Každé dieťa má svoj vlastný príbeh, dokážeme ho spolu pozitívne ovplyvniť ?

Každé dieťa, ktoré ku nám prichádza, si nesie zo svojho domova vlastný príbeh. Tento príbeh nás mnoho krát zasiahne a ovplyvní smerovanie našej práce s ním. Niekedy je z neho jasná príčina momentálneho stavu dieťaťa, inokedy je tá príčina skrytá a spoločne musíme po nej pátrať. Niektoré deti sa adaptujú na nové prostredie rýchlejšie, s inými je to omnoho náročnejšie a spoločné smerovanie musíme postupnými krokmi hľadať a vzájomný vzťah budovať.

Predsa len deti pochádzajúce z rôzneho prostredia majú čosi spoločné, a to, že im chýba stabilita. Či už stabilita v rodine, vo vzťahoch alebo jednoduchých denných činnostiach. Chýba im láskyplný vzťah, v ktorom by dieťa cítilo istotu. Z toho vyplývajú nedostatočne vybudované hranice správania prameniace v stabilite vzťahu v rámci svojej primárnej rodiny. V súčasnosti mnoho psychológov píše o hraniciach vo výchove. Tie sú skutočne dôležité, pretože ak dieťa nemá pevne stanovené hranice, necíti sa bezpečne, hromadí sa v ňom stres a rozvíjajú patologické teda narušené vzorce správania. Hranice však nemajú byť vymáhané reštriktívnym, násilným spôsobom. Majú byť dožadované citlivo a s láskou. Stabilita by mal byť akýsi rovnovážny stav organizmu, ktorý sa pri malom odklone sám vráti do pôvodného stavu. To znamená, že dieťa, ktoré žije v takomto stabilnom prostredí, ľahšie a lepšie zvláda rôzne výkyvy. Ak mu však stabilita, bezpečie a hranice dlhodobo chýbajú škodia mu aj tie najmenšie výkyvy a zmeny v jeho živote.

Naordinujme hru deťom bez lásky
Chýba ešte 2 280,82 €

Naordinujme hru deťom bez lásky

Centrum Slniečko

Deti, ktoré sa stali svedkami násilia, alebo boli obeťou, často nedokážu svoje zážitky komunikovať. Cez kreslenie, stavebnice, či rôzne hry a terapie prerozprávajú svoj príbeh, aby im dospelí rozumeli. Pomôžte Centru Slniečko liečiť detské duše.

Ako vytvárame stabilitu a budujeme pocit bezpečia a istoty u detí v Centre Slniečko? (Vyberáme zopár z našich zaužívaných postupov.)

  • Snažíme sa s nimi veľa komunikovať na rôzne témy. Učíme ich, že žiaden vyslovený názor nie je zlý. - Deti naberajú sebavedomie a vďaka nemu dokážu vyjadriť svoj vlastný názor.
  • Vytvárame im bezpečný a podnetný priestor. Priestor, v ktorom sa môžu realizovať, bez obáv, že by ich niekto za to mohol kritizovať alebo negatívne hodnotiť. - Deti si vďaka tomu budujú vlastnú sebaidentitu.
  • Učíme ich, že svoje emócie môžu kedykoľvek a bez obáv vysloviť a vyjadriť. - Vedieme ich k empatii, asertivite a prosociálnosti.
  • Snažíme sa im zmysluplným spôsobom, rôznymi aktivitami napĺňať voľný čas. - Postupným organizovaním voľného času ich privedieme k tomu, že si ho postupne začínajú organizovať samy.
  • Ponúkame im rôzne denné rituály, z ktorých si vyberajú im blízke. - Vďaka rituálom ako napríklad večerné pitie čaju, sa cítia bezpečne. Vedia, že večerný čaj je niečo na čo sa môžu spoľahnúť, pretože sa to opakuje každý jeden deň. Dôležité je, aby rituál prebehol vždy rovnakým spôsobom, podľa dopredu stanovených pravidiel, ktoré si dieťa postupne osvojuje.
  • U dieťaťa sa snažíme tiež o osvojenie rôznych zvykov, vďaka, ktorým sa stáva jeho správanie ustáleným. - Aj vďaka zvykom sa cíti bezpečne a nadobúda pocit istoty v jednotlivých činnostiach.
  • Deti vždy dopredu informujeme o dennom programe založenom na vzájomnej dohode. Direktívnym spôsobom nikdy nevyžadujeme naplnenie našich cieľov. - Program a stanovené ciele by mali vznikať na základe vzájomnej dohody, vďaka čomu dieťa prechádza od pasivity k aktívnemu ponímaniu svojho života. Ak vie ovplyvniť činnosť ostatných pozitívnym spôsobom, získava pocit dôležitosti a vnútorného naplnenia.

Náš program a pestrosť jednotlivých aktivít výrazne ovplyvňujete aj Vy. Aj tento strom opisujúci podstatu základného citu lásky, vznikol vďaka Vašej podpore. Ďakujeme, že nám pomáhate budovať stabilitu a pocit bezpečia u detí v našej starostlivosti. :-) Tím CpDaR Centra Slniečko, n.o.