Rozhovor s dieťaťom a zisťovanie toho, čo si myslí, praje, ako sa cíti a ako si predstavuje svoj ďalší život v situáciách, keď sa rodičia rozvádzajú alebo keď sa dokonca ocitlo bez rodičov, je veľká odborná zručnosť a téma zároveň. Nie je ľahké ju uchopiť a má mnoho dilem.

Má svoje pravidlá. Jedným z nich je, aby sme svojím názorom neovplyvnili názor dieťaťa. Vyžaduje to istú zručnosť. Dieťaťu treba poskytnúť pocit bezpečia, aby sa s nami vôbec rozprávalo, dokonca otvorene, aby sme volili preň zrozumiteľné slová. Cieľom rozhovoru nie je zistiť názor dieťaťa, skôr ho zachytiť (vnímate ten rozdiel?), alebo možno ani to nie. Ide o to, vytvoriť možnosť pre dieťa, aby sa samo vyjadrilo k zložitej situácii, v ktorej sa ocitlo. Našou rolou pri tom je zachytiť to čo najvernejšie a bez vlastnej interpretácie.

4500 opustených detí chce vyrastať v rodine
Chýba ešte 3 890,73 €

4500 opustených detí chce vyrastať v rodine

Návrat

Hľadáme pre opustené deti rodičov, ktorí im vytvoria bezpečný domov a ponúknu sami seba. Tieto deti ale často prežili traumatickú udalosť a my im aj ich novým rodičom s vašou pomocou ponúkame možnosť rôznych terapií, ktoré im pomôžu preliečiť "boľačky" na duši.

Fascinuje ma to. Nie je to ľahké, pretože (vraj, a ja tomu verím) neexistuje dieťa, ktoré nemá názor na okolnosti a vzťahy, v ktorých sa nachádza. Osobný názor má aj niekoľkomesačné dieťa aj dieťa s postihnutím. Ale existujeme my, dospeláci, odborníci, ktorí názor dieťaťa nevieme zachytiť.

A tu sa už zrazu nejedná o odbornú tému, semináre, o zručnosť v zosnímaní názoru dieťaťa, nakoniec ani o ten názor, ale o dieťa samotné. Takto s čistou mysľou vnímať dieťa dokáže len ten, koho ako človeka zaujíma dieťa ako človek. Je to životný postoj. Tu si s profesionalitou nevystačíme.

Opäť a znova pripomínam, čo ma učil prof. Zdeněk Matějček, že pomáhať znamená rozumieť. Rozumieť sebe, rozumieť dieťaťu a rozumieť kontextu. Zaujímať sa o to, čo si dieťa praje je čarovné. A čarovné veci sú tajomné a jednoduché zároveň.

Nech máte pri čítaní aktuálnej správy o Návrate za rok 2017 také potešenie, ako ho zažívame my, keď našou prácou žijeme.

Ďakujeme, že ste s nami!


Marek Roháček, predseda Návratu