Ľudia bez domova

Ľudia bez domova

Každý má právo dôstojne žiť a nikto nemá byť odsúvaný na okraj spoločnosti. Každý, kto stratí domov, by mal mať prístup k službám, ktoré mu pomôžu postaviť sa opäť na vlastné nohy.

Vyzbierali sme
0
zatiaľ na
0 projektov

Koncert Doma dobre bol vyvrcholením Mesiaca bez domova. Viac ako 600 ľudí prišlo zažiť atmosféru do nízkoprahovej nocľahárne sv. Vincenta de Paul, ktorá sa nachádza na okraji Bratislavy. Večer čo večer do nej prichádzajú desiatky ľudí bez domova, aby strávili noc pod strechou a v bezpečí.

Ak chcete pomôcť aj vy, darujte na Mesiac bez domova alebo pošlite SMS na číslo 834 v hodnote 5 eur (rovnaké u všetkých mobilných operátorov).

Váš dar rovným dielom rozdelíme na:

  • nízkoprahovú nocľaháreň (Depaul Slovensko)
  • denné integračné centrum DOMEC (OZ Vagus)
  • predajcov časopisu NOTA BENE (Proti prúdu)
  • divadelné predstavenia s hercami bez domova (Divadlo bez domova)

ĎAKUJEME!