Chcete darovať, ale neviete sa rozhodnúť komu? Ak by sme vám mali odporučiť jednu tému, ktorá má najväčší dosah na Slovensko, darujte na vzdelávanie.

Vzdelávanie je téma číslo jedna, od ktorej závisí naša budúcnosť. Vždy, keď počujete príbeh o ďalšom ministrovi školstva, zlých výsledkoch našich žiakov v medzinárodnom meradle, nedôstojnom postavení učiteľov, či jednej z najvyšších nezamestnaností mladých ľudí v EÚ, vedzte, že vzdelávanie na Slovensku potrebuje i vašu pomoc.

Prudký rozvoj digitálnych technológií a globalizácia vytvárajú úplne nové výzvy, na ktoré sa musí systém vzdelávania reagovať. Mladí ľudia potrebujú byť zruční najmä v medziľudských vzťahoch, riešení problémov a v kritickom myslení, aby sa v tomto novom svete dokázali zorientovať.

Vzdelávanie

Vzdelávanie

Garantuje nám ho Ústava, no napriek tomu k nemu nemajú všetci rovnaký prístup. Vedomosti otvárajú nové možnosti a zároveň zbavujú závislosti.

Vyzbierali sme
14 103
zatiaľ na
8 projektov

Prvý Svetový index vzdelávania pre budúcnosť vyhodnocuje, do akej miery vzdelávacie systémy po celom svete vštepujú mladým ľudom zručnosti pre zajtrajšok. Tento index identifikoval šesť hlavných problémov, ktorých vyriešenie je potrebné pre pozitívny posun:

  1. Vlády nerobia dostatok pre to, aby pripravili mladých ľudí pre veľké zmeny v práci a v živote. Mladí ľudia končia školy nepripravení pre komplexné zmeny
  2. Kľúčové oblasti ako projektové učenie a globálne vzdelávanie sú ignorované. Dnes jednoducho nestačí dobre vyučovať tradičné predmety. Vzdelávanie potrebuje zakomponovať nové prístupy, ktoré pomôžu študentom naučiť sa spolupracovaťa riešiť globálne spoločenské a environmentálne problémy.
  3. Prvoradí sú talentovaní učitelia, ktorí majú schopnosti na to, aby mohli študentov a žiakov sprevádzaťpri získavaní zručností pre budúcnosť. Musia byť ochotní a schopní zvládnuť nástrahy prípravy študentov na rýchlo sa meniaci komplexný svet.
  4. Potrebujeme zrušiť múry okolo školských tried. Vzdelávanie sa nekončí za dverami triedy. Rodičia a učitelia musia vidieť učenie ako organický proces, ktorý nie je spojený len s tradičným školským prostredím. To znamená napríklad i zahŕňanie firemného sektora do vzdelávacieho systému.
  5. Platy učiteľov a dobré financovanie sú dôležité, ale nie je to všeliek. Existuje súvis medzi investíciami do vzdelávania a úspešnosťou v indexe. Nafúknutie rozpočtov síce nie je riešením na všetko, poukazuje to však na to, akú prioritu má táto téma pre politikov.
  6. Celostné a na budúcnosť orientované vzdelávanie priamo súvisí s otvorenosťou spoločnosti a toleranciou. Vzdelávacie systémy nemôžu adresovať problémy budúcej generácie, ak sa nezaoberajú aj kultúrnou diverzitou, slobodným prístupom k informáciám, či postavením menšín.

Vzdelávanie bolo doteraz na Slovensku vo vážnej kríze. V kríze aj naďalej je, ale okrem toho je tu i veľa nádeje. Aj vďaka organizáciám, ktoré prinášajú fungujúce a jedinečné prístupy zmeny vo vzdelávaní, ktorá sa už deje. Tieto neziskovky hľadajú podporovateľov na Dobrej Krajine. Ak chcete dodať sily tým, ktorí to napriek všetkým ťažkostiam nevzdávajú, podporte tému vzdelávanie. Pomôžte robiť zo Slovenska dobrú krajinu pre mladých ľudí a budúcnosť.

Staňte sa pravidelným darcom a Nadácia Eset vaše dary zdvojnásobí. Vyberte si z projektov:

Aj ty v IT

Známky pre lepšiu budúcnosť

Šanca pre talentované rómske deti

Learn2Code pre deti

Sokratov inštitút