Chcem, ale sám to nedokážem!

Chcem, ale sám to nedokážem!

Život bez závislostí

Ďakujeme, že nám pomáhate vytvárať prostredie, v ktorom ľudia zápasiaci s dysfunkciami môžu nachádzať povzbudenie a podporu pre úsilie o plnohodnotný život. Bez vás by sme to nedokázali! Sme šťastní, že spolu s vami prispievame k zásadnej zmene!

Napíšte nám
Darovali ste
7 647,48
Vďaka
125 darcom
 

V dysfunkčných rodinách platia nepísané pravidlá: Nehovor! Nedôveruj! Necíť! Deti z týchto málopodnetných rodín, rovnako ako ich vrstovníci, túžia mať blízkych ľudí, ktorým môžu dôverovať a zdieľať s nimi svoj život. Vytvorme pre ne bezpečné prostredie, v ktorom môžu vyjadriť svoje obavy i túžby, lebo bez pomoci zvonku to ťažko zvládnu. V našej neziskovej organizácii pracujeme s rodinami zápasiacimi so závislosťami a inými dysfunkciami, ktoré im bránia žiť plnohodnotný život. Pomoc sa často dostane závislému rodičovi a prípadne aj jeho partnerovi, no deti väčšinou zostávajú nepovšimnuté. Usilujeme sa im pomáhať, a v rámci prevencie aj ostatným deťom, aby unikli z pasce závislosti, ktorá na ne číha v súčasnej prodrogovej a sociálne ľahostajnej spoločnosti. Pomôžte nám pomáhať! V základnej škole, v detskom domove, v marginalizovaných rómskych komunitách je veľa potrieb, ktoré nedokážeme zabezpečiť sami. Potrebujeme nakúpiť materiály a pomôcky pre zážitkové vzdelávanie a tiež zabezpečiť činnosť lektorov a dobrovoľníkov. Bez vás to nezvládneme, ale spolu sa nám to určite podarí! Viac o projekte.

24.09

Z tmy na svetlo

​Nosnou náplňou práce v našej n. o. je prevencia. Hoci sa v tejto oblasti zameriavame najmä na žiakov prvého stupňa ZŠ, s ktorými pracujeme pravidelne a dlhodobo, zapájame sa aj do podporovania a spoluorganizovania iných prevenčných projektov. Patria medzi ne aj multimediálne protidrogové predstavenia The Dark Trip a The Light Trip, autorom ktorých je občianske združenie Metamorfozis z Bratislavy. Viac.

07.06

Čo sa môže stať, keď deti zoberú prevenciu naozaj vážne

Máme za sebou ďalší cyklus stretnutí s našimi deťmi, počas ktorého sme spolu zážitkovými formami preberali prevenčné témy a ktorý bol obohatením aj pre nás Viac.

27.03

Vytrvalosť má zmysel

Po niekoľkomesačnej prestávke sme sa opäť vrátili medzi svojich malých kamarátov do ZŠ na Jarnej ulici v Poprade. Viac.

09.01

Ďakujeme ľuďom s dobrým srdcom

Bez Vašej pomoci by sme počas minulého roka nedokázali pokračovať v práci s tými, ktorí veľmi potrebujú pomoc, ak majú zvládnuť život v náročnom prostredí. Viac.

23.12

Posledné plánované stretnutie možno nebolo posledné …

Našim piatačkám sa nepáči, že by sme sa nemali ďalej stretávať a dali nám za domácu úlohu zvážiť, či si to predsa len nerozmyslíme. Viac.

22.12

JOZEF BRENKUS: Hrdina sa vie zriecť svojich nárokov

Jozef Brenkus pracuje s mládežou bojujúcou so závislosťami. Potešte sa ďalším rozhovorom zo série Vianočných miniportrétov z Dobrej krajiny. Viac.

29.11

Dnes je u nás Grateful Wednesday

Po včerajšom rozdávaní je dnešok plný vďaky:) Viac.

27.11

​Keď sa nevydaria pôvodné plány, nemusí to byť na škodu

Od začiatku tohto školského roka sme naše prevenčné stretnutia rozšírili o klubovú formu na 2. stupni ZŠ. Viac.

28.08

Na ceste rastu

Byť spolu s neznámymi ľuďmi je výzvou, ktorá sa môže za priaznivých okolností premeniť na úžasnú príležitosť posúvať svoje hranice, naučiť sa nové veci a rozvíjať svoje zručnosti. Viac.

22.05

Keď fajčíme, máme čierne pľúca...

Toto je jeden z postrehov, ktoré vyjadrili deti pri záverečnom hodnotení tohtoročného cyklu prevenčných aktivít. Viac.

