Zuzana Števulová z Ligy za ľudské práva bojuje za dodržiavanie práv utečencov. Prinášame vám ďalší zo série Vianočných miniportrétov z Dobrej krajiny.

Zuzana Števulová je riaditeľka Ligy za ľudské práva a držiteľka ceny International Women of Courage za statočnosť, dlhoročný boj za ľudské práva a prácu s utečencami a migrantami.


Aká je vaša predstava dokonalého šťastia?
Láskyplný vzťah založený na dôvere a rešpekte.

Čoho sa najviac bojíte?
Straty blízkeho človeka.

Čím ste chceli byť ako dieťa?
Astronautkou.

Kto je pre vás hrdina?
Človek, ktorý dokáže priznať svoju chybu a poučiť sa z nej.

Aká je podľa vás najviac preceňovaná vlastnosť?
Neviem.

Čo je to najcennejšie, čo máte?
Rodina a priatelia.

Čo vám dáva každé ráno chuť vstať z postele a ísť do práce, do života?
Moja vnútorná sila, nádej, že každý deň mi niečo prinesie a dôvera v dobro.

VIANOČNÝ BONUS: Čo by ste vložili do troch orieškov, aby bol náš svet a život krajším?
Lásku, vzájomný rešpekt a toleranciu.

Dajme šancu utečencom
Chýba ešte 5 383,89 €

Dajme šancu utečencom

Liga za ľudské práva

Pomáhame utečencom, ktorí na Slovensku žiadajú o azyl, ako aj tým, ktorým už bola poskytnutá medzinárodná ochrana. Snažia sa tu žiť, naučiť sa slovenský jazyk, nájsť si prácu, začleniť sa do našej spoločnosti... začiatky sú ťažké a my našim klientom pomáha ich prekonať a viesť plnohodnotný život.


Liga za ľudské práva pomáha tým, pre ktorých sa cieľovou krajinou stalo práve Slovensko, ktorí tu o azyl požiadali a dúfajú v kladné rozhodnutie, ako aj tým, ktorí sa ho dočkali. V krajine, kde nikoho nepoznajú, kde sa hovorí neznámym jazykom, kde sú odkázaní sami na seba. Ak azyl dostanú, musia si nájsť prácu a zarobiť si na živobytie. Ale ako, keď nepoznajú jazyk, kultúru, zákony a postupy, a navyše im chýbajú doklady o vzdelaní, pretože si ich nestihli pri úteku vziať alebo sa im pri strastiplnej ceste zničili? Podporou nášho projektu pomôžete utečencom začať na Slovensku odznova, zorientovať sa tu, získať vzdelanie, nájsť si prácu a integrovať sa.

Čo tak ďalší miniportrét?

Juraj Barát, Depaul

Ctibor Košťál, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť- SGI

Barbora Kohútiková, Divé maky

Braňo Tichý, Človek v ohrození

Peter Kulilfaj, Mládež ulice

Eva Ondrová, Claudianum

Radovan Debnár, Learn2Code

Štefan Labaš, Prosocia

Petra Kotuliaková, Aj TY v IT

Juraj Hipš, Živica

Monika Juríková, Ulita

Jozef Brenkus, Život bez závislostí