Je to jeden z projektov IPčka, v ktorom naši mladí psychológovia na sociálnych sieťach vyhľadávajú ohrozených mladých ľudí a vyťahujú ich von z uzatvorených online komunít a diskusných fór ku pomoci.

Mladí ľudia na internete nehľadajú len zábavu, ale aj pomoc, keď im je ťažko. Pre odporúčania, rady a podporu sa obracajú na dostupné a pohodlné diskusné fóra a online komunity. Nie vždy tu ale dostanú to, čo očakávajú a naozaj potrebujú. Neraz sa dostanú do online skupín, ktoré propagujú sebapoškodzovanie, anorexiu, bulímiu ako "životný štýl", či skupiny samovrahov, ktorí o ukončení života reálne rozmýšľajú. Náš projekt týmto mladým cielene pomáha.


Online psychologická pomoc
Chýba ešte 20 000 €

Online psychologická pomoc

IPčko

Až 1000 mladých ľudí zo Slovenska ročne sa obracia na našu internetovú poradňu s túžbou spáchať samovraždu. Hľadajú pomoc. IPčko už ôsmy rok denne, bezplatne, takýmto mladým ľuďom zachraňuje životy.

Desať mladých psychológov - dobrovoľníkov, ktorých voláme "online tereňáci", popri dobrovoľníckom pomáhaní na psychologickej internetovej poradni pre mladých IPčko.sk každodenne vyhľadáva na sociálnych sieťach jednotlivcov a online komunity, ktoré potrebujú odbornú pomoc. Vyhľadávajú zámerne tie najohrozenejšie skupiny– o depresii, úzkostiach, samovraždách a poruchách príjmu potravy. Mladým ľuďom poskytujú pomoc, odbornú podporu, vypočutie a korektné informácie o možnostiach pomoci. V rámci projektu sme založili aj moderovanú skupinu/online komunitu „Nevládzem žiť", aby mohli mladí v bezpečnom prostredí s odborným vedením hľadať chuť žiť.

A viete ešte čo?

Tento náš project bol včera ocenený titulom DOBROVOĽNÍCKY PROJEKT ROKA 2017.

Chceme sa potešiť spolu, pretože len vďaka Vám, našim darcom a podporovateľom môžeme mladým pomáhať.

V Bratislavskej Redute včera CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum pod záštitou Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka oceňovalo dobrovoľníkov, dobrovoľnícke projekty a samosprávy podporujúce dobrovoľníctvo za rok 2017. Všetkých nominovaných dobrovoľníkov včera dopoludnia prijal aj pán prezident Andrej Kiska. Oceňovaní boli dobrovoľníci v deviatich kategóriách.IPčku pridelila odborná porota až dve nominácie. Jedným z troch najlepších dobrovoľníkov Slovenska v oblastipráce s deťmi a mládežou bol aj Pavol Dérer, ktorý na našom víťaznom projekte tiež spolupracuje.

Fandíme mladým, a preto pri nich stojíme, keď potrebujú pomoc a podporu. Sme presvedčení, že ju musí dostať každý, keď sa cíti zmätený, slabý, nešťastný, sklamaný, sám. Robíme ťažkú, no pre nás najkrajšiu prácu na svete.

Ocenenie je pre nás veľkým povzbudením.Chceme aj ďalej pomáhať mladým.

Ďakujeme, že pomáhate a aj žnete ocenenia spolu s nami.

Marek Madro

riaditeľ, IPčko