Party of Hearts

Party of Hearts

Zuzka & Števo pre Nezábudku

Milí naši, ani obrazy, ani hrnce, ani servis, ani zájazdy si neprosíme. Len váš štedrý príspevok pre Dom Nezábudka by nás potešil.

Napíšte nám
Darovali ste
8 666,77
Vďaka
46 darcom
 

Všetko už máme. Aj dvakrát. Najkrajší svadobný dar nám dáte, ak podporíte Dom Nezábudka. Navštevuje ho takmer 50 detí a mladých s ťažkým zdravotným znevýhodnením. Vďaka vám dostanú odbornú rehabilitáciu, masáže a rôzne terapie. Ďakujeme, Zuzka a Števo. Viac o projekte.

On: „Mama sa ma pýtala, čo chceme ako svadobný dar..."

Ona: „Čo ja viem... však všetko máme. Aj dvakrát.

On: „No však to, všetko by už len zavadzalo..."

Ona: „Čo im teda povieme? ...lebo všetci sa budú pýtať"

On: „Mohli by sme vymyslieť niečo zmysluplné – aby zbytočne nekupovali veci, ktoré aj tak nepotrebujeme..."

Ona: „Keby nám poslali peniaze, môžeme ich dať niekomu, kto ich potrebuje."

On: „Kde to bude užitočné..."

Ona: „Čo tak Nezábudke?"

On: „Myslíš Dom Nezábudka pre takmer 50 detí a mladých ľudí s ťažkým zdravotným znevýhodnením?

Ona: „Áno, deti tam dostavajú odbornú rehabilitáciu a masáže; tešia sa z obľúbenej muzikoterapie, ktorá im poskytuje hlboké zmyslové zážitky; vďaka arteterapii si zase rozvíjajú kreativitu a sebahodnotenie."

On: „To je dobrý nápad. Počul som, že mali teraz kvôli zmene zákona existenčné problémy, a stále sa boria s administratívou a zlou finančnou situáciou. Napriek tomu myslia v prvom rade na deti, na ich rodiny a neľahké osudy."

Ona: „Tak dobre, tak to dajme na web."

On: „Ale napíš tam ešte, že fakt nič iné nechceme."

Ona: „Ale však to už je z toho jasné."

On: „Napíš: ani obrazy, hrnce, servis, zájazdy... aby to pochopili!"

Ona: „Ako povieš, muž môj."


Milí naši,

ani obrazy, ani hrnce, ani servis, ani zájazdy si neprosíme.

Len váš štedrý príspevok pre Dom Nezábudka by nás potešil.

Stačí kliknúť na tlačítko Podporím.

Ďakujeme,

Zuzka & Števo


Čo ďalej

Ak Vás tento projekt nezaujal, pozrite si ďalšie alternatívy v rámci rovnakej témy.
Z každého daru bude 5 % použitých na vykrytie nákladov s verejnou zbierkou a správou portálu DobraKrajina.sk. Ďakujeme.