Základy internátu pre dievčatá sú už hotové! Aj vďaka vašej podpore stavba rastie.

Základy internátu pre dievčatá sú už hotové! Veľmi sa z toho tešíme, pretože v posledných mesiacoch museli 3 študentky na našej škole ukončiť štúdium kvôli neplánovanému tehotenstvu. Študentky strednej školy Yedidia v súčasnosti bývajú v prenajatých domčekoch v blízkej dedine bez pedagogického dozoru. Tehotné študentky sa musia vrátiť späť k svojím rodinám a nemajú možnosť ďalej sa vzdelávať. Veríme, že výstavba internátu prispeje k tomu, že dievčatá budú mať lepší prístup k vzdelaniu a dostanú možnosť vymaniť sa zo začarovaného kruhu chudoby. Ďakujeme za vašu podporu!

Deti Afriky
Chýba ešte 975,47 €

Deti Afriky

Deti Afriky SK

Potrebujeme Vašu pomoc pri zakúpení postelí a nábytku pre internát strednej školy Yedidia v Tanzánii, ktorý bude zriadený pre dievčatá a študentov so zdravotným postihnutím z chudobných rodín.