Lepšie Slovensko aj vďaka vášmu projektu na DobraKrajina.sk

DobraKrajina.sk združuje neziskové projekty, ktoré robia zo Slovenska lepšie miesto pre život. Ak ste aj vy koordinátorom takéhoto projektu a hľadáte preň nových darcov, ozvite sa nám.

Tím Ulity počas Dobrého Tvrďáka

Čo získate

1. Spojenie so silným partnerom.

Portál DobraKrajina.sk spravuje Nadácia Pontis. Spoluprácou s nami získate mnoho iných užitočných kontaktov a možností na rozvoj vašej organizácie.

2. Moderné technické nástroje pre darcovstvo

DobraKrajina.sk ponúka moderné online nástroje na zabezpečenie jednoduchého a spoľahlivého darovania. Darcovia môžu darovať kartami, online platbami či si zriadiť trvalý dar. Dobrá krajina znáša všetky poplatky a neustále rozvíja a modernizuje svoje prostredie.

3. Prepojenie s individuálnymi darcami z firiem

Aktívne komunikujeme s firmami na Slovensku a ponúkame im možnosti na podporu neziskového sektora. Pozrite si, na čom môžete spolupracovať s firmami vďaka nášmu portálu.

4. Výhody registrovanej verejnej zbierky

DobraKrajina.sk má registrovanú zbierku schválenú Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Jej výhody, ako napríklad kasičky počas offline podujatí, budete môcť využívať aj vy.

5. Zlepšenie vašich fundraisingových zručností

Začnite s našou pomocou rozvíjať darcovstvo vo vašej organizácii. Pomôžeme vám získať online darcov. Na Dobrej krajine sa môžete vzdelávať teoreticky, ale aj v praxi – zorganizujeme pre vás aspoň niekoľko špičkových vzdelávacích podujatí či workshopov. Zároveň sa môžete zapojiť do rôznych kampaní.

Neziskové organizácie združené na Dobrej krajine počas školenia

Kto sa môže zapojiť

Akákoľvek mimovládna organizácia (nezisková organizácia, občianske združenie, nadácia), ktorá existuje minimálne rok a ktorá sa zaviaže rešpektovať etický kódex portálu DobraKrajina.sk.

Ako na to

Ak máte zaujímavý neziskový projekt, pre ktorý hľadáte darcov, ozvite sa nám na dobrakrajina@nadaciapontis.sk. Do mailu uveďte:

1. Stručný popis vášho projektu (max. 700 znakov)
2. Stručný náčrt vášho fundraisingového plánu na najbližší rok – ako plánujete osloviť darcov, kde ich plánujete hľadať, aké nástroje využívate doteraz a podobne.

Na základe týchto informácií sa vám ozveme a predstavíme vám ďalší postup.

Výber projektov jedenkrát za kvartál schvaľuje Správna rada Dobrej krajiny.


Kontaktujte nás.