Spoločná onko-kardio víkendovka pre deti a teenagerov.

Čaká nás spoločný zdravotnícky víkend.
Víkendovka pre deti a teenagerov vo veku od 7 do 19 rokov s onkologickým a kardiologickým ochorením sa uskutoční od 23. do 25.11.2018 v Penzióne Gejdák, Ružomberok. Prihlásiť sa dá prostredníctvom online formulára.

Tešíme sa na Vás!

Majú choré srdiečko, ale chcú byť ako iné deti
Chýba ešte 1 486,16 €

Majú choré srdiečko, ale chcú byť ako iné deti

Klub detskej nádeje

Pomôžte svojím darom 70 malým pacientom s kardiologickým ochorením. Vďaka vám zažijú atmosféru na letnom tábore a iné pekné zážitky.

Víkendovka je pre deti úplne bezplatná, uskutoční sa vďaka finančným prostriedkom Nadácie pre deti Slovenska v rámci grantového programu Hodina deťom, Ligy proti rakovine SR z výťažku 22. ročníka zbierky Deň narcisov a Dobrej krajine, darcovskému portálu Nadácie Pontis. Ď*A*K*U*J*E*M*E