Chceme žiť v dobrej krajine, kde je pomoc dostupná všetkým.

Internetovú poradňu pre mladých IPčko.sk prevádzkujeme od roku 2012. Za ten čas sa na našich vyškolených poradcov obrátilo viac ako 100 tisíc mladých ľudí, ktorí sa ocitli v náročnej a zložitej situácií.

Všimli sme si, že sú medzi nimi aj mladí ľudia s rôznym zdravotným znevýhodnením. Tiež hľadali pomoc, podporu, prijatie. Aj oni občas potrebujú hovoriť so psychológom, či sociálnym pracovníkom, o tom, čo prežívajú, ako sa cítia. Ich zdravotné znevýhodnenie im to často neumožňuje a preto vyhľadávajú rôzne linky dôvery, ktoré sú anonymné, bezplatné a na dosah ruky.

Online psychologická pomoc
Chýba ešte 18 999,5 €

Online psychologická pomoc

IPčko

Až 1000 mladých ľudí zo Slovenska ročne sa obracia na našu internetovú poradňu s túžbou spáchať samovraždu. Hľadajú pomoc. IPčko už ôsmy rok denne, bezplatne, takýmto mladým ľuďom zachraňuje životy.

V IPčku sme si tiež uvedomili, že bežná linka dôvery im nevie naplno poskytnúť, to čo potrebujú. A preto sme sa rozhodli založiť špecializovanú linku dôvery pre zdravotne znevýhodnených mladých ľudí.

Napriek tomu, že v tom čase sme mali šesťročné skúsenosti s prevádzkovaním internetovej linky pomoci, išli sme na to postupne a premyslene. Zisťovali sme ako im čo najlepšie pomôcť a pýtali sme sa skutočných odborníkov. Vďaka Nadačnému fondu Telekom pri Nadácií Pontis sme pripravili dva okrúhle stoly, ku ktorým sme pozvali odborníkov, ktorí pracujú s osobami so zdravotným znevýhodnením a pozvali sme aj mladých ľudí s rôznymi typmi zdravotného znevýhodnenia.


Následne sme vybrali tím piatich poradcov (psychológov a sociálnych pracovníkov), ktorí absolvovali špecializované vzdelávania, v témach komunikácie a špeciálnych potrieb zdravotne znevýhodnených mladých ľudí

S ďalšími odborníkmi sme pripravili web stránku Dobrej linky, ktorá je špeciálne upravená pre potreby ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Každým dňom sme boli bližšie ku nášmu cieľu. Boli sme čoraz nedočkavejší a pravdu povediac aj čoraz nervóznejší. Spustenie Dobrej linky bolo veľkolepé. Uskutočnilo sa 22. novembra 2018 na Medzinárodnej vedeckej konferencii - „Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie", ktorú sme organizovali. Od tohto dňa je pomoc prístupná naozaj všetkým, bez rozdielu a bez bariér.


Dobrá linka momentálne poskytuje poradenstvo prostredníctvom mailu a chatu. Naši dobrovoľníci sú online každý pracovný deň, v čase od 15:00 do 20:00. Za necelý polrok existencie Dobrej linky naše služby využilo 324 mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením. Najčastejšie sa na nás obracajú s témami osamostatňovania sa, vyrovnávania sa s hendikepom, partnerských vzťahov, sexuality, ale tiež s témami šikany a násilia.

Od začiatku sme mali víziu poskytovať aj video poradenstvo v posunkovom jazyku pre nepočujúcich. Aj k tomuto cieľu sme čoraz bližšie. Usilovne pracujeme na tom, aby bolo všetko tip-top. Naše poradkyne absolvujú rozsiahly kurz posunkového jazyka, aby mohli plynule komunikovať s nepočujúcimi. Pracujeme aj na technickom zabezpečení tohto druhu poradenstva. Nevieme sa dočkať dňa, kedy bude video poradenstvo pre nepočujúcich spustené.

Pripraviť, spustiť a prevádzkovať internetovú linku dôvery nie je ľahké a nebolo by to možné bez pomoci. Veľmi pekne ďakujeme Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu, ktoré nám finančne pomohlo spustiť a prevádzkovať Dobrú linku v jej úplných začiatkoch.

Prevádzkovanie špecializovanej linky dôvery je finančne veľmi náročné a nestačí na to ani aktuálna podpora, ktorú Dobrá linka má vďaka Slovenskému paralympijskému výboru a Slovenskému zväzu telesne postihnutých športovcov.

Preto ak sa vám naša práca páči a chcete byť jej súčasťou, podporte nás finančným darom.

Ďakujeme.

Všetky novinky o Dobrej linke môžete sledovať na jej facebookovej fanpage.

Simona K. – poradkyňa/dobrovoľníčka na internetovej psychologickej poradni IPčko.sk