Vláda mení spôsob voľby sudcov ústavného súdu. Viaceré jej návrhy sú prínosom, ale niektoré sú škodlivé a nepriniesli by potrebnú zmenu. Preto podávame hromadnú pripomienku. Pridajte sa aj vy!

Ústavný súd čaká personálne zemetrasenie. Čoskoro sa vymení väčšina jeho sudcov. Deväť novozvolených sudcov bude na ústavnom súde rozhodovať až do roku 2031. Po skúsenostiach z predchádzajúcich volieb nám záleží na tom, aby noví sudcovia a sudkyne neboli len politikmi nastrčené figúrky, ale odborníci, ktorí budú naozaj chrániť spravodlivosť na Slovensku. Teraz je jedinečná šanca prinavrátiť ústavnému súdu dôveru.

Prosíme, podporte našu hromadnú pripomienku, aby sme mohli s ministerstvom spravodlivosti rokovať o našich návrhoch na zlepšenie výberu ústavných sudcov. Do piatku 29. júna potrebujeme získať čo najviac podpisov.

Spoločne pre právny štát
Chýba ešte 1 724,5 €

Spoločne pre právny štát

VIA IURIS

Udalosti posledných dvoch rokov ukazujú, že súdnictvo, prokuratúra a parlament, teda inštitúcie, ktoré by mali ochraňovať spravodlivosť a princípy právneho štátu na Slovensku, ich sami narúšajú. Preto sme pripravili odborné návrhy systémových zmien, ktoré zlepšia fungovanie prokuratúry, ústavného súdu a proces schvaľovania zákonov v parlamente.

Hromadnú pripomienku sme pripravili v spolupráci s viacerými odborníkmi na právo. Navrhujeme napríklad:

●skvalitnenie procesu vypočutia kandidátov, ktorý umožní získať poslancom a verejnosti podrobné informácie o jednotlivých kandidátoch;

●zavedenie priebežnej obmeny ústavných sudcov v štvorročných cykloch, ktorá zamedzí výmene väčšiny ústavných sudcov naraz;

●zavedenie verejného hlasovania o voľbe kandidátov v parlamente.

●zakotvenie požiadavky, že ústavný sudca musí byť bezúhonný, musí byť uznávaným odborníkom a musí svojim doterajším životom zaručovať, že bude svoju funkciu vykonávať riadne, čestne, nezávisle a nestranne;

●zvýšenie počtu hlasov poslancov potrebných na zvolenie kandidáta na ústavného sudcu na 90 v prvom kole hlasovania.

Naša práca je beh na dlhé trate. Podaním hromadnej pripomienka sa všetko len začína, čaká nás rokovanie s ministerstvo a sledovanie celého legislatívneho procesu. Veľmi nám pomôže, ak nás v našich aktivitách podporíte aj finančne.

Ďakujeme Vám.

Za tím VIA IURIS

Monika Jankovičová