Tento týždeň sme rodinám v núdzi zabezpečili a darovali hospodárske zvieratá.

Aj vďaka Vašej pomoci sme do 5 rodín v núdzi odovzdali 20 sliepok nosníc, 4 zajace, 4 prasiatka a k tomu ešte 1 krásneho býčka.

Prevoz bol celkom veselo-náročný, ale zvieratká bez ujmy prežili a rodiny sa z nich tešia (a my tiež).

Sebestačné oravské rodiny
Chýba ešte 2 281,63 €

Sebestačné oravské rodiny

Misia mladých

Deti prišli o otca, matky o manžela ako živiteľa rodiny vinou choroby alebo úrazu. Mnohé rodiny v oravskom regióne sa tak ocitli v náročnej životnej situácii a vo finančných ťažkostiach. S pomocou občianskeho združenia Misia mladých sa učia sebestačnosti. Bezplatným darovaním hospodárskych zvierat, ovocných stromčekov, semien plodovej, listovej a koreňovej zeleniny môžete pomôcť týmto rodinám v samostatnom hospodárení a zvyšovaní sebestačnosti aj vy. Súčasťou pomoci je aj vzdelávanie matiek a detí z týchto rodín v oblasti spracovania produktov zo zeleniny a ovocia, zberu, využívania a poznania byliniek.

Ďakujeme Vám za Vašu podporu!