Michala rada maľuje, má rada mačky a kávu. Preto výstava malieb mačiek v mačacej kaviarni!

Ešte máte pár dní na to, aby ste si pozreli výstavu RozLož. Presne do 31.1. v mačacej kaviarni Mačinézy máte k nahliadnutie diela, ktoré namaľovala Michala Jariabková.

Minimalistické maľby na plátne, alebo na papieri zobrazujú mačky. Autorka vychádza z realistickej predlohy, ktorú výtvarne úplne rozloží. Z pôvodnej mačky sa stane jednoduchý piktogram a niekedy len jednoduchý fľak. Ak si predstavíme, že autorka maľuje realitu, tak sa nám núka otázka: čo je to za realitu? Je taká istá ako moja? Máme odlišné reality? Je pravdivejší pohľad alebo skutočnosť? Čo je pravda a čo lož?

Cesta (k) samostatnosti
Chýba ešte 564,64 €

Cesta (k) samostatnosti

Stopy snov

Z krúžku do práce. Od starostlivosti k podpore. Od strachu k tolerancii. Vytvárame priestor pre dospelých ľudí s mentálnym znevýhodnením, aby mali rovnaké príležitosti ako ostatní - vytvoriť si domov, uplatniť sa v práci a budovať si vzťahy.

Poďme na to vedecky. Pozrime sa na mačku. Predpokladajme, že mačka je skutočná. Ak ju zjednodušíme tým, že vnímame len jej farbu, máme hnedú, čiernu a malé oblasti bielej. Ak zjednodušíme aj tieto fľaky, máme svetlo hnedú. Čiže na začiatku sme mali predpoklad mačky a na konci svetlo hnedú. Výsledok tohto umeleckého pokusu si príďte pozrieť do kaviarne! A možno si domov odnesiete obraz a prípadne aj mačku :-)