Ľudia s duševným ochorením žijú medzi nami, našim MOSTom ich vyťahujeme z osamelosti, ponúkame spoločne prekonať obdobie po prepustení zo psychiatrie a sme tu pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc. Mnohí od nás odišli po prvý krát pracovať.

Náš MOST je tu už 22 rokov pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc.

Ľudia s duševným ochorením v bežnom prostredí musia často prekonávať sami seba a hlavne ochorenie s ktorým bojujú, zábrany v nadväzovaní sociálnych kontaktov. Je pre nich ťažké nájsť bezpečné a prijímajúce prostredie, v ktorom by nemuseli bojovať s predsudkami a nemuseli by sa obávať sociálnej stigmatizácie.

Samostatnosť, nie samota
Chýba ešte 1 332,75 €

Samostatnosť, nie samota

Dss-MOST, n.o.

Ľudia s duševnou poruchou žijú medzi nami a ich počet narastá. Pre niekoho každodennosť, pre iného výzva - nadviazať medziľudský kontakt, cestovať MHD či zmysluplne tráviť voľný čas. Pomôžme ľuďom s duševnými poruchami viesť samostatnejší každodenný život.

37 klienti prichádzajú do nášho Rehabilitačného strediska v rôznom veku a rôznom období svojho ochorenia. Niektorí majú problém sa vôbec sústrediť na aktivity denného programu, iní zase dokážu oveľa viac.

Niektorí majú neprimerané predstavy o tom, čo dokážu. Snívajú o práci, ktorú často kvôli svojej poruche nemôžu vykonávať. Neúspechy v pracovnom uplatnení znižujú ich sebavedomie a berú predstavu o možnosti vlastnej samostatnosti. Ale mnohí naši klienti majú aj množstvo rôznych vedomostí a sú zruční v niektorej oblasti. S cielenou podporou odborných pracovníkov dokážu svoje zručnosti rozvíjať a podeliť sa s nimi s ostatnými klientmi.

9 klienti v Podporovanom bývaní spoločne v dvoch bytoch žijú a snažia sa žiť samostatne. Naše bývanie je určené pre dospelých ľudí s psychickou poruchou po prekonaní akútnej fázy ochorenia, popri ambulantnej starostlivosti u svojho psychiatra. Predpokladá aj aktívnu účasť rodičov a príbuzných, ktorí hľadajú odpoveď na otázku „Čo s ním bude, keď my tu už nebudeme?"

Celkovo sme poskytli ambulantné a terénne základné sociálne poradenstvo 167 ľuďom, v rámci sociálneho poradenstva (ktoré robíme na vlastné náklady).

Potvrdilo sa úspešné zavedenie Pro bono psychoterapie pre ľudí v kríze z nízkopríjmových skupín -šiesti naši psychoterapeuti poskytli 217 psychoterapeutických sedení.

Mnohé z aktivít denného programu klientov vyžadujú napr. materiál a špecifické priestory, ale náklady s nimi spojené náš hlavný finančný partner (BSK) nepovažuje za oprávnené . Rovnaká situácia platí aj pre naše Podporované bývanie, byty v ktorých ubytúvame klientov sú súkromné, keďže na sociálne byty nemáme nárok, musíme platiť trhové nájomné.

Finančnou podporou, materiálnym zabezpečením a aj personálnym posilnením tímu chceme stabilizovať prevádzku rehabilitačného strediska, podporovaného bývania umožniť klientom aj naďalej sa zúčastňovať ich obľúbených aktivít spoločne s ostatnými klientmi spriaznených organizácií a komunity. Naďalej poskytovať sociálne poradenstvo pre všetkých, ktorí to potrebujú (túto službu robíme na vlastné náklady).

Vašich 10€ = nám pokryje 2 hodinovú prácu nášho psychológa pre 9 klientov = samostatnosť, nie samota.

Za Váš finančný dar, Vám naši anjeli - pomocníci radi pošleme poštou voňavého háčkovaného anjela, určite nám pošlite Vašu poštovú adresu na info@dss-most.sk. Ďakujeme za vašu podporu.

Vaši MOSTáci

Zuzana Zatloukalová

www.dss-most.sk