Máme dieťa s poruchou sluchu

Máme dieťa s poruchou sluchu

NepocujuceDieta.sk

Na Slovensku sa ročne narodí približne 200 detí s poruchou sluchu, až 90 % z nich počujúcim rodičom. Nová situácia mnohých zaskočí, pričom prvé mesiace sú pre vývoj dieťatka mimoriadne dôležité. Pomôžte rodičom nepočujúcich detí získať informácie a pomoc včas.

Napíšte nám
Darovali ste
2 726,76
Vďaka
99 darcom
 

Na Slovensku sa ročne narodí približne 200 detí s poruchou sluchu, až 90 % z nich počujúcim rodičom. Nová situácia mnohých zaskočí, pričom prvé mesiace sú pre vývoj dieťatka mimoriadne dôležité. Pomôžte rodičom nepočujúcich detí získať informácie a pomoc včas.

Na Slovensku vznikla unikátna dvojdielna kniha Máme dieťa s poruchou sluchu, jediná za posledných 10 rokov. Knižku si môžete objednať na www.sashe.sk/dobryobchod. Celý výťažok poputuje na podporu občianskeho združenia OZ Nepočujúcedieťa.sk, ktoré sa venuje rodinám s deťmi s poruchami sluchu. Viac o projekte.

Dvojdielna kniha Máme dieťa s poruchou sluchu je jediná svojho druhu, ktorá bola na Slovensku vydaná za posledných 10 rokov. Jej unikátnosť spočíva najmä v tom, že spája odborný pohľad pedagógov či lekárov a reálne skúsenosti rodín s dieťaťom s poruchou sluchu.

Publikáciu zostavili 3 autorky, ktoré v nej zúročili dlhoročné skúsenosti z ich odbornej a teoretickej praxe, ako aj z programu Mobilný pedagóg (ide o program, v rámci ktorého špeciálna pedagogička navštevuje dieťatko s poruchou sluchu doma, a okrem iného dáva odporúčania rodičom, ako s ním správne pracovať). Silvia Hovorková, Martina Rzymanová a Darina Tarcsiová na nej pracovali viac ako 2 roky.

„Na Slovensku chýbala publikácia so zameraním na raný vek, ktorá by odpovedala na otázky rodičov, napríklad na koho sa obrátiť, ako nakontaktovať iné rodiny s podobným osudom či odborníkov," vysvetľuje Darina Tarcsiová, jedna z autoriek.

Obsahuje najmä praktické informácie

„V knižke sú hlavne informácie praktického charakteru. Rodičia sa dozvedia, ako rozvíjať komunikáciu s dieťaťom, ako rozvíjať jeho sluchové, rozumové schopnosti, či ako celkovo podporovať jeho vývin. Obsahuje aj kapitoly, v ktorých píšeme o rôznych možnostiach vzdelávania detí s poruchou sluchu," dodáva ďalšia autorka, Silvia Hovorková.

„Do knihy sme vyberali oblasti, o ktorých sa priamo s rodičmi počas poradenských stretnutí rozprávame. Čitatelia v nich nájdu aj konkrétne rady, ktoré dávajú rodičia rodičom," dopĺňa Martina Rzymanová.

Pôvodne malo ísť o jednu asi 200-stranovú knihu, ktorá by bola základným návodom, ako pracovať s dieťatkom po diagnostikovaní poruchy sluchu. Nakoniec sú knihy dve, každá má približne 400 strán. Zámerom je podať rodičom komplexnú príručku, vďaka ktorej jednoduchšie vyriešia mnoho situácií, s ktorými sa pri výchove dieťatka stretnú. Podarilo sa nám vydať druhý diel knihy. Prvý bude dostupný v prvom štvrťroku 2018.

Kde sa dá knižka dostať?

Druhý diel si môžete bezplatne stiahnuť vo formáte pdf. na stránke Nadácie Pontis alebo zakúpiť v Dobrom obchode:

Máme dieťa s poruchou sluchu 1

Máme dieťa s poruchou sluchu 2

Celý výťažok poputuje na podporu občianskeho združenia OZ Nepočujúcedieťa.sk, ktoré sa venuje rodinám s deťmi s poruchami sluchu.

Knižky posielame vždy na konci druhého týždňa v mesiaci a na konci mesiaca.

Knižka okrem iného odpovedá aj na tieto otázky:

  • Ako sa rodičia vyrovnávajú s diagnózou?
  • Čo môžu urobiť, aby minimalizovali dôsledky poruchy sluchu?
  • Čo môžu urobiť, aby ich dieťatko vedelo, že sa mu snažia porozumieť?
  • Prečo čítať s dieťatkom s poruchou sluchu?
  • Ako vidia výchovu ľudia s poruchou sluchu?
  • Ako začať so sluchovou a rečovou výchovou?
  • Posunkovať alebo neposunkovať?

„Keby kniha vyšla skôr, bolo by to pre nás jednoduchšie"

„Keby takáto kniha vyšla skôr, v čase, keď bol náš Miško malý, bolo by to pre nás oveľa jednoduchšie," hovorí Eva Hypíková, matka malého Miška, ktorý má poruchu sluchu.

Občianske združenie NepočujúceDieťa.sk

OZ Nepočujúce Dieťa založili samotní rodičia detí s poruchou sluchu. Najskôr vzniklo ako neformálne zoskupenie rodín, ktoré cítili, že v spoločnosti chýba hlas na zastupovanie rodičov nepočujúcich detí. Impulzom na vznik združenia bola práve táto iniciatíva rodín, ktoré si uvedomili, že nie je kvalitná rodičovská organizácia na šírenie informácii, vzdelávanie a zastupovanie ich potrieb. Preto cieľom OZ je nielen poukázať na nedostatok dostupných, prístupných a kvalitných informácii, poradenstva pre rodičov, ktorým sa narodí dieťa so sluchovým postihnutím, ale tiež ukázať potenciál mnohých detí s poruchou sluchu, ak sa im a ich rodičom pomôže včas. Našou ambíciou je, aby sme vyprovokovali hlas rodín, verejnosti - že každé dieťa s poruchou sluchu má právo na informovaného rodiča, kvalitnú lekársku starostlivosť a vzdelávanie pedagógom, ktorý rozumie špecifikám sluchovo postihnutých detí.


Čo ďalej

Ak Vás tento projekt nezaujal, pozrite si ďalšie alternatívy v rámci rovnakej témy.
Z každého daru bude 5 % použitých na vykrytie nákladov s verejnou zbierkou a správou portálu DobraKrajina.sk. Ďakujeme.