Budujeme nádej

Budujeme nádej

ETP Slovensko

Pomôžte vykročiť aktívnym mladým ľuďom z generačnej chudoby a zmeniť svoju životnú situáciu.

Napíšte nám
Darovali ste
2 772,23
Vďaka
54 darcom
 

Pomôžte vykročiť aktívnym mladým ľuďom z generačnej chudoby a zmeniť svoju životnú situáciu.

Tento projekt už nie je možné podporiť, pretože bol ukončený k 31. 12. 2015. Ak vás však zaujala téma pomoci chudobným, pozrite si podobné projekty tu: Cesty z chudoby.
Ďakujeme za to, že nám pomáhate tvoriť Dobrú krajinu!


Budujeme nádej je projekt legálnej svojpomocnej výstavby nízkonákladových rodinných domov v marginalizovanej komunite v Rankovciach. Pozemky na výstavbu si mladé rómske rodiny, vybraté na základe odporúčania miestnych terénnych sociálnych pracovníkov, odkúpili od obce. Náklady na výstavbu domov si hradia rodiny z vlastných úspor a bezúročnej mikropôžičky, ktorú poskytlo ETP Slovensko. Domy s rozlohou 50 m2, postavené svojpomocne na základe riadneho stavebného konania, majú sociálne zariadenie, elektrickú, vodovodnú prípojku a napojenie na kanalizáciu. Pôžička max. 6160 eur je zabezpečená záložným právom (mini hypotéka) a je splatná v pravidelných mesačných splátkach do 10 rokov. Klienti poskytnuté mikropôžičky splácajú riadne a načas. Viac o projekte.

31.12

Ďakujeme za pomoc

Milí priatelia, láskaví darcovia, opravdivá Dobrá krajina! Ostáva ešte niekoľko hodín do trvania nášho projektu Budujeme nádej a to je pre nás milá príležitosť poďakovať sa všetkým, ktorí nám pomohli pomáhať tým, ktorí to veľmi potrebujú. Viac.

20.12

Máme tisícku!

Vážení darcovia, vysoko si vážime pomoc Vás všetkých a v mene našich klientov zo srdca ďakujeme. Vďaka Vašej láskavej podpore sa nám v tomto predvianočnom období podarilo dosiahnuť sumu tisíc eur. Veľmi sa tešíme. Viac.

09.12

Málo chýba k slušnému bývaniu pre mladé rodiny s deťmi

O tom, čo dokáže človek z marginalizovanej rómskej komunity, keď je dostatočne motivovaný, svedčia stavebníci z Rankoviec. Prosíme, pomôžte im vyzbierať 1000 eur na dokončenie fasády pred kolaudáciou domu. Viac.

24.10

Najchudobnejším z chudobných

Zlatá Cena pre občiansku spoločnosť, ktorú ETP Slovensko nedávno získalo v Bruseli za projekt Budujeme nádej, finančné dary, ktoré prichádzajú cez darcovský portál Dobrá krajina pre jedného z našich klientov – staviteľa rodinného domu v rámci oceneného projektu, sú dôvody, ktoré nás vedú k zamysleniu sa nad našim mikropôžičkovým programom. Viac.

17.09

ETP Slovensko je jedným z 8 kandidátov na Cenu pre občiansku spoločnosť!

ETP Slovensko bolo vybrané medzi 8 finalistov Ceny pre občiansku spoločnosť, z ktorých 3 budú odmenení cenami v celkovej hodnote 30 000 eur. Víťazom budú ceny udelené 16. októbra 2014 v Bruseli. Za náš projekt Budujeme nádej nemusíte hlasovať, keďže o víťazoch rozhodne výberová komisia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV). Pomôcť nám však môžete darom, vďaka ktorému ho budeme môcť rozvíjať ďalej. Viac.

Čo ďalej

Ak Vás tento projekt nezaujal, pozrite si ďalšie alternatívy v rámci rovnakej témy.
Z každého daru bude 5 % použitých na vykrytie nákladov s verejnou zbierkou a správou portálu DobraKrajina.sk. Ďakujeme.