Rodičovské centrum Detstvo deťom

Rodičovské centrum Detstvo deťom

Detstvo deťom

Rómske deti z Dobšinej majú pri nástupe do prvého ročníka často problém udržať ceruzku, nepoznajú farby, toaletný papier ani zubnú kefku. Spolu s vami im pomôžeme vymaniť sa z bludného kruhu chudoby.

Napíšte nám
Darovali ste
1 016,98
Vďaka
18 darcom
 

Tento projekt už nie je možné podporiť, pretože bol ukončený k 31. 12. 2015. Ak vás však zaujala téma pomoci chudobným, pozrite si podobné projekty tu: Cesty z chudoby.
Ďakujeme za to, že nám pomáhate tvoriť Dobrú krajinu!


Rómske rodiny v Dobšinej žijú v bludnom kruhu chudoby. Ich deti pri nástupe do prvého ročníka neovládajú rodný jazyk, nedokážu v ruke udržať ceruzku, nepoznajú zubnú kefku a sú často zanedbané. Otvorili sme preto rodičovské centrum, ktoré je určené deťom a ich matkám. Naše priestory pripomínajú klasický byt, kde sa mladí rodičia môžu učiť, ako sa starať o rodinu a domácnosť. Súčasťou našich pravidelných stretnutí bude aj varenie a pečenie rómskych receptov, ktoré zozbierame a vydáme, aby sme v nich podporili ich identitu. Chceme aspoň takto poskytnúť deťom prežiť plnohodnotné detstvo, ich rodinám možnosť osvojiť si základné zručnosti a návyky a byť príkladom tým, ktorí to nevedia. Viac o projekte.

Mladiství a maloletí rodičia zo sociálne znevýhodneného prostredia doma nemajú možnosť realizovať sa v kuchyni, pretože často nemajú elektrinu, spotrebiče či financie na zakúpenie surovín. Tento fakt vedie k neželaným dôsledkom zanedbanej domácnosti, nesprávnej výživy detí a nezriedka aj hladu. V rodičovskom centre by si mohli rodičia vyskúšať recepty tradičnej rómskej kuchyne, prakticky si ich prípravu odskúšať, pohostiť svojich najbližších a následne nafotiť každý z receptov do pripravovanej zbierky tradičných receptov. Táto aktivita podporí praktické zručnosti mladých mamičiek, prispeje k výchove a zdravému vývinu deti, podporí štandardný rodinný život u mladých rodín a okrem gurmánskych zážitkov si zainteresovaní lepšie uvedomia svoju identitu.


Kurzy varenia a pečenia, príprava jedál a ich zdokonaľovanie budú prebiehať v roku 2014. Po získaní dostatočnej zručnosti s prípravou aj vizuálnou úpravou jedla budú hotové pokrmy odfotografované a spracované do zbierky receptov.

Čo ďalej

Ak Vás tento projekt nezaujal, pozrite si ďalšie alternatívy v rámci rovnakej témy.
Z každého daru bude 5 % použitých na vykrytie nákladov s verejnou zbierkou a správou portálu DobraKrajina.sk. Ďakujeme.