Pre každé dieťa (v)čas

Pre každé dieťa (v)čas

Centrum včasnej intervencie Trnava, n.o.

Podpora rodín s dieťaťom s postihnutím je opodstatnená ak je včas.

Napíšte nám
Darovali ste
285,77
Vďaka
20 darcom
 

Podpora rodín s dieťaťom s postihnutím je opodstatnená ak je včas.

Narodenie dieťatka s postihnutím je náročná situácia, kedy rodina potrebuje čo najskôr podporu, aby sa zorientovala. Služba včasnej intervencie pomáha rodinám predčasne narodených detí, detí s telesným alebo zmyslovým postihnutím, detí s Downovým syndrómom, ale aj s inými syndrómami, detí s autistickým spektrom, detí nehovoriacich alebo s rizikovým vývinom. Vašich 20 eur daruje rodine jednu pozitívnu návštevu odborníkov priamo v rodine.​ Vašich 100 eur nám umožní zorganizovať stretnutie rodičov detí s postihnutím, ktorí sa navzájom podporia v ťažkých situáciách, ktoré žijú. Taktiež im môžeme na takéto stretnutie pozvať odborníka, ktorý ich bude vzdelávať v konkrétnej oblasti, čím podporuje a rozvíja ich rodičovské zručnosti. Viac o projekte.

Vašich 20 eur daruje rodine jednu pozitívnu návštevu odborníkov priamo v rodine.

Našim cieľom je, aby sme službu včasnej intervencie mohli poskytnúť včas čo najväčšiemu počtu rodín. Včas pre nás znamená čo najskôr po narodení dieťatka, ideálne - ak sa vie o zdravotnom postihnutí dieťatka - ešte pred jeho narodením. Sú situácie, v ktorých keď sa odborná starostlivosť neposkytne včas, môže to mať negatívny dopad na dieťa, i celú rodinu. Veríme, že rodina má v sebe kapacitu zvládnuť náročnú situáciu, ak dostane podporu a informácie včas. Náš tím odborníkov z rôznych oblastí sa zameriava na celú rodinu, nielen na dieťa.

Vašich 100 eur nám umožní zorganizovať stretnutie rodičov detí s postihnutím, ktorí sa navzájom podporia v ťažkých situáciách, ktoré žijú. Taktiež im môžeme na takéto stretnutie pozvať odborníka, ktorý ich bude vzdelávať v konkrétnej oblasti, čím podporuje a rozvíja ich rodičovské zručnosti.Čo ďalej

Ak Vás tento projekt nezaujal, pozrite si ďalšie alternatívy v rámci rovnakej témy.
Z každého daru bude 5 % použitých na vykrytie nákladov s verejnou zbierkou a správou portálu DobraKrajina.sk. Ďakujeme.