Aké je pracovať s príbehmi z Online živej knižnice? Má to vôbec zmysel v dobe, keď sú mladí ľudia naučení komunikovať cez sociálne siete? Sú vôbec dostatočne citliví voči svojim rovesníkom a ľuďom s prekážkami? Vnímajú, čo sa v spoločnosti deje? V rozhovore s našou lektorkou Jankou Harušťákovou si môžete prečítať, ako mladí ľudia z bratislavského Bilgymu reagujú počas zážitkových hodín s príbehmi z Online živej knižnice a po vyskúšaní virtuálnej reality.

Posledné dva týždne vedieš zážitkové storytellingové workshopy so študentmi na bratislavskom Bilgyme. Čo sa na takom workshope deje?

Naším cieľom je ukázať študentom, že medzi nami žijú aj ľudia, ktorí sú často v našej spoločnosti považovaní za iných a neraz kvôli tomu musia čeliť istým prekážkam, nepochopeniu, ba dokonca intolerancii zo strany väčšinovej spoločnosti.

Chceme viac vnímavých škôl na Slovensku
Chýba ešte 1 872,47 €

Chceme viac vnímavých škôl na Slovensku

Od emócií k poznaniu - EDUMA

Povedzme spolu nie šikane a extrémizmu. V EDUME scitlivujeme mladých ľudí ľudí cez príbehy, aby rozumeli svetu okolo seba. Len s vašou pomocou môžeme dostať príbehy z Online živej knižnice na ešte viac škôl do rôznych kútov Slovenska.

V rámci našich zážitkových workshopov využívame príbehy z Online živej knižnice, ktoré si v rámci našich aktivít so študentmi púšťame a následne o nich hlbšie diskutujeme. Takisto využívame aj najnovší storytellingový nástroj prostredníctvom virtuálnej reality, vďaka ktorej sa študenti môžu zrazu ocitnúť v koži mladého Róma Daniela, Jozefa bez domova, nepočujúceho Adama, Dominika, ktorý je kvôli mozgovej obrne na vozíku alebo v koži nevidiacej Soni.

Ako to vnímajú študenti?

Stačí pár minút a študenti zrazu zažívajú, aké to je, keď vás kvôli inej farbe pleti uráža predavačka v obchode alebo ostatní zákazníci, ktorí čakajú v rade. Zažívajú, ako sú ľudia na vozíku odkázaní na pomoc okoloidúcich alebo aké je to byť v bare a dorozumievať sa s kamarátom „rukami" prostredníctvom posunkov a počuť iba zvláštne zvuky. To však nie je všetko, prostredníctvom príbehov a virtuálnej reality zažívajú veľa ďalších situácií.

Ako taký workshop prebieha?

Spočiatku sú študenti tichí. Akoby čakali, čo sa bude počas workshopu diať. Našim cieľom je tiež merať, aké sú ich postoje na začiatku, a teda pred uskutočnením zážitkového workshopu a po ňom. Momentálne spolupracujeme s bratislavským Bilgymom, z ktorého nás oslovila pedagogička Katarína Petrisková. V rámci Globálneho vzdelávania sa chcela venovať práve téme ľudí s rôznymi prekážkami v našej spoločnosti a priblížiť ju aj študentom prvého ročníka.

Pre študentov som pustila video o Jedincovi – chlapcovi, ktorý sa znenazdajky počas svojho života ocitol v detskom domove a svoju osamelosť liečil hudbou a rapom. Vymýšľa si vlastné piesne, ktoré sú často veľmi silné a tak oslovuje aj svojich rovesníkov. Študenti sa aj vďaka jeho príbehu môžu vcítiť do mladého človeka, ktorý zažil opustenie, bol šikanovaný a celkovo má za sebou ťažkú životnú skúsenosť. Napriek tomu nestratil optimizmus a chce svojimi piesňami pomáhať a motivovať ďalších okolo seba.

Sú mladí ľudia otvorení zdieľať, čo zažívajú?

Musím povedať, že na študentov príbehy mimoriadne silne pôsobia. Napríklad po video príbehu Jedinca pri vzájomnom zdieľaní, kedy som sa ich pýtala, aké to pre nich bolo a aké myšlienky im napadli, rozprávali o obdive. „Aký je silný a odvážny, že sa nenechal tým všetkým, čo sa mu stalo, zomlieť. Ide príkladom ďalším," zhodli sa študenti.

Veľa sa potom ešte pýtajú, čo je s Jankom (Jedincom) dnes, ako sa má, čo presne sa stalo s jeho rodinou a bratom. Veľmi sa o jeho príbeh zaujímajú.

Aké je to v prípade virtuálnej reality?

Zážitok z virtuálnej reality tiež prináša veľmi živú diskusiu a silné reflexie medzi mladými. Študenti píšu dopis ľuďom, cez ktorých sme virtuálnu realitu pripravovali a je to nadmieru silné.

Ukazuje sa, že príbehy z Online živej knižnice i virtuálna realita sú veľmi silným nástrojom vo vzdelávaní a vyučovaní. Otvárajú isté témy, pričom mladým ľuďom ponúkajú silný zážitok. Je to viac-menej ukážka a ochutnávka toho, ako sa na hodinách dá pracovať s príbehmi a ako môže každý učiteľ skúsiť zážitkové učenie v rámci ktorejkoľvek hodiny v škole.

EDUMA teda otvára dvere k poznaniu, ale učitelia a študenti sú tí, ktorí cez nich sami musia prejsť a je iba na nich, čo z tohto poznania vyťažia.

Čo je v procese zavádzania príbehov vo vyučovaní podľa teba najdôležitejšie?

Predovšetkým záujem učiteľov. Teší nás, že nás na spoluprácu oslovila pedagogička Katarína Petrisková a že sa ale aj samotného riaditeľa školy Petra Figeľa, ktorý sa sám prišiel na jednu z hodín pozrieť. Na škole učí etickú výchovu a náboženstvo, pričom bol nadšený a hovoril, ako chce príbehy využívať počas vyučovania aj on. Nie je teda nič lepšie, ako keď sa do procesu zapojí aj vedenie školy, ktoré môže ísť ostatným učiteľom príkladom.

Už dnes však z reflexií študentov môžeme povedať, že je to pre nich veľmi silný zážitok a veľmi ich to zasahuje. Takéto zážitkové vzdelávanie otvára mladým ľuďom oči spôsobom, ktorý je oveľa silnejší, ako klasická bežná výučba na škole. Zážitok spojený so silnými emóciami, ktoré naše príbehy vyvolávajú, majú najväčší potenciál zasiahnuť postoje žiakov. Sú totiž tvorené nielen našimi názormi a znalosťami, ale aj pocitmi, ktoré pri príbehoch prežívame a to je silné. Mladí ľudia sú veľmi citliví na autenticitu. Často sa nás tiež pýtajú, či sú tie príbehy skutočné, čo má potom pre nich oveľa väčšiu dôveryhodnosť a sú im istým spôsobom oveľa bližšie. Tým pádom si aj prostredníctvom zážitku veľa pamätajú.

Petra Nagyová, Od emócií k poznaniu - EDUMA

Našou snahou je dostať sa aj na školy aj do zabudnutých regiónov na Slovensku, aby príbehy Online živej knižnice poznali na každej škole. Ak sa vám naše aktivity a projekty páčia, podporte nás svojím darom či už v podobe jednorazového alebo trvalého príkazu a my vám prinesieme viac takýchto článkov. Naše skúsenosti ukazujú, že mladí sú vnímaví a citliví, ale nie je je jedno, ako ku nim pristupujeme.