Ako to bude na našom festivale vyzerať?

Štvrtkové aktivity budú venované učiteľom, pedagógom a pracovníkom s mládežou či budúcim profesionálom. Piatok na festival pozývame predovšetkým skupiny žiakov a študentov so svojimi učiteľmi. Na festivale uvítame aj verejnosť. Vstup je bezplatný. Stačí sa len prihlásiť.

Chceme viac vnímavých škôl na Slovensku
Chýba ešte 1 962,5 €

Chceme viac vnímavých škôl na Slovensku

Od emócií k poznaniu - EDUMA

Na Slovensku narastá počet mladých ľudí, ktorí sa strácajú v spleti rýchlo sa šíriacich informácií. Vplyvom sociálnych sietí, niektorých mediálnych obrazov i výrokov politikov často preberajú názory, ktoré sú mnohokrát extrémne zamerané voči ľuďom s odlišnou rasou, etnicitou, s ekonomickými a sociálnymi problémami. Ukazuje sa, že len teória na školách a dobré výsledky v testovaniach nestačia. V Edume učíme cez príbehy a našou snahou je sa dostať do všetkých kútov Slovenska.

Chcem sa prihlásiť na štvrtkový festival!
Kliknite na PRIHLÁŠKU (14. JÚN) a vyplňte ju a odošlite. Z Edumy vám príde notifikácia o vašej registrácii na festival.

Chcem sa prihlásiť na piakový festival!
Kliknite na PRIHLÁŠKU (15. JÚN), vyplňte ju a odošlite. Z Edumy vám príde notifikácia o vašej registrácii na festival.

Štvrtok venujeme pedagógom a učiteľom

Štvrtkovým unikátom bude historicky prvá Živá knižnica na Slovensku. Naše Živé knihy budú rozprávať o svojich skúsenostiach a zážitkoch v škole, problémoch a prekážkach v spoločnosti a vyrovnávaní sa so svojim hendikepom alebo s inakosťou. Učitelia, pedagógovia a pomáhajúci profesionáli získajú unikátny pohľad do vnútra duše človeka, ktorého spoločnosť odmieta, ľutuje alebo vylúčila na okraj života. Okrem Živej knižnice vám Eduma predstaví aj inšpiratívne nástroje, aktivity, ukážkové hodiny, ktoré budú zamerané na scitlivovanie detí a mladých ľudí k zraniteľným skupinám a formovanie ich kritického myslenia na dianie v spoločnosti. Každý návštevník štvrtkového programu získa štvrťročný bezplatný prístup do jedinečného vzdelávacieho portálu www.onlinezivakniznica.sk plný autentických príbehov a metodických návodov, ako s nimi pracovať vo formálnom a neformálnom vzdelávaní.

Pre koho je festival vo štvrtok vhodný?

  • pre súčasných a budúcich učiteľov a vychovávateľov základných, stredných a vysokých škôl
  • pre vychovávateľov a sociálnych pracovníkov z detských domovov, krízových centier a z resocializačných zariadení
  • pre pracovníkov z úradov práce
  • pre súčasných a budúcich pomáhajúcich profesionálov (psychológov, sociálnych pracovníkov, pracovníkov s mládežou)

Piatok bude pre verejnosť a pre mladých

Piatok venujeme žiakom 2. stupňa základných škôl a študentom stredných škôl (vo veku 13 – 20 rokov). Počas festivalu ich čaká najväčšia Živá knižnica na Slovensku, diskusie o spoločenskej zodpovednosti, zážitkové aktivity organizácií, ktoré sa venujú ľudským právam a občianstvu, dobrovoľníctvu v oblasti pomoci zraniteľným skupinám a rôznym inšpiráciám, ako robiť Vnímavé projekty. Nebudú chýbať ani súťaže pre Vnímavých študentov. Zapojením sa do ktorejkoľvek z nich alebo prispením svojho príbehu, eseje môže každý študent získať pre svoju školu polročný vstup do Online živej knižnice.