V diskusii tlmočenej do posunkového jazyka budeme hovoriť o tom, prečo máme na Slovensku stále málo vysokoškolsky vzdelaných nepočujúcich a ako to zmeniť.

V tretej zo série diskusii na tému Nepočujúce dieťa sa spolu s našimi hosťami pozrieme na to, ako vyzerá vysokoškolské štúdium z pohľadu nepočujúceho. Rátajú prijímacie skúšky s hendikepom poruchy sluchu? Sú vôbec vysoké školy a pedagógovia odborne pripravení na nepočujúcich študentov? Čo by mohlo odstrániť bariéry, ktoré nepočujúcim školský systém vytvára? Zamyslíme sa, o aké odbory na vysokých školách sa zväčša nepočujúci zaujímajú, aj nad tým, v ktorých odboroch by mohol mať vyštudovaný nepočujúci konkurenčnú výhodu.

Našimi hosťami budú:

Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom
Chýba ešte 7 027,86 €

Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom

NepocujuceDieta.sk

Pre nepočujúce deti je v stávke veľa - ak nikdy nepočuli, bude pre ne skoro nemožné vedieť hovoriť či čítať s porozumením. Celý počujúci svet im ostane zatvorený. Nemusí to tak byť. Pomôžme ich rodičom, aby s nimi vedeli komunikovať a pomôcť im včas.

Anna Šmehilová pracovala od roku 2003 v občianskom združení pre ľudí so sluchovým postihnutím - EFFETA - v Nitre, v súčasnosti je odbornou garantkou združenia. 10 rokov pôsobila ako odborná asistentka na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Je autorkou mnohých publikácii zameraných na problematikou nepočujúcich a certifikovanou tlmočníčkou do posunkového jazyka. Svoje akademické vedomosti a praktické skúsenosti tiež využíva na úrovni štátnej správy a samosprávy pri tvorbe politík, ktorých snahou je zlepšovanie života ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku.

Roman Vojtechovský sa podľa logopedičky nikdy nemal naučiť rozprávať, ani dostať na vysokú školu. Nepočujúci Roman však vyštudoval pedagogiku mentálne postihnutých na Prešovskej univerzite, rigoróznu skúšku z pedagogiky sluchovo postihnutých zložil v Bratislave.
Vzdelanie si doplnil odborom Čeština v komunikácii nepočujúcich na Karlovej univerzite. Teraz pôsobí ako odborný pracovník v Centre podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského a odborný konzultant slovníka českého a českého posunkového jazyka na Masarykovej univerzite v Brne.

Diskusia sa uskutoční v utorok 22.9. od 18:00 – 20:00 v Impact HUBe na Hviezdoslavovom námestí 20 v Bratislave. Podujatie moderuje Mirka Gúčiková, do posunkového jazyka tlmočí Milena Krajčírová. Vstup je voľný.

Diskusia je súčasťou kampane Nepočujúce dieťa, ktorej venujeme celý september. Utorkové večery patria diskusiám na témy od ranej diagnostiky a liečby, cez prístup k umeniu a vysokoškolskému vzdelaniu až po predsudky a mýty, ktoré sa s nepočujúcimi spájajú. Bližšie informácie aj o diskusiách môžete nájsť na Facebooku.

Okrem toho zbierame financie na zriadenie Prvého detského audiocentra v bratislavskej Detskej fakultnej nemocnici. Podporiť ho môžete tu:

Ďakujeme!

Podujatie podporili Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis a GlaxoSmithKline. Ďakujeme!