Pri treťom Benefičnom vianočnom koncerte tento rok spojili svoje sily štyri organizácie a zorganizovali veľkolepý vianočný koncert s názvom Terasa pre Ukrajinu. Výťažok z dobrovoľného príspevku divákov je určený na pomoc rodinám, ktoré sú zasiahnuté vojnovým konfliktom na Ukrajine.

Mestská časť Košice – Západ (ľudovo zvaná Terasa), spoločnosť Úsmev ako dar, Rímskokatolícka farnosť sv. Gorazda a spoločníkov v Košiciach a Koinonia Ján Krstiteľ po vzore predchádzajúcich dvoch rokov vytvorili spoločný projekt. Dňa 30. decembra 2017 predstavili vianočný benefičný koncert vyše 800 divákom v sále Spoločenského pavilónu v Košiciach. Program inšpirovaný rozprávkou O dvanástich mesiačikoch vytvorila hudobná kapela K:MUSIC, ktorá je súčasťou Koinonie Ján Krstiteľ.

Na pódiu predviedli hudobno-tanečno-divadelné predstavenie obohatené o zaujímavé zvukové či svetelné efekty. Počas večera zazneli tradičné i menej známe vianočné piesne, koledy v netradičných aranžmánoch. Nechýbali detské vystúpenia, divadelné prvky a zaujímaví hostia - košičania Tomáš Buranovský a Veronika Haluzová.

Susedská pomoc Ukrajine
Chýba ešte 9 912,36 €

Susedská pomoc Ukrajine

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar (Susedská pomoc Ukrajine)

Odchádzali narýchlo, zachraňujúc si životy pred streľbou a ohrozením. Zanechali všetko a utekali smerom na západ, do bezpečnejších regiónov. Už dva roky žijú v provizóriu, ďaleko od svojich domovov. Pomôžme ukrajinským utečencom.

Benefičný koncert bol zorganizovaný na pomoc rodinám s deťmi, ktoré prišli o svoje domovy počas vojnového konfliktu na Ukrajine. Podľa slov koordinátora projektu pomoci Ukrajine zo spoločnosti Úsmev ako dar, Radoslava Drába, bude finančná pomoc určená na opätovnú integráciu týchto rodín do reálneho života. Vďaka dobrovoľnému vstupnému sa vyzbieralo 3 756,01 eura, ktoré pomôžu tiež zabezpečiť zdravotnú starostlivosť, keďže na Ukrajine neexistuje systém verejného zdravotného poistenia. Spoločnosť Úsmev ako dar sa už tretí rok trvania vojnového konfliktu na Ukrajine snaží vytvárať aspoň čiastočné zázemie pre prácu rehoľných sestier z Kongregácie Jesu v Užhorode a okolí s utečeneckými rodinami.

Foto: Koinonia Ján Krstiteľ