Posielame zimné pozdravy z našich končín. Napriek mrazivému počasiu nás zaujímavé udalosti posledných mesiacov vôbec nenechali vychladnúť. Na našom svetadieli pulzuje život, nech sa páči, nakuknite k nám a pozrite bližšie. Máme dôvod na radosť, spokojnosť, aj hrdosť. V neposlednom rade na veľkú vďačnosť.

Celú zimu sme intenzívne pracovali na budovaní viaczmyslovej snoezelen miestnosti. Dokončili sme elektroinštalácie, k bublinkovému valcu pribudli rôzne vizuálne pomôcky a nádherný relaxačný vak v tvare listu so špeciálnymi hmatovými dekami. Deti sú nadšené a neustále sa v nej niekto hrá alebo relaxuje. Používame ju vysvietenú, alebo tmavú, podľa nálady a vôle detí.

Nezábudka
Chýba ešte 3 120,12 €

Nezábudka

Nezábudka

Život rodiny s ťažko zdravotne znevýhodneným dieťaťom je náročný a silno ohraničený špeciálnymi potrebami dieťaťa. Pomôžte nám dopriať dostatok času špeciálnemu vzdelávaniu, zlepšiť zdravotný stav rehabilitáciou a naplniť život týchto detí a mladých radosťou. Vašich 10 Eur umožní 1 dieťaťu 2 špeciálne terapie za deň.

V októbri nás poctili svojou návštevou zástupcovia Mestského úradu Senec s delegáciou Ministerstva sociálnych vecí Gruzínska. Slovensko navštívili v rámci programu CETIR, kde počas týždenného študijného programu zbierali slovenské legislatívne a praktické skúsenosti v sociálnych službách a politike zamestnanosti. Predstavili sme chod nášho zariadenia, predviedli vzorovú pracovnú terapiu a muzikoterapiu s klientmi. Boli sme veľmi hrdí na to, že sme mohli našu prácu prezentovať aj pred odborníkmi zo zahraničia.

V novembri u nás zahrali herci z Bratislavského bábkového divadla fantastické predstavenie. Na fotkách vidno nadšenie divákov a energiu sršiacu z hercov. Veľké bábky zožali úspech a záujemci sa s nimi mohli aj pohrať. dokonca si zatrúbili aj na trúbke. Viac totiek je možné pozrieť tu:Batislavské Bábkové Divadlo v Nezábudke.

Dôvodom na radosť a hrdosť bola aj úplne skvelá udalosť. Našej zakladateľke a bývalej riaditeľke, pani Ildikó Madarászovej, bolo udelené ocenenie Bratislavského samosprávneho kraja za obdivuhodnú a obetavú prácu v sociálnej oblasti. Pamätný list predsedu BSK prevzala dňa 8.12.2016 v Divadle Aréna v Bratislave. Sme nesmierne hrdí na to, že naša energická a húževnatá pani zakladateľka získala toto ocenenie.


Tradične nás navštívil Mikuláš s velikánskou nošou plnou mikulášskych balíčkov, vďaka darcom. Naše malé, veľké deti a mladí sa predstavili pekným kultúrnym programom. Recitovali, spievali, tancovali a na záver aj hodovali s mikulášom a pozvanými hosťami. boli to chvíle dojatia, lásky, pozornosti a hrdosti na seba. nezabudli sme ani na vianočné dielničky. Počas arteterapie sme pripravovali vianočné ozdoby a rôzne tematické predmety. Piekli sme medovníky, ktoré sme si nádherne ozdobili a nakoniec aj veru pojedli.


V predvianočnom čase sme sa vybrali na výlet do Bratislavy, aby sme nasali vianočnú atmosféru Starého mesta na vianočných trhoch. Cesta autobusom, vianočný punč, krásne vyzdobené mesto - to boli všetko úžasné zážitky, ktoré si budú deti dlho pamätať. Spoločnosť nám robili deti so Spojenej základnej školy v Senci. Potom sme navštívili Detské múzeum SNM, interaktívnu výstavu "Hrdinovia všedného dňa". Bolo to neskutočne milé, ako sa všetky deti vrhli na exponáty a mohli si vyskúšať oblečenie a prácu policajta, záchranára, hasiča a telefonistu v dispečingu. Perfektný výlet! Ďakujeme všetkým darcom, vďaka ktorým môžeme sprostredkovať tak intenzívne zážitky a pocit spolupatričnosti našim členom.