Máme 260 klientov týždenne, to je približne 40 denne a vyše 1000 mesačne. Niekomu zachránime život, niekomu len zmeníme k lepšiemu, niekomu sa len pokúsime pomôcť.

Poskytujeme psychologickú pomoc cez internet, viac o našej práci tu. Odborné poradenstvo v takomto rozsahu je možné poskytovať len vďaka práci štyridsiatich nadšených dobrovoľníkov, odborníkov, ktorí pracujú úplne zdarma, 12 hodín týždenne. No hoci sa nájdu dobrovoľníci na psychologické poradenstvo, sú aj náklady, ktoré každá organizácia musí platiť. A preto treba IPčku aj peniaze. Na každého jedného návštevníka tak treba približne 5 eur. Päť tisíc eur je totiž suma, ktorú potrebuje IPčko na svoju prevádzku mesačne.

Načo toľko? Je v tom všetko, čo IPčko potrebuje na svoj chod. To predstavuje mesačnú odmenu pre troch ľudí, spolu 3.000€: Potrebujeme odborného garanta psychologických služieb, ktorý robí potrebné pravidelné supervízie a školenia. Tiež koordinátora 40-tich dobrovoľníkov, pretože zladiť toľko ľudí v čase a podľa potrieb nie je ľahké, je to odborná práca na plný úväzok. A IPčko potrebuje ešte aj aspoň jedného manažéra projektu, ktorý robí úplne všetko ostatné, od PR, fundraising, správu webu, HR manažment, štatutárstvo až po upratovanie. Pracuje v podstate non-stop, pretože to nie je pre neho práca, ale vášeň.

Online psychologická pomoc
Chýba ešte 18 999,5 €

Online psychologická pomoc

IPčko

Až 1000 mladých ľudí zo Slovenska ročne sa obracia na našu internetovú poradňu s túžbou spáchať samovraždu. Hľadajú pomoc. IPčko už ôsmy rok denne, bezplatne, takýmto mladým ľuďom zachraňuje životy.

Okrem ľudí potrebuje IPčko zaplatiť všetky ostatné služby potrebné pre prevádzku organizácie – náklady na pravidelné vzdelávanie, nájomné, telefony, účtovníctvo, zákonné štatutárne náklady, materiál, poistenia a ostatnú drobnú réžiu, spolu približne 2.000€ mesačne.

Je to veľa? Je to veľa za odborné psychologické poradenstvo 17hodín denne, každý deň v mesiaci? Je to veľa za to, že človek, ktorý nemá kam ísť a je na konci so silami, sa má na koho obrátiť?

Koľko je to 5.000€ mesačne, ktoré pomáhajú tisícke mladých?

  • 166€ denne, každý deň v mesiaci, či 7€ na hodinu.
  • 5eur od 1000 ľudí... Nájde sa medzi nami tisícka ľudí s dobrým srdcom, ktorí oželejú jednu kávu s koláčikom v meste raz za mesiac, za trvalý pokyn na účte pre IPčko a za dobrý pocit, že prispievajú na skutočne užitočný projekt?
  • alebo 10eur od 500 ľudí... Nájdeme na Slovensku 500 odvážlivcov, ktorí podporia inovatívny projekt internetového poradenstva mesačne sumou približne dvoch bratislavských obedových „menučiek"?
  • Alebo 20€ od 250 ľudí,... a podobne....

5.000€ je dosť – pekná dovolenka, už aj auto to môže byť, alebo aj super kvalitný bycikel, či motorka. Nie je to málo a my si to uvedomujeme.V porovnaní s hodnotou, ktorú ale vieme za tú sumu priniesť, je to zanedbateľné nič. Veď akú hodnotu má zachránený mladý život? Koľko by ste zaplatili, ak by ste vedeli, že konkrétny mladý človek je v koncoch a uvažuje o samovražde... ak by ste mu chceli pomôcť? Nie je všetko o peniazoch. Psychologické poradenstvo je najmä o podpore, prijatí, pochopení, pokore, odbornosti, trpezlivosti a rešpekte. Ale aj to treba zaplatiť. Je to veľa pre vás?

Skúste prosím zvážiť, akú sumu z Vášho mesačného rozpočtu by ste vedeli oželieť za pocit, že ste súčasťou užitočného a potrebného projektu s obrovskou pridanou hodnotou. A prosím, nastavte si trvalý príkaz ešte dnes. S nami má každé Vaše euro mnohonásobne väčšiu hodnotu. Ak nám poskytnete Váš kontaktný email, budeme Vás pravidelne informovať o našich aktivitách a o tom, ako sú Vaše peniaze použité. V mene zachránených mladých, ďakujeme Vám.