Publikačnou výzvou IPčka v začiatkoch tohto roka bola tvorba metodickej príručky pre školy k téme kybergroomingu a sexuálneho zneužívania detí a mladých ľudí v online priestore.

Poradcovia na internetovej linke dôvery IPčko.sk sa pomerne často stretávali s témou sexuálneho obťažovania na internete, v roku 2019 to bolo 719 krát. Nárast takýchto kontaktov sme zaznamenali aj potom ako prišiel do kín film „V síti", ktorý otvoril tému groomingu. Ako sme písali v článku „Otvoriť tému nestačí" začali sme sa tejto problematike venovať viac a aktívnejšie.

Máme za sebou okrúhly stôl v téme „SEXUÁLNE NÁSILIE NA DEŤOCH A MLADÝCH ĽUĎOCH V ONLINE PRIESTORE" s expertmi z oblasti psychológie, pedagogiky, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, s expertmi z liniek dôvery, kriminálnej polície a ďalšími odborníkmi, spustenie webového portálu www.stalosato.sk, prostredníctvom ktorého je možné šíriť informácie o tom, ako sa na internete chrániť, o právach dieťaťa a mladého človeka, ako možno povedať "nie", kde možno vyhľadať pomoc a ako v prípade potreby správne postupovať a tvorbu pomáhajúceho obsahu, ktorý je dostupný na webe stalosato.sk.

Online psychologická pomoc
Chýba ešte 10 841 €

Online psychologická pomoc

IPčko

Až 1000 mladých ľudí zo Slovenska ročne sa obracia na našu internetovú poradňu s túžbou spáchať samovraždu. Hľadajú pomoc. IPčko už ôsmy rok denne, bezplatne, takýmto mladým ľuďom zachraňuje životy.

Pýtate sa čo ešte chýba? No predsa metodika!

Môžeme potvrdiť, že v týchto chvíľach je metodická príručka hotová, pripravená opustiť IPčko a presťahovať sa do škôl, kde bude nápomocná pedagogickým a odborným zamestnancom v ich práci so žiakmi a študentmi.

Cieľom a účelom metodickej príručky s názvom "Kybergrooming a sexuálne zneužívanie dospievajúcich v online priestore – Príručka pre pedagogických a odborných zamestnancov" je poskytnúť istotu v práci s dospievajúcimi ľuďmi, ktorí sa stali alebo sa môžu stať obeťami kybergroomingu, sexuálneho zneužívania či iných sexuálnych trestných činov páchaných v online prostredí. Žiaci a študenti v škole trávia značnú časť dňa, učitelia a ostatní pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí s nimi pracujú, ich poznajú a môžu si všimnúť akúkoľvek zmenu v správaní a môžu im podať pomocnú ruku. Práve preto sme sa snažili do metodickej príručky napísať všetko potrebné, aby sa pedagógovia nebáli osloviť mladého človeka ak pocítia, že sa niečo v jeho živote deje. Jej hlavným cieľom je preto poskytnúť zamestnancom pracujúcim s mladými ľuďmi potrebné informácie o téme kybergroomingu a sexuálneho zneužívania dospievajúcich v online priestore. Prostredníctvom konkrétnych odporúčaní, rád a aktivít získať náhľad, ako v tejto problematike konať.

Metodická príručka nemá ešte ani týždeň a už zaznamenala pozitívne ohlasy z radov odborníkov.

„Ďakujem Vám za všetku energiu, ktorú ste venovali tvorbe príručky a s radosťou ju budem využívať v práci."

„Touto cestou Vám chcem zároveň aj poďakovať za Vašu prácu v tejto oblasti, je veľmi potrebná."

„Ďakujem, že ste takúto vec vytvorili a že ju budeme môcť používať."

Chceli by ste aby príručka obohatila aj Vašu knižnicu? Napíšte nám na simona@ipcko.sk a staňte sa jej majiteľom.

A to stále nie je všetko. Pre odborníkov, ktorí pracujú s deťmi a dospievajúcimi mladými ľuďmi chystáme webinár, v ktorom sa dozvedia ako s metodikou pracovať. O jeho konaní sa určite dozviete z nášho facebooku.

Téma kybergroomingu a sexuálneho zneužívania na internete je na „pretrase" aj medzi rodičmi. Tí sa chcú svojim deťom priblížiť, mať prehľad o tom, ako trávia čas na internete a hlavne ich chcú chrániť pred možným nebezpečenstvom. Nemusí to však byť jednoduché a preto sme pre nich pripravili „Webinár pre zodpovedných rodičom", kde zodpovieme otázky ako sa deťom priblížiť, ako s nimi hovoriť o nástrahách a ako ich pred nimi ochrániť. Webinár sa bude konať už dnes 3.7.2020 a viac sa o ňom dozviete tu.


Sme veľmi radi, že v našej spoločnosti existujú zodpovedné firmy a ľudia, ktorým nie je osud mladých ľahostajný a rozhodli sa podporiť našu prácu a činnosť. Ak by ste sa k nim chceli pridať budeme veľmi radi a veľmi vďační.