Spolu s rodinami a deťmi sme v daný pondelok v Tvrdošíne pripravili 450 jám tekvíc a vysadili špenát, kôpor, cviklu a petržlen. Prvú úrodu tak očakávame koncom mája, začiatkom júna.

Sebestačné oravské rodiny
Chýba ešte 2 370,93 €

Sebestačné oravské rodiny

Misia mladých

Deti prišli o otca, matky o manžela ako živiteľa rodiny vinou choroby alebo úrazu. Mnohé rodiny v oravskom regióne sa tak ocitli v náročnej životnej situácii a vo finančných ťažkostiach. S pomocou občianskeho združenia Misia mladých sa učia sebestačnosti. Bezplatným darovaním hospodárskych zvierat, ovocných stromčekov, semien plodovej, listovej a koreňovej zeleniny môžete pomôcť týmto rodinám v samostatnom hospodárení a zvyšovaní sebestačnosti aj vy. Súčasťou pomoci je aj vzdelávanie matiek a detí z týchto rodín v oblasti spracovania produktov zo zeleniny a ovocia, zberu, využívania a poznania byliniek.

Hanka, ktorá ma ťažko postihnutú dcéru, dostala do bezplatného prenájmu záhradku. Vďaka podpore z Dobrej krajiny dostala od nás fóliovník. V ňom plánuje pestovať paradajky, uhorky aj kaleráb. Fóliovník jej pomohli postaviť naši dobrovoľníci, Michal a Edo.

Ďakujeme Vám za Vašu pomoc a príspevky, vďaka ktorým môžu byť oravské rodiny v náročných životných situáciách viac sebestačné.