Dom sociálnych služieb – MOST, n.o. v tomto roku zavŕšil dvadsať rokov svojej činnosti. Pri tejto príležitosti ponúka verejnosti výstavu umeleckej tvorby ľudí s duševnou poruchou. Návštevníci si budú môcť diela pozrieť v období od 9. septembra do 2. októbra každý pondelok a stredu od 15:00 do 19:00 a každý piatok od 10:00 do 14:00.

Srdečne Vás pozývame ! Vdaka Vám, naše milé darkyne, a milí darcovia!

Dom sociálnych služieb – MOST, n.o. už dvadsať rokov pomáha ľuďom s duševnou poruchou a ich príbuzným

Samostatnosť, nie samota
Chýba ešte 1 363,83 €

Samostatnosť, nie samota

Dss-MOST, n.o.

Ľudia s duševnou poruchou žijú medzi nami a ich počet narastá. Pre niekoho každodennosť, pre iného výzva - nadviazať medziľudský kontakt, cestovať MHD či zmysluplne tráviť voľný čas. Pomôžme ľuďom s duševnými poruchami viesť samostatnejší každodenný život.

Od 9. septembra do 2. októbra 2015 bude v Bratislave na Konventnej ulici č. 15 (Staré lýceum) otvorená výstava umeleckých diel užívateľov psychiatrických služieb a sprievodné debaty o duševnom zdraví.

Návštevníci si budú môcť diela pozrieť v období od 9. septembra do 2. októbra každý pondelok a stredu od 15:00 do 19:00 a každý piatok od 10:00 do 14:00. Viac na https://www.facebook.com/DssMost?fref=ts

Súčasťou výstavy sú aj štyri večerné debaty na tému duševného zdravia a choroby z rôznych perspektív. Návštevníci môžu debatovať s odborníkmi z oblasti psychológie, psychiatrie a práva a svoju osobnú skúsenosť sprostredkujú ľudia s duševnou poruchou a ich príbuzní.

Debaty sa uskutočnia v termínoch: štvrtok 10.9., streda 16.9., štvrtok 24.9. a streda 30.9. vždy v čase od 18:00 do 20:00.

Dom sociálnych služieb – MOST, n.o. je nezisková organizácia poskytujúca sociálne a psychologické služby ľuďom s duševnou poruchou a ich príbuzným.

Cieľom našej práce je vytvorenie podmienok pre získanie čo najväčšej samostatnosti ľudí s duševnou poruchou a podpora ich rodín. Sprevádzame klienta na jeho ceste k samostatnosti už od pobytu v nemocnici tak, aby zvládal problémy bežného života a dosiahol podľa možností svoje ciele.

Kontakt: Mgr. Adam Kurilla, tel: 0904 986 072, mail: adam.kurilla@dss-most.sk