Ďakujeme.

Vážení priatelia, ctení darcovia,

Dovoľte nám , aby sme Vám a všetkým Vašim blízkym popriali pokojné a šťastné vianočné sviatky, v novom roku veľa radosti, šťastia, trpezlivosti, pevného zdravia, každodennej ľudskosti a žiarivé slnko v duši.

Nezábudka
Chýba ešte 3 120,12 €

Nezábudka

Nezábudka

Život rodiny s ťažko zdravotne znevýhodneným dieťaťom je náročný a silno ohraničený špeciálnymi potrebami dieťaťa. Pomôžte nám dopriať dostatok času špeciálnemu vzdelávaniu, zlepšiť zdravotný stav rehabilitáciou a naplniť život týchto detí a mladých radosťou. Vašich 10 Eur umožní 1 dieťaťu 2 špeciálne terapie za deň.

Priniesli Ste našim členom veľa radosti, starostlivosti a pocitu, že sú pre ľudí naokolo veľmi dôležití a potrební. Pre ich rodiny Ste priniesli pocit, že nie sú osamotení a môžu sa o našu komunitu oprieť.

Viera všetko zdolá;

Láska všetko uľahčí;

Nádej všetko umožní,

Prajeme Vám, aby Ste mali týchto darov plným priehrštím po celý rok.

Ďakujeme Vám! Kolektív Nezábudky rodičia.

Video z Nezábudky

Kedves támogatóink, barátaink,

fogadják szeretettel Karácsonyi üdvözletünket a szenci Nefelejcs Ház nevében, gyerekek, fiatalok, munkatársak egyaránt. Köszönjük, hogy mindig folyamatosan, ismételten több éven keresztül segítik tevékenységünket.

Kellemes karácsonyi ünnepeket, és áldásokban gazdag, boldog új 2018. esztendőt kíván a Nefelejcs Polgári Társulás és a tagjaink.

Dear friends, sponsors,

thank you for your help in year 2017. We appreciate your help and we wish you a lot of success and gratification. We heartily invite you to our organization, where we provide special social services to disabled children and youth. We would like to express our cordial gratefulness in a name of the parents of disabled children and young people too.

Faith makes all things possible;

Love makes all things easy;

Hope makes all things work.

May you have all the three for this Christmas.

Merry Christmas wish your Forget-Me-Not House from Senec, Slovakia