Internetovú poradňu pre mladých IPčko.sk prevádzkujeme od roku 2012. Za ten čas sa na našich vyškolených poradcov obrátilo viac ako 100 tisíc mladých ľudí, ktorí sa ocitli v náročnej a zložitej situácií.

Všimli sme si, že sú medzi nimi aj mladí ľudia s rôznym zdravotným znevýhodnením. Tiež hľadali pomoc, podporu, prijatie. Aj oni občas potrebujú hovoriť so psychológom, či sociálnym pracovníkom, o tom, čo prežívajú, ako sa cítia. Ich zdravotné znevýhodnenie im to často neumožňuje a preto vyhľadávajú rôzne linky dôvery, ktoré sú anonymné, bezplatné a na dosah ruky.

Online psychologická pomoc
Chýba ešte 11 966,45 €

Online psychologická pomoc

IPčko

Až 1000 mladých ľudí zo Slovenska sa v minulom roku na našu internetovú poradňu obrátilo s túžbou spáchať samovraždu. Hľadali pomoc. IPčko už šiesty rok denne, bezplatne, takýmto mladým ľuďom zachraňuje životy.

V IPčku sme si tiež uvedomili, že bežná linka dôvery im nevie naplno poskytnúť, to čo potrebujú. A preto sme sa rozhodli založiť špecializovanú linku dôvery pre zdravotne znevýhodnených mladých ľudí.

Napriek tomu, že v tom čase sme mali šesťročné skúsenosti s prevádzkovaním internetovej linky pomoci, išli sme na to postupne a premyslene. Zisťovali sme ako im čo najlepšie pomôcť a pýtali sme sa skutočných odborníkov. Vďaka Nadačnému fondu Telekom pri Nadácií Pontis sme pripravili dva okrúhle stoly, ku ktorým sme pozvali odborníkov, ktorí pracujú s osobami so zdravotným znevýhodnením a pozvali sme aj mladých ľudí s rôznymi typmi zdravotného znevýhodnenia.


Následne sme vybrali tím piatich poradcov (psychológov a sociálnych pracovníkov), ktorí absolvovali špecializované vzdelávania, v témach komunikácie a špeciálnych potrieb zdravotne znevýhodnených mladých ľudí

S ďalšími odborníkmi sme pripravili web stránku Dobrej linky, ktorá je špeciálne upravená pre potreby ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Každým dňom sme boli bližšie ku nášmu cieľu. Boli sme čoraz nedočkavejší a pravdu povediac aj čoraz nervóznejší. Spustenie Dobrej linky bolo veľkolepé. Uskutočnilo sa 22. novembra 2018 na Medzinárodnej vedeckej konferencii - „Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie", ktorú sme organizovali. Od tohto dňa je pomoc prístupná naozaj všetkým, bez rozdielu a bez bariér.


Dobrá linka momentálne poskytuje poradenstvo prostredníctvom mailu a chatu. Naši dobrovoľníci sú online každý pracovný deň, v čase od 15:00 do 20:00. Za necelý polrok existencie Dobrej linky naše služby využilo 324 mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením. Najčastejšie sa na nás obracajú s témami osamostatňovania sa, vyrovnávania sa s hendikepom, partnerských vzťahov, sexuality, ale tiež s témami šikany a násilia.

Od začiatku sme mali víziu poskytovať aj video poradenstvo v posunkovom jazyku pre nepočujúcich. Aj k tomuto cieľu sme čoraz bližšie. Usilovne pracujeme na tom, aby bolo všetko tip-top. Naše poradkyne absolvujú rozsiahly kurz posunkového jazyka, aby mohli plynule komunikovať s nepočujúcimi. Pracujeme aj na technickom zabezpečení tohto druhu poradenstva. Nevieme sa dočkať dňa, kedy bude video poradenstvo pre nepočujúcich spustené.

Pripraviť, spustiť a prevádzkovať internetovú linku dôvery nie je ľahké a nebolo by to možné bez pomoci. Veľmi pekne ďakujeme Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu, ktoré nám finančne pomohlo spustiť a prevádzkovať Dobrú linku v jej úplných začiatkoch.

Prevádzkovanie špecializovanej linky dôvery je finančne veľmi náročné a nestačí na to ani aktuálna podpora, ktorú Dobrá linka má vďaka Slovenskému paralympijskému výboru a Slovenskému zväzu telesne postihnutých športovcov.

Preto ak sa vám naša práca páči a chcete byť jej súčasťou, podporte nás finančným darom.

Ďakujeme.

Všetky novinky o Dobrej linke môžete sledovať na jej facebookovej fanpage.

Simona K. – poradkyňa/dobrovoľníčka na internetovej psychologickej poradni IPčko.sk