Mosťácke literárne a hudobné popoludnie sa nieslo v duchu empatie, tolerancie a porozumenia.

Mosťácke literárne a hudobné popoludnie

V stredu 21. júna 2017 sa v priestoroch rehabilitačného strediska Domu sociálnych služieb - MOST, n. o. na Haanovej 10 v Bratislave-Petržalke uskutočnilo Mosťácke literárne a hudobné popoludnie. Toto podujatie zorganizoval Dom sociálnych služieb - MOST, n. o. v spolupráci s Centrom pre interkultúrny dialóg pri príležitosti Týždňa sociálnej inklúzie v rámci projektu Closer.

Samostatnosť, nie samota
Chýba ešte 1 332,75 €

Samostatnosť, nie samota

Dss-MOST, n.o.

Ľudia s duševnou poruchou žijú medzi nami a ich počet narastá. Pre niekoho každodennosť, pre iného výzva - nadviazať medziľudský kontakt, cestovať MHD či zmysluplne tráviť voľný čas. Pomôžme ľuďom s duševnými poruchami viesť samostatnejší každodenný život.

Program sa začal o 16:00 hod. a moderovala ho mosťácka dobrovoľníčka Ružena Šípková. Dom sociálnych služieb- MOST, n. o. reprezentovali traja klienti: Martin Krásnohorský prečítal svoje veršovačky, Monika Csölleová prezentovala svoju prozaickú tvorbu a Ondrej Bušovský zahral na flaute tri skladby od Jaromíra Nohavicu.


Hosťami z oblasti literatúry boli Judita Kaššovicová, Miroslav Búran, Ivona Ďuričová, Mária Hapáková a Ružena Šípková. Hudobným hosťom bol bluesman, spevák a gitarista Juraj Turtev. Ružena Šípková prečítala zopár svojich nových básničiek a so svojou poéziou sa predstavila i Mária Hapáková. Miroslav Búran prečítal nielen svoje verše, ale i krátku úsmevnú poviedku, ktorú napísal len nedávno. Ivona Ďuričová program osviežila svojimi vtipnými básničkami pre deti. Judita Kaššovicová a Juraj Turtev spojili vo svojom vystúpení poéziu, spev a hudbu. Juraj Turtev však zahral a zaspieval aj bluesový štandard Key To The Highway, ktorý preslávili napríklad Big Bill Broonzy či Eric Clapton. Odmenou pre všetkých účinkujúcich bol zaslúžený potlesk, a tiež pekný darček – maľovanky. Vytvorili ich klienti počas výtvarných dielní.

Poslucháči i účinkujúci strávili v Dome sociálnych služieb - MOST, n. o. príjemné popoludnie pri programe aj pri neformálnych rozhovoroch. Pripravené bolo i malé občerstvenie a všetci prítomní si mohli za dobrovoľný príspevok zakúpiť drobné výrobky, ktoré klienti rehabilitačného strediska zhotovili v rámci tvorivých dielní.

Mosťácke literárne a hudobné popoludnie sa nieslo v duchu empatie, tolerancie a porozumenia. Určite by sme radi podobné podujatia v Dome sociálnych služieb - MOST, n. o. usporadúvali aj v budúcnosti.

Ružena Šípková