25.04

Drogy sú cesta do tmy

Hoci je väčšina našich aktivít zameraná na dlhodobú prevenciu u mladších detí, nedávno sme sa spolupodieľali na veľkej prevenčnej akcii trocha iného typu. Bolo to multimediálne divadelné prevenčné vystúpenie OZ Metamorfozis z Bratislavy s názvom The Dark Trip – Cesta do tmy. Na predstavení v Aréne Poprad, ktoré sa konalo pod záštitou MZ SR a mesta Poprad, sa 22. marca 2017 zúčastnilo vyše 2200 študentov ZŠ a SŠ z Popradu a okolitých miest. Viac.

24.03

Dokonalá rodina neexistuje

Túto pravdu veľmi dobre poznajú deti, s ktorými sa počas našich prevenčných stretnutí stretávame už druhý alebo tretí rok. Viac.

15.03

Evina oslavuje narodeniny

Ak mi chcete tento rok dať malý narodeninový darček, môžete v mojom mene darovať prostredníctvom tejto stránky peniaze na projekt „Chcem, ale sám to nedokážem!“ zastrešovaný Dobrou krajinou. Viac.

31.01

Veci sa dajú vždy robiť lepšie

V terénnej sociálnej práci sa pracovníci často stretávajú aj s problémom látkových a nelátkových závislostí, ktoré negatívne ovplyvňujú život všetkých členov rodiny. Keďže ide o komplexný problém, je potrebné hľadať účinné riešenia... Viac.

24.11

Každý z nás je jedinečný

Naším cieľom je pomôcť deťom spojiť si poznatky s tým, čo v reálnom živote prežívajú tak, aby im to dávalo zmysel a pomohlo im uchrániť sa pred nesprávnymi rozhodnutiami, ktorých dôsledky môžu negatívne a dlhodobo ovplyvňovať ich život. Viac.

20.07

​Bola to najlepšia hodina na celom svete!

Hovoriť o prevencii deťom 1. stupňa ZŠ je výzvou, dobrodružstvom. Po ukončení cyklu prednášok sme však zakúsili radosť a povzbudenie z reakcií pracovníkov školy a najmä samotných žiakov. Posúďte sami! Viac.

26.05

Nové priateľstvá v detskom domove

Pred mesiacom sme začali nový cyklus prevenčných stretnutí v detských domovoch. Prinášame vám malú ochutnávku z prvých štyroch tém. Viac.

02.05

Nie je to moja vina, keď rodičia fajčia!

Dlhoročné skúsenosti nás presvedčili, že hovoriť o téme závislosti je potrebné už na prvom stupni ZŠ. Viac.

30.03

Potrebujem sa s niečím zdôveriť, ale bojím sa to povedať

V očiach detí, ktoré sa potrebujú vyrovnávať so svojou životnou situáciou doma i vo vonkajšom prostredí, sa zračí túžba hovoriť s niekým, kto by ich pochopil, prijal. Hľadajú bezpečného a dôveryhodného človeka, ktorý rozumie ich obavám i túžbam. Viac.

09.11

Je nás stále viac a chceme byť ešte úspešnejší

Aký bol letný tábor pre deti z marginalizovaných rómskych komunít? Ako začal nový školský rok a ako sme použili vaše dary na zlepšenie priestorov? Viac.

30.07

Zlepšujú si známky, a chcú odovzdávať ďalej, čo získali

S rómskymi deťmi a ich rodinami pracujeme už viac ako 10 rokov. Otvorili sme komunitné centrum v Poprade a ďalšie mimoškolské kluby v Žehre, Bystranoch, Chmiňanoch a Krompachoch. Vedú ich pracovníci a dobrovoľníci priamo z komunít. Každý rok robíme pre všetky kluby veľký letný tábor. Tento rok sa konal v Tatranskej Lomnici a opäť sa ho zúčastnilo vyše 100 detí a spolupracovníkov. Viac.

30.07

Špeciálne poďakovanie Robertovi Hromcovi

Keď sme sa od Nadácie Pontis dozvedeli, že ich kontaktoval umelec, ktorý chce pri príležitosti svojich narodenín pomôcť urobiť niečo dobré a že mu navrhli náš projekt Komunitného centra v Žehre, netušili sme, kto je oslávenec a aká štedrá bude jeho pomoc. Viac.

31.03

Angličtina hrou

... Pri príchode do rómskych komunít nás naši MALÍ PRIATELIA už zvyčajne VÍTAJÚ anglickými pozdravmi a PIESŇAMI, z čoho máme nesmiernu radosť. V kratučkom VIDEU Vám svoje vedomosti predstavia sami ... Viac.