Hoci môže Slovensko pomôcť tisíckam ľudí, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom alebo neznesiteľnými životnými podmienkami, za posledných 20 rokov sme poskytli azyl len viac ako 650 osobám.

Milí darcovia,

na topky.sk bol uverejnený rozhovor so Zuzanou Števulovou, predsedníčkou Ligy za ľudské práva, v ktorom vysvetlila, ako bude v praxi vyzerať integrácia utečencov v našej krajine a vyvrátila najčastejšie mýty, ktoré kolujú medzi ľuďmi.

Dajme šancu utečencom
Chýba ešte 5 304,19 €

Dajme šancu utečencom

Liga za ľudské práva

Pomáhame utečencom, ktorí na Slovensku žiadajú o azyl, ako aj tým, ktorým už bola poskytnutá medzinárodná ochrana. Snažia sa tu žiť, naučiť sa slovenský jazyk, nájsť si prácu, začleniť sa do našej spoločnosti... začiatky sú ťažké a my našim klientom pomáha ich prekonať a viesť plnohodnotný život.

"Hoci môže Slovensko pomôcť tisíckam ľudí, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom alebo neznesiteľnými životnými podmienkami, za posledných 20 rokov sme poskytli azyl len viac ako 650 osobám. Zuzana Števulová, predsedníčka Ligy za ľudské práva pre Topky detailne vysvetlila, ako bude v praxi vyzerať integrácia utečencov v našej krajine a vyvrátila najčastejšie mýty, ktoré kolujú medzi ľuďmi.

Silná migračná vlna utečencov z krajín ako Sýria, Irak alebo Líbya u ľudí vzbudila rôzne emócie – pozitívne aj negatívne. Dá sa táto migračná vlna porovnať s nejakou inou, ktorú už Slovensko od vzniku samostatného štátu pocítilo? Ako sme sa s ňou vtedy vyrovnali?

V minulosti sme podobnú situáciu zažili počas balkánskych vojen, kedy sme dočasné útočisko poskytli viacerým utečencom z Bosny. Na tejto skúsenosti by Slovensko mohlo stavať aj dnes.

Niektorí skeptici argumentujú, že integrácia utečencov na Slovensku nie je možná a že ani integrácia Rómov neprebehla úspešne. Ako vnímate takéto názory?

Myslím si, že ide o dve nespojiteľné veci, keďže situácia Rómov na Slovensku je diametrálne odlišná od situácie utečencov, jej príčiny a spôsoby riešenia sú úplne odlišné. Jediné, čo majú tieto dve témy spoločné je, že väčšinová spoločnosť sa na Slovensku bráni prijatiu menšiny, resp. inakosti. Svedčí to aj o tom, že niektorým menšinám my sami neposkytujeme dostatočné možnosti na začlenenie. Okrem toho by som chcela zdôrazniť, že za 10 rokov mojej práce s utečencami sa mi tieto názory skeptikov nepotvrdili, práve naopak, poznám mnoho pekných príkladov integrácie utečencov z Bosny, Afganistanu, Iraku, Somálska, či Kamerunu."

Pokračovanie článku si môžete prečítať na tejto linke.