Interkultúrne tréningy pre školy

Interkultúrne tréningy pre školy

Centrum pre výskum etnicity a kultúry - CVEK

V CVEKu chceme vytvoriť interkultúrne tréningy pre učiteľov a učiteľky, ktoré by im pomohli komunikovať so žiakmi z rôznych kultúrnych prostredí.

Napíšte nám
Darovali ste
9,88
Vďaka
4 darcom
 

Tréningy majú pomôcť s komunikáciou o témach, ktoré sú citlivé a v súčasnosti rozdeľujú spoločnosť. V rámci dvojdňových interaktívnych tréningov pomôžeme učiteľom pripraviť sa na rôzne situácie, ktoré môžu v školách nastať a naučiť ich otvárať citlivé témy a diskutovať o nich v bezpečnom a rešpektujúcom prostredí. Viac o projekte.

11.03

Komplexný inštrukčný program: riešenie "zaseknutého výťahu" pri vzdelávaní detí zo znevýhodneného prostredia?

Vzdelávací systém býva často symbolicky prirovnávaný k výťahu, ktorý má za úlohu cestujúceho vyviezť hore naprieč poschodiami socioekonomickej stratifikácie. Viera, že vzdelanie prinesie školopovinným lepšiu budúcnosť a kariérne uplatnenie je základom naprieč modernými spoločnosťami. A to aj napriek tomu, že pravidlo, že sa deti aj vďaka vzdelaniu budú mať lepšie ako ich rodičia, v súčasnej Európe už bezpodmienečne neplatí.[1] Do vzdelávania však aj naďalej vkladáme nádeje ako do najdôležitejšieho prostriedku spoločenskej mobility. Čo však robiť v prípade, ak sa tento výťah zrazu pokazí a vezúci sa žiaci sa za žiadnych okolností nemôžu dostať vyššie? Čo ak má navyše tento výťah sklenený strop, cez ktorý sú vyššie etáže jasne viditeľné, ale kabína sa ani za ten svet nechce pohnúť ďalej? A čo ak, v tom najhoršom prípade, sa výťah nezastaví pre všetky deti rovnako? Čo ak v zaseknutej kabíne ostane len istá časť detí, ktorá bude zdola ticho pozorovať ako vedľajší výťah vynáša ich spolužiakov až na strešnú terasu? Táto predstava je síce metaforická, ale menej nereálna, ako by sa mohlo zdať. Viac.

09.03

Rovnakosť a rovnosť nie je to isté

Keby úradníci spolupracovali, deti by mohli ostať v rodine. Viac.

Čo ďalej

Ak Vás tento projekt nezaujal, pozrite si ďalšie alternatívy v rámci rovnakej témy.
Z každého daru bude 5 % použitých na vykrytie nákladov s verejnou zbierkou a správou portálu DobraKrajina.sk. Ďakujeme.