Oravské rodiny v náročných životných situáciách nezaháľajú a hneď začiatkom jari zakladajú a obnovujú chovy hospodárskych zvierat.

Spolu sme v druhej polovici marca 8 rodinám darovali:

  • 45 sliepok - nosníc
  • 5 prasiatok
  • 2 ovečky
  • 1 kozu
  • 1 kravu

Zvieratká pomôžu osamelej matke so štyrmi deťmi, ako aj 76-ročnej pani starajúcej sa o tri vnúčatá. Všetky zvieratá prežili cestu ku svojim rodinám, akurát neposedné prasiatka v aute robili trocha viac hluku.

Sebestačné oravské rodiny
Chýba ešte 2 281,63 €

Sebestačné oravské rodiny

Misia mladých

Deti prišli o otca, matky o manžela ako živiteľa rodiny vinou choroby alebo úrazu. Mnohé rodiny v oravskom regióne sa tak ocitli v náročnej životnej situácii a vo finančných ťažkostiach. S pomocou občianskeho združenia Misia mladých sa učia sebestačnosti. Bezplatným darovaním hospodárskych zvierat, ovocných stromčekov, semien plodovej, listovej a koreňovej zeleniny môžete pomôcť týmto rodinám v samostatnom hospodárení a zvyšovaní sebestačnosti aj vy. Súčasťou pomoci je aj vzdelávanie matiek a detí z týchto rodín v oblasti spracovania produktov zo zeleniny a ovocia, zberu, využívania a poznania byliniek.

Pri našich cestách po rodinách sme sa najvyššie dostali až na usadlosť v jednej dedine vo výške viac ako 900 m.n.m.

Ďakujeme Vám za Vašu pomoc a príspevky!