podmienky pre ľudí putujúcich tranzitnou trasou. Naši dobrovoľníci budú aj naďalej pôsobiť najmä v Srbsku, Slovinsku a Rakúsku. Na miestach, kde nie je možné dopraviť materiálnu pomoc kvôli vzdialenosti alebo colným obmedzeniam tie najpotrebnejšie zásoby nakúpime a priamo rozdistribuujeme.

Financie, ktoré vyzbierame cez portál Dobrá krajina budú v celej výške využité na poskytnutie priamej pomoci ľuďom utekajúcim pred vojnami, najmä na nákupy potrebných potravín, kozmetiky, liekov, oblečenia a hračiek. Výťažok zo zbierky zároveň pomôže financovať náklady na transport vyzbieranej humanitárnej pomoci, ako aj pokrytie nákladov na cestu, ubytovanie a stravu pre dobrovoľníkov poskytujúcich priamu pomoc v teréne.

Ďakujeme Vám za podporu!

Čo ďalej

Ak Vás tento projekt nezaujal, pozrite si ďalšie alternatívy v rámci rovnakej témy.
Z každého daru bude 5 % použitých na vykrytie nákladov s verejnou zbierkou a správou portálu DobraKrajina.sk. Ďakujeme.