Ďakujeme, že nás vidíte!

Ďakujeme, že nás vidíte!

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Zrakové postihnutie môže zasiahnuť každého z nás, no môže prísť aj v dobe, kedy naň nie sme pripravení ani finančne.

Napíšte nám
Darovali ste
1 044,99
Vďaka
35 darcom
 

Zrakové postihnutie môže zasiahnuť každého z nás, no môže prísť aj v dobe, kedy naň nie sme pripravení ani finančne.

Zrakové postihnutie môže zasiahnuť každého z nás, no môže prísť aj v dobe, kedy naň nie sme pripravení ani finančne. Ku zmierneniu následkov nám môžu pomôcť určité kompenzačné pomôcky, ktoré však nie sú zadarmo. Preto sme sa rozhodli zriadiť fond individuálneho darcovstva a pomôcť tak občanom, ktorí by si inak tieto pomôcky dovoliť nemohli. Viac o projekte.

Fond individuálneho darcovstva je určený na poskytovanie nenávratného finančného príspevku za účelom zmiernenia dôsledkov zrakového postihnutia.

Príspevok bude poskytnutý na dofinancovanie doplatku kompenzačných, alebo optických pomôcok schválených ÚPSVaR SR.

Charakteristika a oblasť pôsobenia organizácie

Základné informácie o našom poslaní a aktivitách

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) je občianske združenie, ktorého jedným z hlavných poslaní je obhajoba uplatňovania práv a aktivizácia osôb so zrakovým postihnutím. ÚNSS vznikla v roku 1990 z iniciatívy samotných nevidiacich a slabozrakých. V priebehu svojej histórie sa činnosť organizácie významne profesionalizovala a neustále smeruje ku zvyšovaniu kvality života ľudí so zrakovým postihnutím. ÚNSS má celoslovenskú pôsobnosť – združuje viac ako 3000 nevidiacich a slabozrakých a ich priaznivcov a ročne pracuje s vyše 2000 klientmi.

Máme 8 Krajských stredísk (v každom krajskom meste), ktoré poskytujú bezplatné služby klientom so zrakovým postihnutím. Okrem toho máme 63 základných organizácií, ktoré realizujú predovšetkým voľnočasové aktivity pre členov nášho združenia.

Komu pomáhame

Naša pomoc je primárne určená osobám so zrakovým postihnutím (nevidiacim, slabozrakým, prakticki nevidiacim) v každom veku, ich rodinným príslušníkom či priaznivcom. Zo širšieho pohľadu poskytujeme konzultácie i bežnej verejnosti (zamestnávateľom, pedagógom), ktorá má záujem dozvedieť sa viac o problematike zrakového postihnutia alebo má záujem podieľať sa na odstraňovaní bariér.Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) je občianske združenie, ktorého jedným z

Čo ďalej

Ak Vás tento projekt nezaujal, pozrite si ďalšie alternatívy v rámci rovnakej témy.
Z každého daru bude 5 % použitých na vykrytie nákladov s verejnou zbierkou a správou portálu DobraKrajina.sk. Ďakujeme.