V tomto zimnom čase - nečase spúšťame prihlasovanie na ZIMNÝ KDN TÁBOR.

V tomto zimnom čase - nečase spúšťame prihlasovanie na ZIMNÝ KDN TÁBOR,
Tábor sa uskutoční od 2. do 9. marca 2019 v Liptovskej Osade v RZ Škutovky.

Tábor je opäť spoločný pre deti liečené na onkologické a kardiologické ochorenie a ich súrodencov vo veku od 6 do 18 rokov a je pre všetkých účastníkov bezplatný, vďaka Vám - našim podporovateľom cez Dobrá krajina - darcovský portál Nadácia Pontis a vďaka LIGA PROTI RAKOVINE (LPR) z výťažku 22. ročníka zbierky Deň narcisov,

Majú choré srdiečko, ale chcú byť ako iné deti
Chýba ešte 1 485,57 €

Majú choré srdiečko, ale chcú byť ako iné deti

Klub detskej nádeje

Pomôžte svojím darom 70 malým pacientom s kardiologickým ochorením. Vďaka vám zažijú atmosféru na letnom tábore a iné pekné zážitky.

Deti sa môžu prihlásiť cez link TU<<<


Zimný tábor pre deti s "kardio" a "onko" ochorením je ďalšou spoločnou akciou, ktorú sme sa rozhodli pre deti s týmito diagnózami zorganzovať. Tá posledná, ktorú máme ešte stále živo v pamäti sa uskutočnila v novembri pod názvom Zdravotnícka víkendovka. Zúčastnilo sa jej 36 detí a tiež bola pre deti bezplatná vďaka Vám, finančným prostriedkom Nadácie pre deti Slovenska v rámci grantového programu Hodina deťom a Lige proti rakovine SR z výťažku 22. ročníka zbierky Deň narcisov Viac intormácii sa dočítte TU<<<